Anunțuri

Clarificări la apelul lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din orașul Călărași

2020.05.08 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

De la data lansării procedurii de licitație în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” în adresa autorității contractate au parvenit unele întrebări de clarificare. Pentru a asigura condiții egale de participare la licitație tuturor ofertanților prezentăm mai jos lista cu întrebări și răspunsuri de care Vă rugăm să țineți cont la elaborarea ofertelor. Acestea conțin informații și modificări ce vor fi luate în considerație la etapa de evaluare.

Întrebarea nr. 1:

Care din datele de ieșire pentru calcule luminotehnice sunt corecte – profilurile străzilor din proiect, sau datele din calcule Dialux atașate?

Date diferite pentru:

•    Str. M.Eminescu sec. 2
•    Str. Stefan cel Mare sec. 1
•    Str. Biruintei
•    str. Testimititeanu sec. 1
•    str. T. Ciorba sec. 1
•    str. T. Ciorba sec. 2
•    str. P.Halipa sec. 1
•    str. P.Halipa sec. 2
•    str. Mareevici
•    str. Muzicescu

Răspuns nr.1:

Rugăm să utilizați datele din tabelul indicat la pc.t 6.1.1 din documentul Execution Documentation.pdf (pag. 8) sau același table din Explanatory memorium.pdf (pagina 39). Pentru situațiile menționate, la str. Stefan cel Mare sec.1 in Dialux sunt plasate corpuri pentru pietonal, însă ele au fost excluse din proiect. De asemenea, rog sa țineți cont că sunt străzi unde trotuarul este o componentă a străzii, însă cerințe de iluminat pentru acest trotuar nu există, respectiv la elaborarea ofertei tehnice se va ține cont doar de satisfacerea parametrilor de iluminat pentru trotuar DOAR pentru străzile expres indicate, alte situații cu parametri satisfăcuți pentru trotuar nu vor fi analizate. Datele tehnice a străzilor sunt cele corecte așa cum am indicat mai sus.

Întrebarea nr.2:

Care sunt dimensiunile ariei de iluminat în cazul pilonilor de tip „romaniță” și unde este amplasarea pe teren pentru aceștia?

Răspuns nr.2:

Pentru aceasta situație nu sunt stabilite cerințe minime / maxime de iluminat. In evaluarea ofertei nu vor fi luați în considerare parametrii de iluminare. Oferta trebuie sa cuprindă corpuri echivalente ca putere și performanțe. Distanta dintre piloni 57m, aria este 67 x 14 m. Distanta pilonilor de la margine 5 m.

Întrebarea nr.3:

Care este coeficientul de reflecție pentru înveliș carosabil – pietriș dacă pentru asfalt este R3 Q0-0.07 în cazul străzilor:

1 _ Mai                        M6 pietris

Diagonas                     M6 pietris

Dragos Voda               M6/P5 pietris

Muzicescu sec. 2         M6 pietris

Vatamaneasa               M6 pietris

C.Stamati                    M6 pietris

M.Viteazu 1                M6 pietris

M.Viteazu 2                M6 pietris

Mitropolit Varlaam     M6 pietris

Mitropolit Dosoftei 1  M6 pietris

Mitropolit Dosoftei 2  M6 pietris

Răspuns nr.3:

La etapa elaborării proiectului de execuție, toate străzile indicate aveau înveliș pietriș sau o situație mai bună, asfalt deteriorat de calitate proastă. Cu toate acestea, Primăria or. Călărași era in proces de reparație a străzilor și dacă nu total, cel puțin o parte din aceste străzi au acoperiș asfaltic și urmează a fi asfaltate deplin pe parcursul perioadei următoare. Din acest considerent coeficientul utilizat este R3-Q0-0.07

Întrebarea nr. 4:

Nu corespunde clasa de iluminat P5 [3 lx] si nivelul de iluminat indicat - 4,5 lx.

Răspuns nr.4:

Se vor utiliza nivelurile de iluminat ce corespund normativelor actualizate in vigoare la momentul elaborării propunerii tehnice. În cazul dat min. 3 lx, max. 4,5 lx.

Întrebarea nr. 5:

La pietonala M. Eminescu în lista străzilor este indicat stâlpi de metal iar în proiect de beton h=7.3m. Se acceptă înălțime mai mică pentru stâlpii de metal?

Răspuns nr.5:

Pentru pietonala M. Eminescu în lista străzilor este indicat atât stâlpi de metal cât și din beton armat.

Întrebarea nr. 6:

La trecerile pietonale nu este indicat nivelul de iluminat cerut. Cum se va evalua corespunderea?

Răspuns nr.6:  

Proiectul de execuție la nivel de asigurare a performantelor de iluminat este elaborat în corespundere cu standardul EN 13201. Din acest punct de vedere, în EN 13201-2:2015 Anexa B se specifică clar că Trecerile pietonale în anumite țări pot fi reglementate ca nivel de iluminozitate reieșind din practicile naționale. Sarcina de bază este a asigura un nivel de iluminare astfel amplasat astfel încât silueta persoanelor angajate în trecerile de pietoni iluminate suplimentar să fie cu acțiune directă asupra acesteia. De atfel sarcina este de a asigura un contrast pozitiv și a nu duce la orbirea conducătorilor auto. Reieșind din bugetul autorității implementatoare, deciziile de iluminare a trecerilor de pietoni sunt făcute pentru a evidenția anume aceste trecei, fapt pentru care în proiect se prevăd corpuri de iluminat de o putere mai mare și temperatură de culoare superioară iluminatului general. Ținem să menționăm că NCM C.04.02:2017, cap. 8.2 se indică că nivelul de iluminare minim trebuie să fie de 1,5 ori mai mare în comparație cu norma de iluminare a părții carosabilului intersectate (pentru categoria A si B). Cu toate acestea, acest normativ nu va fi un criteriu de departajare. Ofertanții vor ofera corpuri similare ca performanța celor solicitate în proiect, puterea corpurilor putând fi maximă egală cu cea indicată în proiect, iar eficiența corpurilor LED să fie considerata cea minim din proiect. Diagrama polară a corpurilor de iluminat trebuie să fie specifică trecerilor de pietoni pentru trafic rutier de partea dreaptă.

Întrebarea nr. 7:

Rugăm publicarea caietului de sarcini cu indicarea tipurilor, volumelor și coeficienților pentru evidența condițiilor de executare a lucrărilor din proiectul dat.

Răspuns nr. 7:

Documentația de tender a fost elaborată în conformitate cu cerințele Uniunii Europene privind achizițiile de lucrări stipulate în PRAG 2016. Ofertele trebuie depuse utilizând formularul standard de ofertă inclus în dosarul ofertei, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe. Sarcinile ce trebuie realizate sunt detaliate în documentul d4u_techspec_en_Calarasi_04.02.20_FINAL ST din dosarul de licitație. Tot acolo există și linkul de acces la proiectul de execuție unde sunt prezentate denumirile lucrărilor/materialelor și volumul acestora.

Întrebarea nr. 8:

În specificațiile tehnice la p..3.3 Cerințe tehnice minime impuse pentru cablul de conectare la rețea este indicat tipul de conductor izolat autoportant 0,6/1kV 3*25 Al/54.6 dar în proiectul de execuție 3*35+1*54.6 și 1*35+1*54.6. Ce tip de conductor trebuie oferit?

Răspuns nr. 8:

Datele trebuie considerate cele din proiect, respectiv se va utiliza conductor cu de tipul 3*35+1*54.6 și 1*35+1*54.6.

Întrebarea nr. 9:

În proiectul de execuție în tabelul lucrărilor se indică montarea contoarelor electronice câte 2 bucăți la fiecare punct de transformare. În schema electrică principală este indicat un contor în dulapul de evidență și unul în dulapul de distribuție. În specificațiile tehnice sunt cerințe minime pentru contor electronic și anume: „Contor electronic de electricitate pentru contorizarea comercială certificat în Republica Moldova și aprobat de furnizorul de energie electrică pentru facturare care va permite scanarea parametrilor prin soluția de dimming și de gestionare la distanță, în conformitate cu standardele locale și/sau internaționale. Contoarele trebuie să aibă opțiunea de a aplica tarife diferențiate în funcție de orele de consum.” Cerințele date sunt pentru toate contoarele și din dulapul de evidență și din dulapul de distribuție, și pentru circuit monofazat și trifazat?

Răspuns nr 9:

Întrebarea dată se referă la tabelul cu cerințe aferente echipamentelor. În acest sens menționăm că din informațiile disponibile la etapa elaborării proiectului, pe piața locală NU erau contoare inteligente capabile să citească toți parametri ceruți de Sistemul de Telemanagement. În acest sens, pentru a putea implementa un sistem de dimming corect, proiectul prevede instalarea contorului agreat de furnizor care va contoriza întregul sistem și de pe care se vor citi datele de consum, iar imediat după acest contor se instalează al doilea contor (sau cel puțin în panou sistemului de dimming) care poate citi datele de pe linie sau alte date solicitate de sistemul de dimming. În cadrul soluției de dimming propuse de ofertat se va ține cont ca parametrii sistemului de dimming să fie posibil de citit de către contorul sau contoarele instalate. In acest sens, ofertantul, este responsabil de soluția aleasă și dacă utilizează un contor care este acceptat de furnizorul de energie, dar acest contor poate citi și datele stabilite de sistemul de dimming, soluția aleasă este responsabilitatea ofertantului și va fi acceptată. In cazul când un singur contor nu este posibil de utilizat pentru citirea tuturor parametrilor, atunci la punctul de evidenta se va instala contorul acceptat de furnizorul local cu posibilitatea de a aplica tarife diferențiate, iar în panoul de comandă a sistemului de dimming se va instala contor certificat EU care va putea citi datele stabilite de sistemul de dimming.

Vezi aici documentul integral 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us