Achizițiile publice în vizorul societății civile

Achizițiile publice în vizorul societății civile

                             

Consilidarea integrității în achizițiile publice

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

Perioada de implementare a proiectului - 1 septembrie 2020 - 30 iunie 2025

Scopul proiectului:

Susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Acest lucru va fi posibil prin instruirea organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor de a fi în calitate de „watchdog” prin monitorizarea achizițiilor publice.

Activități realizate:

  1. Treizeci și cinci de jurnaliști, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, dar și operatori economici și-au consolidat capacitățile în monitorizarea achizițiilor publice participând la un program complex de instruire, care s-a desfășurat în perioada 7 octombrie - 17 decembrie 2021 și a inclus 12 module de instruire, fiecare a câte două sesiuni de instruire. Subiectele programului de consolidare a capacităților au abordat cadrul legal și instituțional al achizițiilor publice, achizițiile sectoriale, procesul unei achiziții publice electronice, accesul la informație și analiza datelor deschise, procedura de contestație, cât și instrumentele de identificare și analiză a riscurilor de corupție. De asemenea, mai multe studii de caz despre problemele și riscurile achizițiilor publice au fost prezentate participanților în cadrul programului.
  2. Prima rundă de granturi pentru implementarea proiectelor de monitorizare a achizițiilor publice din Republica Moldova. Opt organizații ale societății civile: Localinvest (Râșcani), Prospect (Cimișlia), Media-Guard (Chișinău, în parteneriat cu Ziarul de Gardă), LEX XXI (Bălți), Centrul Contact Cahul (Cahul, în parteneriat cu „Cahul 2030"), AGER (Chișinău), Părinți Solidari (Chișinău) și proiectul media CU SENS (Chișinău) care au beneficiat de granturi în valoare totală de peste 185 de mii de dolari pentru monitorizarea achizițiilor publice. Beneficiarii granturilor au implementat proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de către autoritățile publice, cum ar fi: primăriile și consiliile raionale; întreprinderile cu capital public sau alte entități de stat. În total, 71 de autorități contractante au fost monitorizate, iar valoarea financiară estimată cumulată a procedurilor monitorizate este de aproximativ 93.339.581 USD. Cele mai des monitorizate proceduri au fost licitațiile deschise (29%), cererea ofertelor de prețuri (25%), sau proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, și doar trei proiecte s-au concentrat pe achiziții de valoare mică. Monitorii au menționat că achizițiile de valoare mică sunt efectuate în cel mai puțin transparent mod și scot în evidență constatări „interesante” în materie de nereguli, încălcări, ilegalități, conflicte de interese, situații fără precedent etc. În ceea ce privește sectoarele monitorizate, cel mai răspândit a fost cel al infrastructurii – find monitorizat de șase proiecte, și sectorul de sănătate – monitorizat de trei proiecte.
  3. A doua rundă a concursului de finanțare prin granturi a organizațiilor societății civile pentru monitorizarea achizițiilor publice. Cinci organizații ale societății civile din Republica Moldova beneficiază de granturi în valoare de 115 mii de dolari pentru activități de monitorizare a  achiziților publice, realizate de către autorități publice centrale și locale – de nivelul I și II, dar și din anumite domenii de interes public. Contractele privind acordarea granturilor au fost semnate la sfârșitul lunii august, 2023, iar implemnetarea proiectelor are loc din 01.09.2023 și până în august, 2024. Organizațiile selectate sunt: Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER); Asociația Presei Independente (API); Transparency International-Moldova (TI-Moldova); Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI și Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Organizațiile s-au angajat să monitorizeze achizițiile publice desfășurate de către autoritățile/entitățile contractante (spre exemplu: Direcțiile Generale de Asistență Socială din regiunea de Nord și cele din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale; autoritățile locale din cadrul Programului Național „Satul European”; Primăria municipiului Chișinău, direcții și întreprinderi municipale; achizițiile de valoare mică realizate de către cele cinci Direcții de educație din cadrul Direcției Generale Educație a municipiului Chișinău, etc. Organizațiile selectate, după ce vor realiza analizele, investigațiile jurnalistice, monitorizările, vor formula și vor transmite recomandări autorităților/entităților contractante, factorilor de decizie, organelor de control/de drept/anticorupție, după caz. La sfârșitul proiectului, organizațiile selectate va elabora și rapoarte de monitorizare.
  4. Lansarea Coaliției de Monitorizare a Achizițiilor Publice. Mai multe organizaţii ale societăţii civile, jurnalişti, experţi şi monitori independenţi din Republica Moldova îşi vor consolida eforturile în vederea implicării şi monitorizării achiziţiilor publice prin fondarea Coaliției de Monitorizare a Achiziţiilor Publice. În acest sens, la 29 iunie 2023, a avut loc prima şedinţa de constituire a Coaliţiei. Aceasta este creată de către IDIS „Viitorul", în comun cu Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) din SUA și urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova. Membrii Coaliției s-au întrunit deja în câteva ședințe, unde au abordat mai multe subiecte și probleme de actualitate din domeniul achizițiilor publice: 29 iunie, 2023; 29 septembrie, 202313 decembrie, 2023; 29 martie 2024;
  5. Lansarea Platformei Naționale pentru Achiziții Publice. IDIS „Viitorul”, în colaborare cu Parteneriatul pentru Transparență (PTF) din SUA, au lansat marți, 19 decembrie 2023, Platforma Națională pentru Achiziții Publice (PNAP), care va fi un forum național de discuție, un mecanism permanent de comunicare și dialog pentru toți actorii din sectorul achizițiilor publice - autorități responsabile de politici, control, reglementare, autorități/entități contractante,  și operatori economici. Alături de IDIS, din PNAP fac parte și alte 3 organizații ale societății civile delegate din partea Coaliției de Monitorizare a Achizițiilor Publice. Misiunea PNAP este îmbunătățirea eficienței, transparenței și integrității sistemului național de achiziții publice prin abordarea problemelor din sistem, identificarea soluțiilor, precum și propunerea acestora, sub formă de recomandări, pentru a fi integrate în politici, de către decidenți. Membrii PNAP reprezintă autorități și organizații interesate de funcționarea și viabilitatea sistemului național de achiziții publice. În cadrul ședințelor care vor fi organizate trimestrial, membrii PNAP vor aborda subiecte prioritare, vor adopta poziții comune în legătură cu problemele și provocările sistemului de achiziții publice, vor formula recomandări și vor contribui la elaborarea politicilor și implementarea soluțiilor pentru depășirea provocărilor. Prima ședință de lucru a PNAP a avut loc pe data de 19 decembrie, 2023, în ziua lansării. Discuțiile s-au axat pe problemele și provocările și ordin legal, procedural și tehnic, din domeniul achizițiilor publice de lucrări. Membrii PNAP, au enunțat problemele, venind în același timp cu soluții și recomandări pentru depășirea lor. Secretariatul PNAP este asigurat de către IDIS „Viitorul”, care a colectat problemele identificate și recomandările formulate în vederea depășirii lor. Acestea urmează a fi  aduse la cunoștința instituțiilor abilitate cu atribuțiile necesare pentru a le studia și a le pune în practică. 
  6. Platforma digitală - pulsachiziții.md (în curs de realizare). Pagina web pulsachiziții.md va fi o platformă online, menită să țină pulsul achizițiilor publice din Republica Moldova.

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.10, februarie 2024

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.9, octombrie 2023

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.8, iunie 2023

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.7, februarie 2023

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.6, septembrie 2022

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.5, mai 2022

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.4, februarie 2022

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.3, decembrie 2021

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.2, septembrie 2021

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.1, mai 2021

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri