Achizițiile publice în vizorul societății civile

Achizițiile publice în vizorul societății civile

                             

Consilidarea integrității în achizițiile publice

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

Partener:

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă

Perioada de implementare:

Septembrie 2020 - februarie 2023

Scopul proiectului:

Susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Acest lucru va fi posibil prin instruirea organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor de a fi în calitate de „watchdog” prin monitorizarea achizițiilor publice.

Activități:

  1. Revizuirea legislației, reglementărilor și politicilor, a sistemului de achiziții și a instituțiilor implicate în procesul de achiziții publice în Republica Moldova.
  2. Instruirea ai 25 de reprezentanți ai societății civile despre conceptul de monitorizare eficientă și responsabilă a achizițiilor, subliniind riscurile în achiziții, indicatorii de risc și evaluarea riscurilor.
  3. Monitorizarea achizițiilor la nivel național, local sau municipal pentru o perioadă de 18 luni de către reprezentanții societății civile (între trei și șase reprezentanți).
  4. Formularea recomandărilor privind modul de îmbunătățire a comunicării între organizațiile societății civile și contractori, entitățile contractante de achiziții publice, instituțiile de supraveghere și de aplicare a legislației și modul în care acestea pot fi mai receptive la întrebările și solicitările din partea societății civile.

Rezultate preconizate și impact:

  1. Cel puțin 15 organizații din Moldova (ONGuri și jurnaliști), vor fi instruite pentru a identifica, documenta și raporta abuzurile și neregulile achizițiilor publice din Moldova către autoritățile.
  2. Cel mai tangibil impact așteptat al proiectului vor fi acțiunile întreprinse de entitățile de achiziții publice și organismele de supraveghere/executare pentru remedierea neregulilor identificate de către monitori, precum și aplicarea legislației în cazurile penale descoperite. 
  3. Rezultatul ar fi o utilizare mai eficientă a banilor publici și o mai bună prestare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor către cetățenii Republicii Moldova.

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.9, octombrie 2023

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.8, iunie 2023

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.7, februarie 2023

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.6, septembrie 2022

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.5, mai 2022

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.4, februarie 2022

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.3, decembrie 2021

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.2, septembrie 2021

Buletinul informativ „Achizițiile publice în vizor”, Nr.1, mai 2021

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri