Anunțuri

Anunț privind selectarea a 4 experți naționali

2020.12.22 Turism Maria Procopciuc Imprimă

Anunț privind selectarea a 4 experți naționali: Expert principal în turism,  Expert în marketing turistic, Expert în dezvoltarea afacerilor, Expert în administrația publică

În cadrul proiectului transfrontalier ”Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina; județul Galați, România)

Data lansării: 22.12.2020

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 25.01.2021, ora 18.00

Solicitant: Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” pentru desfășurarea proiectului  ”Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina; județul Galați, România),  implementat în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), Primăria Reni (Ucraina) și Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

Context general

Obiectivele proiectului țin de dezvoltarea și promovarea turismului transfrontalier la un nivel calitativ avansat pentru obținerea de beneficii socio-economice reciproce de către comunitățile locale din bazinul Mării Negre pe sectorul dunărean Galați-Cahul-Reni.

Proiectul are o abordare integrată care se adresează direct sectorului turistic. Activitățile proiectului sunt axate pe dezvoltarea politicilor, crearea și consolidarea unui cluster turistic transfrontalier între Cahul (Moldova), Reni (Ucraina) și Galați (România), care ar stimula dezvoltarea turismului de frontieră, inclusiv cel verde,ar crește calitatea serviciilor turistice, ar crește numărul de turiști din regiune și, prin urmare, ar îmbunătăți calitatea vieții comunităților din regiuni.

În acest context, proiectul are un impact clar asupra stimulării dezvoltării turismului transfrontalier în regiunile vizate, datorită implicării celor mai influenți actori din regiunile menționate (autorități publice regionale, agenți economici, societate civilă, universități) care va contribui la stabilirea unui mediu de afaceri atractiv pentru turism, îmbunătățirea politicilor transfrontaliere și stabilirea unei platforme de dialog eficace între instituții și de la o persoană la alta la nivel transfrontalier. Proiectul va crea condiții optime pentru dezvoltarea turismului ecologic și lansarea mecanismelor transfrontaliere (cluster turistic, program turistic transfrontalier, instrumente pentru promovarea potențialului turistic în regiuni, promovarea bunelor practici în turismul verde, platforme de dialog etc.), contribuind astfel la consolidarea prosperității, stabilității și securității în bazinul Mării Negre.

Cine poate aplica?

 • Experți  cu buna cunoaștere a politicilor publice, legislației, actelor normative,  în domeniul turismului verde;
 • Experți cu experiență de cel puțin 10 ani în domeniul de expertiză;
 • Experți cu experiență de lucru în proiecte internaționale.

Care sunt responsabilitățile experților?

Expertul principal în turism va fi responsabil de:

 • Dezvoltarea și ajustarea corespunzătoare a metodologiei de implementare a activităților legate de delimitarea tipurilor de localități rurale cu potențial turistic în turismul verde, aplicată în cercetarea lucrărilor relevante în domeniul socio-economic privind dezvoltarea regiunilor țintă (Galați, Reni și Cahul) în contextul dezvoltării regionale a Moldovei, României și Ucrainei, precum și lucrări / documente legate de turism;
 • Coordonarea elaborării ghidului „Un ghid privind turismul transfrontalier cu accent pe turismul ecologic, dezvoltat”;
 • Coordonarea elaborării hărții cu 3 rute turistice transfrontaliere;
 • Coordonarea elaborării broșurii informative „O broșură informativă pentru turiști”;
 • Coordonarea elaborării programului comun „Un program comun pentru dezvoltarea turismului transfrontalier în raionul Cahul, Moldova; raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România”;
 • Activități de consolidare a capacităților „3 instruiri și 3 ateliere de lucru pentru consolidarea capacităților părților interesate (furnizori de servicii turistice, autorități locale și regionale) în domeniul turismului verde transfrontalier”, dezvoltarea agendei programului de training-uri si selectarea experților;
 • Coordonarea  a 3 vizite de studiu;
 • Coordonarea și dezvoltarea  clusterului turistic;
 • Expertul principal în turism va furniza informații / sprijin autorităților locale cu privire la turismul ecologic și, de asemenea, va coordona și va fi implicat în dezvoltarea subiectelor anumitor podcast-uri;
 • Organizarea și participarea la selectarea furnizorilor de servicii turistice;
 • Îndeplinirea altor atribuții aferente implementării proiectului conform indicațiilor managerului de proiect și/ sau a directorului executiv al organizației.

Expertul în marketing turistic  va fi responsabil de:

 • Dezvoltarea agendei programului de training-uri și ateliere de lucru legate de teme de marketing și turism verde;
 • Promovarea / publicitatea produselor turistice, potențialul localităților;
 • Se va implica  în activități de consolidare a capacităților pretatorilor de servicii turistice conform activităților proiectului;
 • Furnizarea de informații privind elaborarea harții  cu rute turistice  transfrontaliere;
 • Oferirea de expertiză privind evaluarea Studiului de bună vecinătate;
 • Abordarea subiectelor de marketing în cadrul activităților de consolidare a capacităților clusterului în cadrul a „3 mese rotunde privind consolidarea capacităților”;
 • Abordarea subiectelor de marketing în turism în cadrul desfășurării Forumului transfrontalier privind dezvoltarea turismului verde;
 • Livrarea de  informații / sprijin autorităților locale și părților interesate cu privire la modul de promovare a potențialului verde și turistic al regiunilor lor;
 • Propunerea unor subiecte  în dezvoltarea subiectelor anumitor podcast-uri despre marketing  ;
 • Organizarea și participarea la selecția furnizorilor de servicii turistice;
 • Îndeplinirea altor atribuții aferente implementării proiectului conform indicațiilor managerului de proiect și/ sau a directorului executiv al organizației.

Expert în dezvoltarea afacerilor va fi responsabil de:

 • Furnizarea de sprijin furnizorilor de servicii turistice în dezvoltarea / promovarea serviciilor acestora, inclusiv în elaborarea planurilor de afaceri;
 • Dezvoltarea subiectelor economice ale activităților de consolidare a capacităților clusterului în cadrul celor activităților de consolidare a capacităților”;
 • Organizarea și lansarea activității clusterului turistic transfrontalier;
 • Dezvoltarea aspectelor economice ale activităților de instruire în cadrul seminarelor și atelierelor pentru consolidarea capacităților prestatorilor de serviciu turistice în lansarea turismului verde transfrontalier;
 • Tratarea problemelor economice în cadrul studiului de bună vecinătate;
 • Organizarea și participarea la selectarea furnizorilor de servicii turistice;
 • Expertul în dezvoltarea afacerilor va furniza informații / sprijin autorităților locale și părților interesate cu privire la potențialul economic și turistic al regiunilor lor;
 • Dezvoltarea subiectelor anumitor podcast-uri pe probleme economice;
 • Sprijin pretatorilor de servicii turistice selectați pentru dezvoltarea planurilor de afaceri, oportunități de antreprenoriat pentru regiuni de frontieră etc.);
 • Îndeplinirea altor atribuții aferente implementării proiectului conform indicațiilor managerului de proiect și/ sau a directorului executiv al organizației.

Expertul în administrația publică va fi responsabil de:

 • Menținerea contactelor cu autoritățile locale din cele trei regiuni (Cahul, Galați, Reni);
 • Oferirea de sprijin APL-urilor locale privind dezvoltarea turismului rural pe durata derulării proiectului;
 • Coordonarea festivalurilor cu autoritățile locale
 •  „Un festival transfrontalier al Dunării (prima ediție) organizat la Cahul”;
 •  „Un festival transfrontalier al Dunării (ediția a doua) organizat la Reni”;
 • Furnizarea de sprijin informațional în organizarea vizitelor de studiu;
 • Furnizarea de informații pentru broșură „Broșură informativă pentru turiști”;
 • Furnizarea de informații pentru programul comun „Un program comun pentru dezvoltarea turismului transfrontalier în raionul Cahul, Moldova, raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România”;
 • Îndeplinirea altor atribuții aferente implementării proiectului conform indicațiilor managerului de proiect și/ sau a directorului executiv al organizației.

Criterii de selecție a experților:

 1. Studii: absolvenți de studii superioare/post-universitare
 2. Experiență
 • Experiență de lucru de minimum 5 ani în calitate de expert pe poziții relevante, care au conexiune cu obiectivul propus, în cadrul proiectelor implementate;
 • Experiență relevantă de analiză și elaborare a politicilor publice etc.;
 • Experiență în scrierea de analize, studii și metodologii de cercetare în domeniile sus menționate;
 • Experiență de colaborare cu instituții publice și organizații neguvernamentale;
 • Experiență în desfășurarea seminarelor și consultărilor.
 1. Abilități
 • Abilități de analiză și de sinteză a unui volum mare de informații;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare și prezentare publică;
 • Abilități de instruire, formare și motivare a tinerilor;
 • Abilități excelente de auto-organizare;
 1. Alte cerințe
 • Cunoașterea excelentă a limbii române
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj (ex: limba engleză);
 • Flexibilitate;
 • Creativitate;
 • Non-partizanat politic;
 • Eficiență și Responsabilitate.

Experții selectați vor fi contractați în baza unui contract de prestări servicii pentru durata realizării obiectivelor specificate mai sus.

Perioada de realizare a responsabilităților 15 februarie, 2021 – 14 iunie, 2023.

Lista documentelor care urmează a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat  cu indicarea studiilor, expertizei solicitate și implicarea în cadrul proiectelor implementate în domeniile menționate mai sus (dacă este relevant) și datele de contact a două persoane de referință.

Procedura de aplicare:

CV-ul va fi expediate pe următoarea adresă de e-mail: ana.znaceni@gmail.com (cu Titlu: Selectarea experților), sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 25 ianuarie 2021, ora 18.00.În mesaj este obligatoriu de a indica : Numele și prenumele persoanei, poziția și instituția din care face parte, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us