Politici de reintegrare

Politici de reintegrare

Politicile e reintegrare sunt orientate spre promovarea cunoştinţelor de formulare a acţiunilor de reintegrare teritorială a ţării, dar şi o supraveghere din partea grupurilor active ale societății civile, ale mediului academic și a centrelor de cercetare, ale altor segmente importante ale societății din Republica Moldova, cu scopul asigurării că acțiunile guvernării pe acest domeniu politic sensibil corespund interesului național și principiilor democratice.

 • Situația veternailor războiulu pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova din raionul Dubăsari
  Anul: 2018 Autor: Rosian Vasiloi
  Problema veteranilor constituie un subiect sensibil pentru societatea moldovenească. În 2018 a fost instituit Consiliul național pentru problemele veteranilor de război pentru a contribui la soluționarea diverselor probleme de ordin economic și social cu care se confruntă veteranii.
 • Paravanele externe ale secesionismului. Pardimplomație și insurgență
  Anul: 2018 Autor: Igor Munteanu
  De peste 26 ani, R. Moldova se confruntă cu o mișcare de separatism pe o parte a teritoriului său suveran. Intervenția militară rusă în războiul de pe Nistru și înghețarea conflictului în formula impusă de Rusia, imediat după semnarea Acordului de încetare a focului din 21 iulie, 1992, a permis regimului separatist de la Tiraspol să-și dezvolte structuri și efective finanțate generos de către principalul său sponsor, Federația Rusă.
 • Evaluarea deciziilor protocolare din educație
  Anul: 2018 Autor: Ion Tăbârță, Veaceslva Berbeca
  Soluționarea diferendului transnistrean constituie un element important pentru dezvoltarea Republicii Moldova. În ciuda a circa 26 de ani de negocieri de la încheierea războiului de pe Nistru, constatăm că conflictul nu a fost soluționat. Din păcate, problema statutului regiunii transnistrene și a contingentului militar nu este abordat din 2016 și, drept rezultat, remarcăm o stagnare a procesului de negocieri.
 • Evaluarea diacronică a documentelor semnate de Chișinău în procesul de reglementare a problematicii transnistrene
  Anul: 2018 Autor: Ion Tăbârță
  Autoritățile de la Chișinău și conducerea regiunii secesioniste au semnat la finele anului 2017 mai multe decizii protocolare care au provocat controverse în societatea moldovenească. Pe de o parte, aceste decizii au fost considerate drept un succes important în procesul de negocieri, pentru prima dată în ultimul deceniu, deoarece ar trebui să aducă beneficii cetățenilor și agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Pe de altă parte, s-a menționat că aceste documente ar fi în defavoarea Republicii Moldova pentru că prevăd cedări ale suveranității statului și, implicit, consolidează regimul neconstituțional din stânga Nistrului.
 • Menţinerea trupelor Ruse de ocupaţie în regiunea transnistreană: eșec al diplomaţiei de ‘caviar’ și dispreţ faţă de dreptul internaţional
  Anul: 2018 Autor: Rosian Vasiloi
  Monitorizarea activității trupelor de ocupație ale Federaţiei Ruse în regiunea transnistreană constituie un exercițiu important pentru opinia publică din Republica Moldova. Un proces atent de monitorizare se explică inclusiv prin faptul că este în 2017, în comparaţie cu anii precedenţi, au avut loc mai multe exerciţii militare organizate în conformitate cu directivele Statului Major al Districtului Militar Vest al Federaţiei Ruse. Rezultatele acestor decizii au avut consecințe inclusiv și asupra structurilor paramilitare a regimului separatist.
 • Apelul unor organizaţii ale societăţii civile cu privire la respectarea ”Liniilor Roşii” în procesul de reglementare transnistreană de către autorităţile Republicii Moldova
  Anul: 2018 Autor: IDIS Viitorul
  Organizaţiile societăţii civile semnatare constată că procesul de reglementare a conflictului transnis-trean a cunoscut recent o evoluție îngrijorătoare, care solicită acțiuni de rebalansare și echilibrare strategică în acest domeniu vital pentru Republica Moldova.
 • Problematica transnistreană: evoluțiile situației în domeniul securității
  Anul: 2017 Autor: Ion Leahu
  Fenomenul răpirii persoanelor Republicii Moldova de către exponenții structurilor de securitate din regiunea transnistreană constituie un element de insecuritate pentru cetățenii acestui stat. Din păcate, oricât de grav ar fi acest fenomen, trebuie să constatăm că problema răpirilor persoanelor nu a fost un subiect care ar fi provocat discuții aprinse în societate sau o campanie dură în presă. Mai mult chiar, astfel de cazuri erau reflectate prin comunicate modeste de către instituțiile mass-media
 • Frontiera administrativă și cum o administrăm
  Anul: 2017 Autor: Rosian Vasiloi
  Reglementarea conflictului transnistrean şi reintegrarea ţării sunt priorităţi strategice ale Republicii Moldova. Această declaraţie a fost făcută de Prim-ministru Pavel Filip, în cadrul şedinţei Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării. Necătînd la aceasta, nici pînă în ziua de azi la nivel naţional nu există o viziune clară asupra procesului de reglementare a diferendului transnistrean, ca rezultat a unui proces comun a tuturor forţelor politice, partenerilor internaţionali şi nu în ultimul rînd a societăţii în ansamblu
 • Riscuri de securitate și apărare în contextul reglementării transnistrene
  Anul: 2017 Autor: Rosian Vasiloi
  Sectoarele apărării, securităţii şi ordinii publice în contextul politicilor de reintegrare sunt din cele mai complicate, pe lângă cele de ordin politic şi evident cel de asigurare a drepturilor omului. Aspectele legate de funcţionalitatea aşa ziselor structuri de securitate cele mai sensibile în contextul politicilor de reintegrare în cadrul unui spaţiu comun de aparare, securitate şi ordine publică.
 • Premizele privind reintegrarea sistemelor economic-financiare de pe ambele maluri ale Nistrului
  Anul: 2017 Autor: Veaceslav Ioniță
  O prioritate strategică pentru toate guvernele care s-au succedat după 1992 este reglementarea conflictului transnistrean şi reintegrarea ţării. Toți liderii de partide politice parlamentare și majoritatea celor extra-parlamentare au inclus în programele lor electorale diverse soluții de reglementare. Nu a făcut excepție nici actualul Guvern, al cărui prim-ministru Pavel Filip, a trasat elementele unei noi politici de reglementare a conflictului, în cadrul şedinţei Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării.
 • Misiunea EUBAM – de la asistenţa la frontieră la cea de reintegrare a țării
  Anul: 2017 Autor: Rosian Vasiloi
  Instituirea Misiunii Comisiei Europe de Asistenţă la frontieră în Republica Moldova şi Ucraina EUBAM în decembrie 2005 a constituit un pas important în vederea asigurării unui management integrat al frontierei de stat moldo-ucrainene mai eficient, dar şi a contribuit enorm la dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale partenerilor din Republica Moldova şi Ucraina.
 • Economia Politică a Reintegrării
  Anul: 2017 Autor: Iurie Gotișan
  Scopul acestei lucrări este de a analiza şi pune în evidenţă aspecte alternative din punct de vedere a economiei politice, adică a marilor actori implicaţi în procesul de soluţionare a diferendului transnistrean şi de reintegrare a ţării. Respectiv, documentul este structurat în câteva capitole, care încearcă o încadrare a mai multor jucători, politici şi de afaceri, în cercetarea procesului de reintegrare a ţări
 • Buletin Informativ ”Realități Nistrene”, Nr 2
  Anul: 2013 Autor: Cornel Ciurea
  Am remarcat un articol recent scris de un autor polonez ”îndrăgostit” de subiectul conflictului Transnistrean – Marcin Kosienkowski – ”Este oare recunoașterea internațională un scop al quasi-statelor? Cazul Transnistriei”. Autorul sugerează că ar putea să existe o fundamentală contradicție între scopul nominal, afișat și declarat al Transnistriei – cel al obținerii independenței prin recunoașterea internațională
 • Nesustenabilitatea economică a regiunii transnistrene
  Anul: 2013 Autor: Cornel Ciurea
  Regiunea transnistreană a fost oarecum avantajată economic în comparație cu malul drept al Nistrului în cadrul Uniunii Sovietice, în fatidicul an al separării dispunând de un complex industrial dezvoltat, în raport cu multe alte raioane ale Republicii Moldova.​
 • Buletin Informativ ”Realități Nistrene”
  Anul: 2013 Autor: Cornel Ciurea
  Calea ferată a însemnat una dintre invenţiile tehnologice care au stimulat formarea statelor naţiunii europene din secolul al XIX-lea, a permis crearea Statelor Unite ale Americii, prin liniile de cale ferată care duceau modernitatea în vestul şi sudul continentului american, şi a modelat capitalismul modern când construcţia căilor ferate sau liniilor de tramvai angajau guvernele locale, agenţii economici şi piaţa de capital în făurirea visului american…​
 • Republica Moldova şi regiunea transnistreană din perspectiva relaţiilor de transport
  Anul: 2013 Autor: Iurie Mihalache
  Relaţiile de transport dintre Republica Moldova şi regiunea transnistreană (Transnistria) reprezintă unul dintre cele mai abordate dosare, care antrenează dezbateri aprinse atât la nivelul grupului de lucru pe transporturi şi asigurarea funcţionării normale a căii ferate, cât şi la nivelul formatului de negocieri „5+2”…
 • Buletin nr 5: Politizarea unui subiect tehnic: oficiile teritoriale ale Brioului Migraţie şi Azil
  Anul: 2013 Autor: Cornel Ciurea
  În conformitate cu punctul 88 din Măsurile adiţionale la Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, în anul 2013, Guvernul a luat mai multe măsuri pentru îmbunătăţirea capacităţii Republicii Moldova de a asigura controlul migraţiei cetățenilor străini pe teritoriul Moldovei…​
 • Buletin nr 6: La Moscova și Bruxelles viziunile diferă
  Anul: 2013 Autor: Cornel Ciurea
  Summitul de la Vilnius a ridicat probleme serioase pentru reglementarea conflictului transnistrean – implicarea de mai departe a Rusiei, orientarea Ucrainei, participarea Transnistriei în Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Pentru a ne ajuta să găsim răspunsuri la aceste întrebări, Conflict Management Initiative (CMI), a organizat o vizită la Moscova, Bruxelles și Paris a unui grup de experți de pe ambele maluri ale râului Nistru...
 • Republica Moldova și regiunea transnistreană: dezvoltarea regională și cooperarea intercomunitară
  Anul: 2014 Autor: Eduard Țugui
  Dezvoltarea regională reprezintă principalul mecanism de reducere a decalajelor de dezvoltare existente în societatea contemporană, în vederea asigurării coeziunii economice, sociale şi teritoriale. Paradigma care presupune dezvoltarea omogenă a tuturor regiunilor și politicile de dezvoltare regională se articulează treptat în cadrul Uniunii Europene, odată cu consolidarea și extinderea integrării​...
 • Transnistria: O reintegrare treptată
  Anul: 2012 Autor: Nicu Popescu, Leonid Litra
  Dintre toate conflictele post-sovietice secesioniste, cel din Transnistria a fost mult timp perceput ca fiind cel mai „soluţionabil”. Există puţină ură etnică şi majoritatea părţilor interesate acceptă, în principiu, necesitatea de a reintegra Transnistria în Moldova…​
 • Educția, sănătatea și medicina pe ambele maluri ale Nistrului
  Anul: 2014 Autor: Cornel Ciurea
  O problemă serioasă în relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului care afectează toate nivelurile de învățământ ține de formatul diferit al sistemelor de educație. În Transnistria nu există examene de bacalaureat, iar învățământul preuniversitar durează 11 ani (spre deosebire de Moldova unde tinerii învață 12 ani)…​
 • Despre bariere şi stimulente în schimbul comercial dintre Republica Moldova şi Transnistria în condiţiile ZLSAC
  Anul: 2014 Autor: Tatiana Lariușin
  Crearea unui spaţiu economic comun este precedată de instituirea unei zone de liber schimb cu aplicarea unui tarif vamal comun. Moldova şi Transnistria participă în proiecte regionale de integrare politică, instituţionale şi economice care au un vector opus…​
 • Problemele de tranziție la standardele și normele internaționale în domeniul sanitar și fitosanitar pe ambele maluri ale râului Nistru
  Anul: 2016 Autor: Tatiana Lariușin, Inna Butucel
  Având dimensiuni reduse și fiind dependente de importurile de factori de producere de bază, economia Moldovei și cea a regiunii transnistreane sînt deosebit de interesate de o dezvoltare a activităților de comerț extern și creștere a capacității lor comerciale. Punerea în aplicare a AA şi ZLSAC, cu suportul tehnic din partea UE, contribuie la modernizarea instituțională, retehnologizare și creșterea competitivității exporturilor pe ambele maluri ale Nistrului…
 • Relansarea dezvoltării regionale dintre Chișinău și Tiraspol
  Anul: 2016 Autor: Liubomir Chiriac
  Republica Moldova este la început de cale și are o dinamică pozitivă la capitolul implementarea politicii de dezvoltare regională. Rezultatele înregistrate nu au produs, încă, schimbări majore în lichidarea dezechilibrelor socio-economice între regiuni. Dar dezvoltarea regională ia amploare și se extinde spre noi domenii și regiuni…
 • Sistemele educaționale de pe ambele maluri ale Nistrului: diferențe și puncte de tangență
  Anul: 2016 Autor: Ion Tăbârță
  Sistemele educaționale de pe ambele maluri ale râului Nistru ale Republicii Moldova sunt descendente ale sistemului educațional sovietic. După destrămarea Uniunii Sovietice, în dreapta și stânga Nistrului au fost adoptate acte legislative și normative care reglementează cele două sisteme educaționale – al Republicii Moldova și al așa-zisei Republici Moldovenești Nistrene (RMN).​..
 • Implementarea ZLSAC în regiunea transnistreană: progres sau doar retorică?
  Anul: 2016 Autor: Valentin Lozovanu
  Un an în urmă Consiliul de Asociere UE-RM a luat decizia de a oferi posibilitate companiilor din regiunea transnistreană de a exporta în Uniunea Europeană, folosindu-se de regimul ZLSAC. Această înțelegere a fost încheiată în urma unei lungi și intense perioade în care autoritățile din regiune au încercat să extindă încă pentru un an precedentul regim comercial PCA și să amâne aplicarea ZLSAC…​
 • Perspectivele soluționării conflictului transnistrean în contextul schimbărilor regionale
  Anul: 2016 Autor: Veceslav Berbeca
  Acest studiu își propune să facă o evaluare a discuţiilor pe tema reglementării conflictului transnistrean în 2016. Analiza se adresează, în mod special, evenimentelor legate de întrunirea din 2-3 iunie 2016 de la Berlin în formatul ”5+2” și reacţia participanţilor și societăţii civile moldovenești faţă de rezultatele obţinute…
 • Creșterea competitivității întreprinderilor de pe ambele maluri ale Nistrului
  Anul: 2016 Autor: Viorel Chivriga
  Factorii la nivel de întreprindere influenţează competitivitatea întreprinderilor individuale, adăugând-se la factorii care afectează competitivitatea la nivel de ramură, şi operează într-un anumit mediu de afaceri. Factori la nivel de întreprindere sunt cei care afectează în mod direct productivitatea întreprinderilor individuale...

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri