Noutăţi

Coaliția de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, lansată în premieră în Republica Moldova de către IDIS „Viitorul"

2023.06.30 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

Mai multe organizaţii ale societăţii civile, jurnalişti, experţi şi monitori independenţi din Republica Moldova îşi vor consolida eforturile în vederea implicării şi monitorizării achiziţiilor publice prin fondarea Coaliției de Monitorizare a Achiziţiilor Publice. În acest sens, la 29 iunie curent, a avut loc prima şedinţa de constituire a Coaliţiei. Aceasta este creată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în comun cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) din SUA, ca parte a proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, ce urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova.

Coaliţia de Monitorizare a Achizițiilor Publice îşi va desfășura activitatea pe o durată de minim 12 luni (reglementată printr-o strategie proprie şi Regulament de organizare și funcționare), cu posibilitatea de continuare în cazul în care membrii vor fi interesați.

„Misiunea Coaliției este consolidarea şi coordonarea eforturilor societății civile care monitorizează achizițiile publice în procesul de participare la dialogul cu autoritățile publice. Scopul Coaliţiei este de a asigura o sinergie a eforturilor societății civile care monitorizează achizițiile publice în identificarea problemelor şi propunerea de soluţii pentru remedierea acestora autorităților publice competente. Scopul acestor eforturi este influenţarea politicilor publice, sporirea transparenţei și integrității achiziţiilor publice, asigurarea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, asigurarea cetățenilor cu bunuri, lucrări și servicii publice de calitate”, a declarat Carolina Ungureanu, vicedirectoare IDIS „Viitorul" şi managerul proiectului.

La rândul său, Hady Fink, directorul proiectului din partea PTF a subliniat „Sperăm foarte mult că Coaliția de monitorizare va reprezenta o piatră de temelie în construirea unei infrastructuri robuste de monitorizare a achizițiilor publice în Republica Moldova. Coaliţia va dezvolta capacitățile societăţii civile prin schimbul de experiență şi va asigura ca constatările și recomandările din activitățile de monitorizare să contribuie la îmbunătățirea sistemului de achiziţii publice”.

„Coaliția instituită astăzi reprezintă o platformă pentru a ne face vocea auzită, pentru a fi mai puternici și pentru a avea un impact mai mare asupra creșterii transparenței și integrității sectorului achizițiilor publice. Coaliția rămâne în continuare deschisă și pentru alte organizații și monitori care vor să se alăture eforturilor noastre", a îndemnat Diana Enachi, coordonatoare de proiect şi expertă achiziţii publice la IDIS „Viitorul".

Iar pentru reglementarea eforturilor în monitorizarea achizițiilor publice, inclusiv prin schimb de practici și tehnici de monitorizare, membrii se vor ghida de Strategia Coaliţiei de monitorizare, dar şi de Reglamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. Regulamentul defineşte misiunea, scopul şi obiectivele Coaliţiei, printre care putem menționa: asigurarea unui mediu de discuții participativ și incluziv, cu dezbateri permanente/sistematice a problemelor în domeniul achizițiilor publice; elaborarea unei viziuni comune a societății civile asupra priorităților și direcțiile principale de dezvoltare a sistemului național de achiziții publice; influențarea procesului decizional în domeniul achizițiilor publice, prin implicarea activă şi transparentă în dialogul cu autoritățile de reglementare; participarea la elaborarea politicilor publice în domeniul achizițiilor publice, monitorizarea şi evaluarea implementării lor; studierea și discutarea experienței europene și internaționale relevante în domeniul achizițiilor publice; promovarea transparenţei în activitatea autorităților publice cu atribuții în domeniul achizițiilor publice; elaborarea studiilor, analizelor, cercetărilor şi rapoartelor în domeniul achizițiilor publice; participarea la acțiuni de instruire şi educare în domeniul achizițiilor publice și monitorizarea acestora etc. „Ne propunem să contribuim la transparentizarea achizițiilor publice și sa venim cu recomandări de îmbunătățire a proceselor de achiziție la toate etapele de implementare", a subliniat în acest sens expertul asociat al IDIS „Viitorul", Vadim Ţurcan.

Membrii Coaliției sunt reprezentanți ai organizațiilor societății civile, jurnaliști de investigație, monitori independenți, experți şi alte persoanele interesate în monitorizarea achizițiilor publice. Aceştia vor primi suport din partea echipei IDIS „Viitorul" şi PTF pentru a aplica într-un mod consolidat expertiza, experiența, campaniile de advocacy și recomandările formulate în vederea îmbunătățirii achizițiilor publice în Moldova.

 „Vom avea oportunitatea să colaborăm mai mult şi vom fi o platformă puternică care va putea înainta propuneri de politici, să iniţieze discuţii cu decidenţii şi autorităţile pentru a contribui la îmbunătăţirea cadrului legal şi modul în care se execută prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice”, este de părere Olga Diaconu, Coordonator de proiecte în cadrul Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER.

Valeriu Rusu, directorul executiv al Asociaţiei „Habitat” a menţionat „Vrem să ne unim eforturile pentru ca banii publici ai contribuabilor să fie utilizaţi în trend pozitiv, fapt ce va contribui la dezvoltarea localităţilor noastre”.

La rândul său, Lilia Zaharia, directoarea Transparency International Moldova a subliniat importanţa parteneriatului pentru integritatea achiziţiilor: „Mă bucur că aveţi această iniţiativă de a coagula societatea civilă în domeniul achiziţiilor, a scoate în evidenţă, a vocifera şi combate ilegalităţile din domeniu”.

Iar Dumitru Cimpoeş, preşedintele Asociaţiei „Feedback” din Basarabeasca a menţionat „Autorităţile nu sunt atât de transparente pe cât noi credem, şi nu cunoaştem cum într-adevăr sunt cheltuiţi banii publici. Din acest motiv, suntem motivaţi să monitorizăm achiziţiile publice pentru a asigura transparenţa locală”.

 „Domeniul educaţional este foarte afectat de corupţie şi la nivel de ţară vedem o tendinţă negativă la utilizarea banilor, neţinându-se ţine cont de necesităţile prioritare. Prin intermediul Coaliţiei ne vom uni eforturile şi poate reuşim să stopăm acestă tendinţă”, îşi doreşte Ala Revenco, preşedinţa Asociaţiei „Părinţi Solidari” .

„Vreau să contribui prin cunoştinele şi experienţa mea la consolidarea integrităţii achiziţiilor publice pentru o transparenţă mai mare, pentru eficientizarea banilor publici, prevenirea fradei şi a corupţiei în achiziţiile publice”, a adăugat şi monitorul independent, Ion Bulmaga.

De asemenea, în cadrul Coaliţiei a fi încurajată elaborarea diverselor materiale (articole privind monitorizarea achizițiilor publice, bune practici, rezultate ale recomandărilor propuse autorităților publice în domeniu etc.), iar unele materiale vor fi remunerate. Materialele elaborate şi recomandările formulate de către membrii Coaliției vor fi ulterior comunicate public şi transmise decidenților, contribuind astfel la îmbunătățirea legislației, politicilor și practicilor din sector.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org/veverita.maria@gmail.com sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us