Noutăţi

Asociațiile de business și-au prezentat planurile de acțiuni

2018.02.22 Economie Victor Ursu Imprimă

Pentru o mai bună funcționare și coordonare a activității antreprenoriale, Agenda Națională de Business împreună cu CIPE (Center for International Private Enterprise) șii cu suportul BERD a găzduit un workshop în elaborarea a planurilor de acțiuni  pentru Asociațiile de Business.

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova, prezentă la atelier a spus că printre prioritare din planul de acțiuni sunt •      includerea membrilor în grupurile de lucru și de dezbateri publice asupra proiectelor de legi și altor acte normative din domeniul profesiei, organizarea ședințelor de lucru cu participarea membrilor asociației, a factorilor de decizie de la Ministerul Finanțelor și generalizarea problemelor existente comune pentru majoritatea membrilor și elaborarea propunerilor, care vor discutate în cadrul ședințelor de lucru și la ședințele Consiliului Director al ACAP.

Asociația Patronală a Întreprinderilor Prelucrătoare de Carne a declarat că a ajuns într-un moment de dezvoltare în care are nevoie de o guvernanță puternică, pe principiul de transparență și tratament egal pentru membri. Este nevoie de crearea unor instrumente suplimentare care sa încorporeze principiile de buna guvernanță și să acționeze ca un ghid în situații neacoperite de prevederile Statutului. Asociația Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne și-a propus să creeze următoarele instrumente de buna guvernare: cod de etica, procedura interna privind definirea si abordarea conflictului de interese, proceduri interne de comunicare si luare a deciziile la nivelul Consiliului Director și în întreaga Asociație.

Asociația Patronală din Industria Ușoară susține că la momentul de față prioritatea asociației  este identificarea serviciilor adaptate la așteptările membrilor. Pachetul de servicii reprezintă posibilitățile pe care membrii le pot accesa odată cu aderarea la asociație și achitarea cotizației de membru. Echipa executivă lucrează pe mai multe domenii: promovarea și dezvoltarea brandului DININIMĂ, facilitarea participării membrilor în cadrul expozițiilor internaționale, organizarea seminarelor de instruire, accesarea granturilor, organizarea evenimentelor tematice, reprezentarea sectorului în dialogul public-privat, etc. Diversificarea spectrului de servicii presupune dezvoltarea capacității de a acoperi necesitățile tuturor membrilor prin includerea unor servicii noi sau îmbunătățirea serviciilor existente. Pentru a corela serviciile și activitățile curente ale executivului cu așteptările membrilor este necesar să asigurăm suportul procedural în luarea deciziilor precum și comunicarea eficientă cu membrii.

”Problema stringentă la momentul de față este lipsa membrilor activi și dificultatea echipei executive de a identifica necesitățile pe care le au membrii în raport cu oportunitățile oferite de asociație. Schimbarea pe care ne-o dorim se referă la eficientizarea procesului de lucru cu membrii în vederea creșterii gradului de receptivitate în rândul lor. Dezvoltarea serviciului de lobby și advocacy a intereselor membrilor în dialogul cu autoritățile publice locale, necesită atenție sporită și progres continuu în vedere obținerii rezultatelor scontate. Diseminarea rapidă a informației, corelarea serviciilor cu așteptările membrilor, asigurarea cadrului operațional intern sunt câteva dintre aspectele pe care tindem să le îmbunătățim”, potrivit Asociației Patronale din Industria Ușoară.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la sediul IDIS, ori expediind un e-mail cu mențiunea ”platforma societății civile pentru reintegrare” la adresa: berbecaveaceslav@gmail.com, ori contactându-l pe Ofițerul de presă al IDIS Viitorul, Victor Ursu (tel.069017396 sau ursu.victoor@gmail.com).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us