Politici de reintegrare

Politici de reintegrare

Politicile e reintegrare sunt orientate spre promovarea cunoştinţelor de formulare a acţiunilor de reintegrare teritorială a ţării, dar şi o supraveghere din partea grupurilor active ale societății civile, ale mediului academic și a centrelor de cercetare, ale altor segmente importante ale societății din Republica Moldova, cu scopul asigurării că acțiunile guvernării pe acest domeniu politic sensibil corespund interesului național și principiilor democratice.

Creșterea competitivității întreprinderilor de pe ambele maluri ale Nistrului

(Viorel Chivriga 2016)  

Factorii la nivel de întreprindere influenţează competitivitatea întreprinderilor individuale, adăugând-se la factorii care afectează competitivitatea la nivel de ramură, şi operează într-un anumit mediu de afaceri. Factori la nivel de întreprindere sunt cei care afectează în mod direct productivitatea întreprinderilor individuale...

Perspectivele soluționării conflictului transnistrean în contextul schimbărilor regionale

(Veaceslav Berbeca 2016)

Acest studiu își propune să facă o evaluare a discuţiilor pe tema reglementării conflictului transnistrean în 2016. Analiza se adresează, în mod special, evenimentelor legate de întrunirea din 2-3 iunie 2016 de la Berlin în formatul ”5+2” și reacţia participanţilor și societăţii civile moldovenești faţă de rezultatele obţinute…

Implementarea ZLSAC în regiunea transnistreană: progres sau doar retorică?

(Valentin Lozovanu 2016)

Un an în urmă Consiliul de Asociere UE-RM a luat decizia de a oferi posibilitate companiilor din regiunea transnistreană de a exporta în Uniunea Europeană, folosindu-se de regimul ZLSAC. Această înțelegere a fost încheiată în urma unei lungi și intense perioade în care autoritățile din regiune au încercat să extindă încă pentru un an precedentul regim comercial PCA și să amâne aplicarea ZLSAC…​

Sistemele educaționale de pe ambele maluri ale Nistrului: diferențe și puncte de tangență

(Ion Tăbârță 2016)

Sistemele educaționale de pe ambele maluri ale râului Nistru ale Republicii Moldova sunt descendente ale sistemului educațional sovietic. După destrămarea Uniunii Sovietice, în dreapta și stânga Nistrului au fost adoptate acte legislative și normative care reglementează cele două sisteme educaționale – al Republicii Moldova și al așa-zisei Republici Moldovenești Nistrene (RMN).​..

Relansarea dezvoltării regionale dintre Chișinău și Tiraspol

(Liubomir Chiriac 2016)

Republica Moldova este la început de cale și are o dinamică pozitivă la capitolul implementarea politicii de dezvoltare regională. Rezultatele înregistrate nu au produs, încă, schimbări majore în lichidarea dezechilibrelor socio-economice între regiuni. Dar dezvoltarea regională ia amploare și se extinde spre noi domenii și regiuni…

Problemele de tranziție la standardele și normele internaționale în domeniul sanitar și fitosanitar pe ambele maluri ale râului Nistru 

(Tatiana Lariușin, Inna Butucel 2016)

Având dimensiuni reduse și fiind dependente de importurile de factori de producere de bază, economia Moldovei și cea a regiunii transnistreane sînt deosebit de interesate de o dezvoltare a activităților de comerț extern și creștere a capacității lor comerciale. Punerea în aplicare a AA şi ZLSAC, cu suportul tehnic din partea UE, contribuie la modernizarea instituțională, retehnologizare și creșterea competitivității exporturilor pe ambele maluri ale Nistrului…

Despre bariere şi stimulente în schimbul comercial dintre Republica Moldova şi Transnistria în condiţiile ZLSAC

(Tatiana Lariușin 2014)

Crearea unui spaţiu economic comun este precedată de instituirea unei zone de liber schimb cu aplicarea unui tarif vamal comun. Moldova şi Transnistria participă în proiecte regionale de integrare politică, instituţionale şi economice care au un vector opus…​

Educția, sănătatea și medicina pe ambele maluri ale Nistrului

(Cornel Ciurea 2014)

O problemă serioasă în relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului care afectează toate nivelurile de învățământ ține de formatul diferit al sistemelor de educație. În Transnistria nu există examene de bacalaureat, iar învățământul preuniversitar durează 11 ani (spre deosebire de Moldova unde tinerii învață 12 ani)…​

Transnistria: O reintegrare treptată 

(Leonid Litra, Nicu Popescu 2012)

Dintre toate conflictele post-sovietice secesioniste, cel din Transnistria a fost mult timp perceput ca fiind cel mai „soluţionabil”. Există puţină ură etnică şi majoritatea părţilor interesate acceptă, în principiu, necesitatea de a reintegra Transnistria în Moldova…​

Republica Moldova și regiunea transnistreană: dezvoltarea regională și cooperarea intercomunitară

(Eduard Țugui 2014)

Dezvoltarea regională reprezintă principalul mecanism de reducere a decalajelor de dezvoltare existente în societatea contemporană, în vederea asigurării coeziunii economice, sociale şi teritoriale. Paradigma care presupune dezvoltarea omogenă a tuturor regiunilor și politicile de dezvoltare regională se articulează treptat în cadrul Uniunii Europene, odată cu consolidarea și extinderea integrării​...

Buletin nr 6: La Moscova și Bruxelles viziunile diferă

(2013)

Summitul de la Vilnius a ridicat probleme serioase pentru reglementarea conflictului transnistrean – implicarea de mai departe a Rusiei, orientarea Ucrainei, participarea Transnistriei în Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Pentru a ne ajuta să găsim răspunsuri la aceste întrebări, Conflict Management Initiative (CMI), a organizat o vizită la Moscova, Bruxelles și Paris a unui grup de experți de pe ambele maluri ale râului Nistru...

Buletin nr 5: Politizarea unui subiect tehnic: oficiile teritoriale ale Brioului Migraţie şi Azil

(2013)

În conformitate cu punctul 88 din Măsurile adiţionale la Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, în anul 2013, Guvernul a luat mai multe măsuri pentru îmbunătăţirea capacităţii Republicii Moldova de a asigura controlul migraţiei cetățenilor străini pe teritoriul Moldovei…​

Republica Moldova şi regiunea transnistreană din perspectiva relaţiilor de transport

(Iurie Mihalache 2013) 

Relaţiile de transport dintre Republica Moldova şi regiunea transnistreană (Transnistria) reprezintă unul dintre cele mai abordate dosare, care antrenează dezbateri aprinse atât la nivelul grupului de lucru pe transporturi şi asigurarea funcţionării normale a căii ferate, cât şi la nivelul formatului de negocieri „5+2”…

Buletin Informativ ”Realități Nistrene”

(2013)

Calea ferată a însemnat una dintre invenţiile tehnologice care au stimulat formarea statelor naţiunii europene din secolul al XIX-lea, a permis crearea Statelor Unite ale Americii, prin liniile de cale ferată care duceau modernitatea în vestul şi sudul continentului american, şi a modelat capitalismul modern când construcţia căilor ferate sau liniilor de tramvai angajau guvernele locale, agenţii economici şi piaţa de capital în făurirea visului american…​

Nesustenabilitatea economică a regiunii transnistrene

(2013)

Regiunea transnistreană a fost oarecum avantajată economic în comparație cu malul drept al Nistrului în cadrul Uniunii Sovietice, în fatidicul an al separării dispunând de un complex industrial dezvoltat, în raport cu multe alte raioane ale Republicii Moldova.​ 

Buletin Informativ ”Realități Nistrene”, Nr 2

(2013)

Am remarcat un articol recent scris de un autor polonez ”îndrăgostit” de subiectul conflictului Transnistrean – Marcin Kosienkowski – ”Este oare recunoașterea internațională un scop al quasi-statelor? Cazul Transnistriei”. Autorul sugerează că ar putea să existe o fundamentală contradicție între scopul nominal, afișat și declarat al Transnistriei – cel al obținerii independenței prin recunoașterea internațională

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri