Noutăţi

Îmbunătățirea legislației și reforma instituțională, necesare pentru eficiența achizițiilor publice în conformitate cu standardele UE

2019.10.10 Acord de Asociere Ana-Maria Veverița Imprimă

 

Necesitatea îmbunătățirea cadrului legal, consolidarea capacităților tuturor actorilor implicați în procesul achizițiilor publice și dezvoltarea unui sistem electronic sunt principalele concluzii ale raportului de evaluare a implementării Acordului de Asociere în domeniul achizițiilor publice. Raportul a fost prezentat în cadrul unei mese rotunde pe 10 octombrie de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Scopul raportului este de a face o evaluare alternativă și de a stabili un tablou al rezultatelor atinse de autoritățile din Republica Moldova în privința implementării prevederilor din Acordului de Asociere, în domeniul achizițiilor publice.

Deși au fost întreprinse mai multe acțiuni și măsuri pentru reformarea sistemului, problema este dacă putem vorbi de o implementare calitativă a reformelor în acest domeniu”, a declarat directorul executiv al IDIS „Viitorul”, Liubomir Chiriac, în deschiderea evenimentului.

La rândul său, Șeful Biroului Ambasadei Olandei la Chișinau, Floris van Eijk a subliniat importanța „raportului de evaluare atât pentru publicul larg, cât și pentru autoritățile statului pentru o înțelegere mai bună a funcționării procesului achizițiilor publice.  Valorile care stau la baza funcționării Uniunii Europene constituie, totodată, și valori pentru Republica Moldova. Transparența și integritatea domeniului constituie un indicator al transparenței acțiunilor guvernamentale”.

În cadrul mesei rotunde, elaborarea și punerea în aplicare a mecanismelor de certificare a specialiștilor în achiziții publice; elaborarea unui program național de instruire; organizarea campaniilor de informare cu privire la noile reguli privind atribuirea contractelor de achiziții publice și dezvoltarea sistemului electronic de achiziții.

De asemenea este necesară colaborarea eficientă și permanentă între instituțiile cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, în vederea coordonării acțiunilor, generării unificării practicilor în domeniul achizițiilor publice și propunerii soluțiilor pentru eliminarea problemelor existente în sistemul achizițiilor publice și crearea unui sistem eficient în Republica Moldova, consideră Carolina Ungureanu.

Prezent la masa rotundă, expertul în achiziții publice, Vadim Țurcanu a reiterat importanța reformelor în domeniul achizițiilor publice, în special la necesitatea de adoptare a Legii privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale, pentru asigurarea transparenței procesului de achiziții publice. Totodată, a menționat necesitatea operării amendamentelor la  Legea 131/2015 cu privire la achizițiile publice clasice pentru clarificarea rolului Documentului Unic de Achiziție European și pentru a ajusta procesul de achiziții electronice. 

În cadrul evenimentului au participat reprezentanții din partea partenerilor de dezvoltare, Agenției Achiziții Publice (AAP), Agenției Naționale de Soluționare de Soluționare a Contestațiilor (ANSC), operatorii economici și autoritățile contractante, reprezentanții societății civile care au punctat despre probleme în achiziții centralizate; despre necesitatea asigurării transparenței la toate etapele procesului de achiziție, în special la etapa executării contractuluiȘ s-au referit la problemele legate de procedura de depunere a contestațiilor, deoarece, într-un anumit context, tergiversează procesul achizițiilor publice.

Raportul de evaluare a fost realizat în cadrul proiectului „Evaluarea implementării Acordului de Asociere”, finanțat Ambasada Regatului Țărilor de Jos.

_____

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us