Noutăţi

Comisiile consultative pentru politici în domeniul tineretului la nivel local discutate cu organizațiile de tineret și autoritățile publice locale din Ialoveni, Sîngerei și Cahul

2019.11.01 Social Victor Ursu Imprimă

 

În zilele de 25, 28 și 31 octombrie, IDIS „Viitorul” a organizat o serie din trei vizite de studiu pentru organizațiile nonguvernamentale de tineret la autoritățile publice locale din Ialoveni, Sîngerei și Cahul, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților organizațiilor nonguvernamentale de tineret din regiunile Nord, Centru și Sud.”

În cadrul vizitelor de lucru la primăriile din Sîngerei, Ialoveni şi Cahul, reprezentanţii ONG-urilor beneficiare au avut oportunitatea să se familiarizeze cu munca și politicile de tineret implementate la nivel local, dar și să stabilească legături de lucru ce se vor dovedi utile în activitatea lor ulterioară. Cu aceste ocazii, reprezentanții ONG-urilor de tineret din cele trei regiuni de dezvoltare au avut ocazia să conștientizeze importanța implicării tinerilor în activități de colaborare cu autoritățile publice locale, în scopul soluționării problemelor la nivel local.  

Vizita de studiu s-a concentrat pe două subiecte de discuție între organizațiile de tineret și cele care promovează politici în domeniul tineretului – pe de o parte, și autoritățile publice, de cealaltă parte. În cadrul discuțiilor la primul subiect, conduse de Secretarul General al CNTM, Roman Banari, a fost abordată problema comisiilor consultative pentru politicile de tineret a căror activitate este prevăzută și reglementată în articolul 11 al Legii nr. 215 din 29.07. 2016 cu privire la tineret. Rolul, prevăzut în lege al acestor comisii, este unul consultativ în vederea elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării politicilor la nivel central sau local; tot conform legislației, ele urmează a fi create de către autoritățile publice centrale sau locale ]n baza principiului parității între reprezentanţii autorităţilor publice şi ai sectorului neguvernamental de tineret. În pofida faptului că aceste comisii consultative au potențialul de a constitui un instrument util în scopul revitalizării și stimulării participării organizațiilor de tineret la viața comunitară la nivel local – fapt demonstrat și de bunele practici internaționale la acest capitol, în Republica Moldova Moldova el rămâne a fi neglijat chiar dacă legea stipulează existența sa. Cu această ocazie, Roman Banari a prezentat un concept de regulament de funcționare a acestor comisii pe care Consiliul Național al Tinerilor și-a propus să le înființeze în șase raioane ale țării. Reprezentanții organizațiilor de tineret și ai autorităților publice locale au avut astfel ocazia să vină cu recomandări, propuneri și amendamente la acest regulament, în speță în legătură cu modul de finanțare a acestor comisii consultative, forma lor de organizare, atribuțiile și drepturile, precum și componența acestora.

În a doua parte a acestor vizite de studiu, reprezentanții ONG-urilor și a organizațiilor care promovează politici în sfera tineretului au avut ocazia să discute cu Sanda Sandu și Petru Solocan de la Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Studenților și Tinerilor (ASIST) despre modalitățile de implicare ale tinerilor în viața societății și problema cooperării tinerilor cu autoritățile locale. Prezentarea Sandei Sandu s-a concentrat în mod special pe explicarea unor concepte și forme de acțiune precum inițiativele grassroot, pe componentele activității unei organizații de tineret – training, advocacy, research, pe modelele de implicare ale tinerilor – fie acestea în grupuri consultative, formularea bugetelor publice, ș.a., precum și pe ceea ce a fost identificat ca fiind ingredientele succesului (leadership-ul, instituționalizarea, programul de activități, planificarea, comunicarea strategică, alianțele și parteneriatele).

Proiectul «Consolidarea capacităților organizațiilor nonguvernamentale de tineret din regiunile Nord, Centru și Sud» este implementat de  către IDIS “Viitorul” în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us