Note și poziții

Apel public al societății civile în privința clarificărilor pe baza raportului privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada anului 2020

Către: Agenția Achiziții Publice

Copie: Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor

Prin prezenta, Coaliția pentru transparență în utilizarea fondurilor publice salută toate eforturile depuse pentru transparența și monitorizarea procedurilor de achiziții publice în contextul pandemiei de COVID-19. 

În același timp, ne îngrijorează neconcordanța în cadrul raportului publicat privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada anului 2020 și anume necorespunderea metodei de achiziție publică aplicată și suma contractată, care depășește extrem de mult limita admisibilă, după cum se menționează:

- Conform dispoziției nr. 3 din 23 martie 2020 a  Comisiei  pentru  Situații Excepționale a Republicii Moldova se menționează în punctul 20. Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016 pe durata stării de urgență, se permite instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale, achiziționarea medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitive medicale, necesare  pentru prevenirea și controlul infecției COVID–19, în sumă de pînă la 800 000 (opt s ute mii) lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile

Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016.

Totodată menționăm că în Hotărârea Guvernului 494 din 08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 se menționează că pentru toate contractele care au o valoare mai mica de 800 000 lei se aplică prevederile Regulamentului cu privire la Achizițiile Publice de valoare mica, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016.

Conform celor menționate, solicităm Agenției Achiziții Publice să verifice corectitudinea datelor publicate și să explice public situația creată.

În cazul în care datele sunt veridice, solicităm autorităților de profil să verifice conformitatea și legalitatea acestor achiziții și să prezinte public rezultatul verificărilor.

Coaliția organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19 în Republica Moldova https://bit.ly/2USAznE

Date de contact

digest.tender@gmail.com 

Apelul poate fi descărcat aici.http://viitorul.org/files/Apel%20public_%20Agent%CC%A6ia%20Achizit%CC%A6ii%20Publice.pdf

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us