Anunțuri

CHESTIONAR DE EVALUARE A SISTEMULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI COMPONENTEI DE DURABILITATE (pentru operatorii economici)

2021.09.27 Economie Maria Procopciuc Imprimă

IDIS „Viitorul” planifică elaborarea celei de-a treia ediții a Indicelui de Percepție a Sistemului de Achiziții Publice din Republica Moldova care va cuprinde, în premieră, și percepția privind componenta de durabilitate.

Scopul prezentei cercetări este de a evalua percepția operatorilor economici și autorităților contractante asupra respectării principiilor care stau la baza achizițiilor publice (transparență; eficiență; asigurarea concurenței; protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile; etc.), dar și a progresului privind implementarea achizițiilor publice durabile. În același timp, ne propunem identificarea și analiza constrângerilor privind implementarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică, dar și formularea unor propuneri de politici publice care să impulsioneze acest proces.

Chestionarul este adresat operatorilor economici care au participat / participă la proceduri de achiziție publică și /sau care au executat / execută contracte de achiziții publice.

Vom asigura confidențialitatea și anonimatul răspunsurilor oferite. Respectiv, încurajăm respondenții la răspunsuri sincere care rezultă din propriile experiențe de participare la proceduri de achiziție publică, cât și de implementare a contractelor de achiziție care au drept obiect livrarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor.

Timpul estimat pentru completarea chestionarului este de 10-15 min.

Vă mulțumim anticipat pentru implicare și timpul acordat!
___________________________________________________________________
Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Сonsolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, (Proiect 20.80009.7007.15 finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us