Noutăţi

71 de autorități publice cu achiziții de peste 93 mln. dolari, monitorizate de organizațiile beneficiare ale programului de granturi oferit de IDIS „Viitorul" și PTF

2023.07.18 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

În cadrul proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) printr-un proces competitiv, au fost selectate opt organizații (Asociațiile obștești „Localinvest", „Prospect", „Media-Guard" (în parteneriat cu Ziarul de Gardă), „LEX XXI", „Centrul Contact Cahul" (în parteneriat cu „Cahul 2030"), „AGER", „Părinți Solidari" și proiectul media „CU SENS”) care au beneficiat de granturi în valoare totală de peste 185 de mii de dolari pentru monitorizarea achizițiilor publice.

Beneficiarii granturilor din prima rundă au implementat proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de autoritățile publice, cum ar fi primăriile și consiliile raionale, întreprinderile cu capital public sau alte entități de stat. Astfel, 71 de autorități contractante au fost monitorizate, iar valoarea financiară estimată cumulată a procedurilor monitorizate este de aproximativ 93.339.581 USD. Cele mai des monitorizate proceduri au fost licitațiile deschise (29%), cererea ofertelor de prețuri (25%), sau proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, și doar trei proiecte s-au concentrat pe achiziții de valoare mică. Monitorii au menționat că achizițiile de valoare mică sunt efectuate în cel mai puțin transparent mod și scot în evidență constatări „interesante” în materie de nereguli, încălcări, ilegalități, conflicte de interese, situații fără precedent etc. În ceea ce privește sectoarele monitorizate, cel mai răspândit a fost cel al infrastructurii – find monitorizat de șase proiecte, și sectorul de sănătate – monitorizat de trei proiecte.

Beneficiarii au folosit o varietate de resurse pentru a monitoriza procedurile de achiziții publice. Cea mai des folosită resursă a fost Mtender (șapte proiecte), al doilea cel mai folosit instrument fiind Ghidul de monitorizare a achizițiilor publice – instrument pentru societatea civilă, elaborat de IDIS „Viitorul” (șase mențiuni). OpenMoney este pe locul trei la acest capitol (patru mențiuni). Cu toate acestea, beneficiarii au indicat o serie de probleme cu Mtender, precum faptul că utilizarea acestuia nu este obligatorie pentru achiziții sectoriale sau întreprinderi de stat, că contractele nu sunt încărcate acolo, interfață și motor de căutare slab dezvoltat etc.

Proiectele s-au concentrat într-un mod echilibrat atât pe monitorizare achizițiilor publice, cât și pe investigații jurnalistice – pe de o parte, cât și pe creșterea gradului de conștientizare și PR – pe de altă parte. Beneficiarii au emis un număr total de 231 de publicații, printre care articole, rapoarte, investigații, postări pe rețelele de socializare, emisiuni TV, videoclipuri explicative, emisiuni de radio, talk-show-uri, materiale tipărite, şcoli de vară, infografice, campanii de informare, discuții publice și evenimente de instruire.

Printre realizările centrale a subgrantiștilor putem menționa că, în raionul Cahul, de exemplu, a fost publicat articolul achizițiile publice sunt monitorizare de către cetățeni și presa locală cu suportul A.O. Centrul „Contact-Cahul”. Astfel, au fost monitorizate șase proceduri de achiziție publice, creat un grup de lucru pe monitorizarea achizițiilor, prezentate două rapoarte către autoritățile locale și publicate peste 14 articole în presa locală, cum ar fi Nicolae Olteanu: Ne străduim sa fim transparenți, Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație la drumul local Zîrnești-Baurci Moldoveni, Când va fi reparat drumul de acces spre s. Alexanderfeld, raionul Cahul sau Două centre de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de compania care a construit Stadionul ATLANT. Un alt obiectiv al proiectului a inclus sporirea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea de a se implica în procesul de monitorizare a achizițiilor publice.

Prin intermediul proiectului „Monitorizarea achiziţiilor publice pentru anul 2022 din raionul Cimişlia”, în premieră, în oraşul Cimişlia, în grupul de lucru privind achizițiile publice au fost incluși reprezentanți ai societății civile și anume Asociația obștească „Prospect". În cadrul proiectului au fost monitorizate şapte obiecte de reparație a drumurilor locale și două obiecte de infrastructură din raionul Cimişlia şi anume reparația capitală a acoperișului Spitalului raional Cimişlia și amenajarea terenului adiacent a Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din oraşul Cimișlia, iar concluziile monitorizării au fost relatate în reportaje și articole de presă. Iar în raionul Rîşcani, reprezentanţii A.O. „Localinvest” au reușit să monitorizeze cum au fost cheltuiți banii alocați pentru lucrările de reparație într-un bloc al spitalului raional, dar și cum au fost gestionați banii alocați pentru întreținerea drumurilor din raionul Rîșcani. Încălcările au ieșit la iveală în procesul de monitorizare a achizițiilor publice în două instituții ale statului din raion. 

Iar în municipiul Bălţi, prin proiectul implementat de Asociația pentru Drepturile Omului „LEX XXI" - „Achiziții publice pe înțelesul tuturor” s-a reușit responsabilizarea autorităților publice, dar și sporirea gradului de informare a cetățenilor pe marginea subiectului achiziții publice prin investigații - Investigație: Unde este trotuarul de pe strada Mihail Sadoveanu, ori cum reușește Primăria Bălți să ocolească cadrul normativ al Republicii Moldova?,  reportaje – cel mai recent fiind VIDEO | Ei se ceartă, iar bălțenii suferă, infografice, dialoguri publice, materiale şi campanii informative. Toate aceste produse vor contribui la îmbunătățirea acestui sector și la creșterea transparenței în municipiu.

La Chișinău, în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și activiști”, de Asociația Media-Guard, au fost publicate trei investigații jurnalistice, organizate sesiuni de comunicare cu participarea autorităților competente în domeniul accesului la informația de interes public, am organizat o tabără de vară în cadrul căreia, experți în achiziții, transparență, acces la informație, dar și jurnaliști au instruit 15 tineri în domeniul achizițiilor publice. Tinerii au învățat cum sunt organizate achizițiile publice, ce informații pot găsi pe portalurile tender.gov.md, mtender.gov.md și ansc.md și care este cadrul legal al sistemului de achiziții publice, cum să identifice teme în sistemul de achiziții care i-ar afecta pe cei mai vulnerabili, cum să documenteze averile funcționarilor, care sunt baze de date utile pentru a verifica ipoteza unor tendere cu probleme, care sunt riscurile de corupție în achizițiile publice, cum să formuleze solicitările de informație ca să obțină dosare privind achizițiile publice, ce este clientelismul politic și ce efecte are și cum pot monitoriza problemele de interes la nivel local. De la jurnaliștii proiectului media „CU SENS” putem afla prin intermediul materialelor video ce este banul public, ce bunuri sau servicii a procurat o primărie, un minister sau orice altă instituție de stat din banii publici, cum peste 21 de milioane de lei, bani publici, au fost investiți în Parcul industrial Cahul, care deocamdată arată ca o ruină; ce achiziţii dubioase au avut loc la ANI unde au fost procurate bunuri și servicii, printre care mașină de spălat rufe cu uscător, o bucătărie, fotolii etc., în sumă totală de circa 3 milioane și jumătate de lei; aflăm prin Investigație: De ce nu aud? de se tergiversează procedura de achiziție a implanturilor auditive, cine și cum poate contesta licitațiile publice și cum poți accesa licitațiile publice? şi alte subiecte interesante.

La rândul ei, Asociația Obștească „Părinți Solidari” a realizat în cadrul programului de granturi un Ghid video despre monitorizarea achizițiilor publice din sistemul educațional. Ghidul reprezintă un suport pentru părinți, elevi, dar și orice cetățean interesat să urmărească cum sunt cheltuiți banii publici pentru școlile din țară. Materialul video explică importanța implicării în monitorizarea bugetelor alocate instituțiilor de învățământ, lucru care aduce un impact direct asupra calității procesului educațional. Totodată, au fost create diverse imnografice, articole privind monitorizarea achizițiilor în educație şi câteva emisiuni live alături de părinți, experți și reprezentanți ai Ministerului Educației.

Iar Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) a monitorizat procedurile de achiziții desfășurate în conformitate cu prevederile Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, în cadrul proiectului „Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”. Rezultatele monitorizării sunt incluse în Raportul de monitorizare a achiziţiilor sectoriale, lansat în ianuarie 2023. În baza concluziilor, raportul conține o serie de sugestii și recomandări, atât de ordin legislativ și normativ, cât și de ordin funcțional, orientate spre îmbunătățirea sistemului de achiziții sectoriale din Republica Moldova. Raportul a fost elaborat în rezultatul analizei a aproximativ 100 de proceduri de achiziție desfășurate conform Legii nr. 74/2020. Totodată, AGER a editat primul Ghid cu privire la aplicarea Legii 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Scopul acestui ghid este familiarizarea cu prevederile Legii Nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale, și anume când și cum acestea trebuie aplicate.

Problemele întâlnite cel mai des în timpul activităților de monitorizare au fost lipsa de cooperare și deschidere din partea autorității/entității contractante, precum și dificultatea de a obține informații de interes public. Pentru a face față acestor și altor dificultăți, beneficiarii au propus, printre altele, ca autoritatea/entitatea contractantă să ia măsuri pentru corectarea neregulilor și abaterilor de la legislație identificate de monitori; să fie crescut nivelul de participare/implicare a societății civile în grupul de lucru pentru achiziții al autorității contractante sau să se modifice legislația, reglementările sau procedurile. În ceea ce privește aceste dificultăți întâmpinate de beneficiari, echipa IDIS „Viitorul” a oferit sprijin constant tuturor celor care au solicitat acest lucru, oferind sfaturi cu privire la modul de a interacționa cu autoritățile contractante și alte autorități relevante pentru a se asigura că beneficiarii își pot desfășura activitatea de monitorizare.

Beneficiarii au formulat un număr total de 69 de notificări și recomandări pe baza constatărilor în procesul de monitorizare a achizițiilor publice. Recomandările au fost adresate, mai ales în formă scrisă, sau publicate pe site-urile beneficiarilor, precum autoritățile contractante monitorizate, dar și Ministerului Finanțelor, Centrului Național Anticorupție, Agenția Achiziții Publice, Cabinetul Prim-ministrului, Parlament, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate etc. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

Autoare: Carolina Ungureanu, vicedirector IDIS „Viitorul” și manager de proiect

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us