Anunțuri

ANUNȚ DE ANGAJARE: Responsabil tehnic

2020.08.17 Administrație publică Ana-Maria Veverița Imprimă

 

Primăria orașului Călărași în parteneriat cu IDSI „Viitorul” implementează proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană în cadrul programului regional de vecinătate estică în sprijinul inițiativei emblematice a Parteneriatului Estic privind dezvoltarea urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței iluminatului public și a siguranței locuitorilor din orașul Călărași. Printre cele mai relevante activități incluse în proiect sunt: renovarea sistemului de iluminare stradală; iluminatul arhitectural al unei clădiri; implementarea sistemului de management al energiei; organizarea meselor rotunde tematice; elaborarea și publicarea articolelor privind problemele urgente în domeniul eficienței energetice etc.

Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat stradal se va face în corespundere cu documentația de proiect disponibilă în format electronic pe https://drive.google.com/drive/folders/1RU45ONL3ME4q7ZySOVA4d5hZWjID3VvQ?usp=sharing.

În total vor fi achiziționate și montate 951 dispozitive de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenți și/sau stâlpi noi în corespundere cu documentația de proiect. Cele 951 corpuri de iluminat sunt divizate pe diferite clase ale sistemului de iluminat după cum este descris mai jos: cu sistem dimming și telegestiune - 612 corpuri și fără sistem de dimming și telegestiune - 339 corpuri. Perioada preconizată pentru implementarea lucrărilor de renovare a sistemului de iluminare stradală este 1 septembrie 2020 – 31 martie 2021.

Pentru activitatea de renovare a sistemului de iluminare stradală Primăriei orașului Călărași este în căutarea unui responsabil tehnic autorizat pentru monitorizarea lucrărilor.

Funcția responsabilului tehnic are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminare publică stradală care vor fi executate de către o companie specializată.  Responsabilul tehnic este angajat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu Primăria or. Călărași.

Responsabilul Tehnic va reprezenta interesele Primăriei pe perioada executării lucrărilor de construcții și va avea următoarele obligații și sarcini:

 1. Verificarea volumelor, efectuarea supravegherii calității lucrărilor și completarea Registrului de lucrări și cărții tehnice;
 2. Efectuarea controlului și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate de Contractor către Primărie și Managerul proiectului în timpul vizitelor sale la șantier;
 3. Lucrul cu contractorul în vederea identificării problemelor și raportarea lor imediată către Primăriei și Managerul proiectului;
 4. Colectarea de la contractor a rapoartelor privind lucrările executate și verificarea lor;
 5. Depistarea și informarea imediată a Primăriei despre lucrările care de fapt nu au fost efectuate, dar care sunt incluse în dările de seamă; 
 6. Monitorizarea și încadrarea în termenul de finisare a lucrărilor conform contractului semnat cu contractorul;
 7. Verificarea calității materialelor și echipamentelor, inclusiv documentele de proveniență, certificatele de calitate și alte documente în care este indicată calitatea acestuia;
 8. Prezentarea cu regularitate a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului de supraveghere semnat cu Primăria.

Responsabilul tehnic își asumă răspunderea materială individuală deplină față de investitor și beneficiarul care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu implementarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calității, respectării standardelor calitative și a specificațiilor cantitative descrise în documentația tehnică anexată la contractul încheiat de Beneficiar cu Contractorul.

În procesul de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică responsabilul tehnic va respecta prevederile tuturor actelor legislative și normative, în special cele prevăzute în legea calității nr.721 din 02.02.1996, Hotărârea guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor și normativele în vigoare.

Cerințele de eligibilitate față de candidat: 

 1. Studii superioare în domeniul construcțiilor sau arhitectură;
 2. Existența legitimației pentru supraveghea lucrărilor specializate și instalații aferente construcțiilor în domeniul Instalații și rețele exterioare electrice;
 3. Cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel intermediar.
 4. Disponibilitatea de a presta servicii pe toată durata executării contractului (1 septembrie 2020-31 martie 2021);
 5. Prezența tuturor documentelor solicitate conform prezenților Termeni de referință;

Ofertantul care nu va satisface cerințele de eligibilitate va fi descalificat și oferta acestuia nu va fi supusă evaluării tehnice.

Documentele necesare pentru concurs:

 1. Oferta financiară;
 2. Curriculum Vitae în limba engleză, semnat;
 3. Certificatul de atestare tehnico-profesională;
 4. Legitimația de responsabil tehnic;
 5. Copia diplomei de studii superioare;

Persoanele interesate care corespund criteriilor indicate sunt rugate să depună dosarul în format electronic pe adresa: info@calarasi-primaria.md sau fizic la adresa Primăriei orașului Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, MD 4400 până la data de 26.08.2020, ora 17:00.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us