Anunțuri

Anunț pentru selectarea unei pensiuni turistice rurale în scopul prestării serviciilor turistice integrate

2018.09.20 Social Victor Ursu Imprimă

Concurs de oferte pentru selectarea unei pensiuni rurale în scopul  prestării serviciilor turistice integrate în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi  în cadrul proiectului Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița),  implementat de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Soroca (Republica Moldova) și Administrația raională Iampil (Ucraina). Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul  de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC).

Obiectivul proiectului: Consolidarea capacităților prestatorilor de servicii turistice și autorităților locale din raioanele Soroca și Yampil pentru a dezvolta turismul rural prin cooperare transfrontalieră.

Context: Localitățile din arealul transfrontalier Soroca-Yampil au un bogat patrimoniu cultural, istoric şi arhitectural, peisaje pitoreşti, resurse recreative, de agrement şi curative, oameni harnici şi ospitalieri. Acest enorm potențial turistic  este insuficient valorificat și promovat. Proiectul urmărește să crească vizibilitatea și atractivitatea raioanelor respective, nivelul de valorificare a potențialului turistic și capacitatea entităților economice de a atrage turiști.

Proiectul, totodată, își propune dezvoltarea unei comunități de antreprenori și manageri de pensiuni turistice, în raioanele Soroca și  Yampil, care să beneficieze de instruire, informare, ghidare și consultanță, pentru a-și dezvolta afacerile, prin abordarea şi prestarea serviciilor turistice cu profesionalism, în contextul cooperării transfrontaliere.

Promovarea, lansarea  și dezvoltare  turismului în mediul rural, conform estimărilor experților, va contribui la dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale în rândul cetățenilor din raioanele Soroca și Yampil, sporind nivelul de valorificare a potențialului turistic în zona transfrontalieră. 

Scopul vizitei de studiu este de a familiariza prestatorii de servicii turistice din raioanele Soroca (RM) și Iampil (Ucraina) cu bunele practici ale turismului rural din Republica Moldova, inclusiv cu procesul de organizarea a serviciilor turistice în zona rurală, metodele de promovarea a unei destinații turistice și impactul microecomic al turismului rural.  

Data lansării: 20.09.2018

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 12.10.2018, ora 16.00

Solicitant: Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”

Cerințe de calitate

 • Pensiunea trebuie să-și desfășoare activitatea în zona rurală;
 • Pensiunea trebuie să dispună de cel puțin 15 camere DBL amenajate în stil tradiţional și baie proprie în fiecare cameră pentru perioada 19.10.2018 – 21.10.2018;
 • Pensiunea trebuie să dispună de bucătărie tradițională cu specific moldovenesc;
 • Pensiunea trebuie să posede o sală de conferințe cu o capacitate de 30 de locuri.

Oferta trebuie să conțină următoarele documente:
            1. Acte care reflectă activitatea companiei:

a. Certificat de înregistrare (copie);
b. Ultimul extras din Registrul de Stat (copie)

       2. Oferta 

a. Oferta financiară trebuie să conțină prețul referitor la:

 • cazare pentru 30 de persoane, camera DBL;
 • 3 prânzuri pentru 30 de persoane;
 • 2 cine pentru 30 de persoane;
 • 4 pauze de cafea pentru 30 de persoane. 
 1. Oferta financiară va fi completată in Euro, la cota TVA 0.

Cerințe față de setul de documente:

 • Actele în copie urmează să conțină ștampila umedă a organizației și mențiunea ”copie de pe original”;
 • Oferta financiară urmează a fi semnate și stampilate de către persoana împuternicită;
 • Toate actele solicitate urmează a fi prezentate în plic sigilat sau expediate pe posta electronica de mai jos.

Criteriile de selectare:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniu –companiile turistice interesate trebuie să aibă experiență în organizarea sejurului în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi;
 • Prețul total al serviciilor prestate;
 • Imaginea și reputația companiei.

Unde se va depune setul de documente:

Setul de documente va fi depus  la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1,    (cu Titlu:Concurs de oferte pentru selectarea pensiunii turistice)  pentru Ana Znaceni ori poate fi transmis pe adresa de e-mail: ana.znaceni@gmail.com până pe data de 12 octombrie 2018, ora 16.00.

Este obligatoriu de a indica: Numele și prenumele persoanei de contact, poziția și compania din care face parte, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Întrebări suplimentare: pe adresa de e-mail: ana.znaceni@gmail.com

Proiectul „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița) este implementat de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Soroca și Administrația raională Iampil (Ucraina). Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul  de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us