Politici regionale

Politici regionale

Politica de dezvoltare regională este un domeniu relativ recent de reglementare și implementare în Republica Moldova. Studiule îşi propun o analiză a dezvoltării regionale, în particular pentru a scoate în evidenţă principalii indicatori din punct de vedere regional.

Politica de dezvoltare regională: realizări și perspective

(Veaceslav Berbeca 2016)

Politica de dezvoltare regională este un domeniu relativ recent de reglementare și implementare în Republica Moldova. Legea nr. 438 din 28.12.20061  stabilește fundamentele definitorii ale realizării acestei politici. Totuși, din perspectiva termenilor de implementare, evidențiem anul 2009 drept un pas important în privința inițierii și promovării politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova când a început crearea sistemului instituțional și adoptarea cadrului normativ secundar...

Disparități regionale în republica Moldova

(Iurie Gotișan 2016)

Concepţia asupra regiunii de dezvoltare este de fapt o idee europeană, unul dintre principiile fundamentale de funcţionare a UE şi o condiţie a reformei administrative din statele membre, candidate sau asociate ale acesteia. Termenul de „regiune” nu are trasate nişte graniţe clar definite, fiind prezentat în variate moduri de-a lungul timpului.

Strategia de dezvoltare socio-economica a UTA Gagauzia

(2009)

Documentul analizează economia UTA Găgăuzia şi scoate în evidenţă principalele domenii care au nevoie de investiţii, resurse finciare pentru impulsionarea producţiei şi creşterea exporturilor şi vânzărilor pe piaţa locală. 

Oportunități pentru investiții în Găgăuzia

(Liubomir Chiriac, Igor Munteanu, Mihail Shalvir, Vlad Catlabuga, Veaceslav Ioniță 2008)

Înțelegerea avantajelor și a priorităților locale pentru a atinge prosperitatea regională și bunăstarea contează cel mai mult. Chiar mai important este, totuși, mobilizarea populației, mediului de afaceri şi autorităţilor locale şi centrale.

Evaluarea atitudinilor, capacităţilor şi nevoilor autorităţilor Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare europeană

(Mircea Bordeianu, Olesea Cruc, Ion Osoian 2011)  

În 2010, Republica Moldova (RM) a lansat negocierile cu UE privind semnarea unui Acord de Asociere. Aceasta presupune un proces complex de ajustare a competenţelor tehnice şi strategice la nivel de organe administrative şi politice ale Guvernului şi agenţiilor sale subsidiare, care vizează crearea unei compatibilităţi între legile şi practicile interne, pe de o parte, şi acquis-ul comunitar al UE, pe de altă parte.

Mecanisme de consultare şi dialog între Guvern şi autorităţile publice locale

(Ion Beschieru 2009) 

După destrămarea blocului sovietic la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut, conceptul „guvernării pe mai multe nivele” devine un model care se bucură de o recunoaştere din ce în ce mai mare în spaţiul post-sovietic. Anterior, în anul 1985, comunitatea europeană a statuat că „exerciţiul responsabilităţilor publice trebuie, de-o manieră generală, să revină de preferinţă acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni”...

Efectele descentralizării: Rolul reprezentantului Guvernului în unităţile administrativ-teritoriale

(Victor Popa 2008)

Este normal şi incontestabil faptul că, în orice societate, căutarea şi implementarea unui sistem modern de administraţie publică este o necesitate obiectivă, mai ales în statele care s-au angajat într-o tranziţie de la o societate închisă spre o societate deschisă, bazată pe democraţia pluralistă...

Oportunități de investiții în Ungheni

(Viorel Chivriga, Timur Onica, Sergiu Scutaru, Sergiu Cladco 2006)

Datorită amplasării geografice, Republica Moldova dispune de o serie de avantaje comparative în raport cu ţările din regiune – tradiţii specifice atât estului cât şi vestului, viitorul statut de ţară vecină cu Uniunea Europeană şi condiţii favorabile pentru accesarea pieţelor din UE.

Republica Moldova: între democraţie regională şi demagogie

(Igor Munteanu 2006)

Până decembrie 1998, în Republica Moldova, nu se putea vorbi serios despre o dezvoltare regională stricto senso, deoarece fostele entităţi teritoriale — raioanele sovietice, ca unităţi administrativ–teritoriale de nivelul doi, erau mult prea mici pentru a fi considerate drept regiuni adevărate şi, nici chiar în plan funcţional acestea nu aspirau la funcţiile proprii pentru regiuni, îndeplinind nişte sarcini utilitare, încredinţate lor ca centre decizionale concentrate din partea diverselor ramificaţii ale sistemului de partid unic...

Dezvoltări regionale în Republica Moldova

(Igor Munteanu 2005)

Cuvântul regiune derivă de la cuvântul latin “regere”, care înseamnă „a conduce”. Înţelesul occidental al conceptului de „regiune” sugerează existenţa unei entităţi funcţionale legată de eforturile guvernamentale şi neguvernamentale de a vedea dezvoltarea naţională prin intermediul unor politici sociale cât mai eficiente.

 

 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri