Anunțuri

Concurs de oferte pentru producerea unui film documentar

2022.03.01 Turism Maria Procopciuc Imprimă

Data lansării: 01.03.2022

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 15.04.2022, ora 18.00

Solicitant: Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” pentru desfășurarea proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina; județul Galați, România)”, implementat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Republica Moldova), Comunitatea teritorială Reni (Ucraina) și Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați (România).

Context general

Obiectivele proiectului țin de dezvoltarea și promovarea turismului transfrontalier la un nivel calitativ avansat pentru obținerea de beneficii socio-economice reciproce de către comunitățile locale din bazinul Mării Negre pe sectorul dunărean Galați-Cahul-Reni. Proiectul are o abordare integrată care se adresează direct sectorului turistic. Activitățile proiectului sunt axate pe dezvoltarea politicilor, crearea și consolidarea unui cluster turistic transfrontalier între Cahul (Moldova), Reni (Ucraina) și Galați (România), care ar stimula dezvoltarea turismul de frontieră, inclusiv cel verde,ar crește calitatea serviciilor turistice, ar crește numărul de turiști din regiune și, prin urmare, ar îmbunătăți calitatea vieții comunităților din regiuni. În acest context, proiectul are un impact clar asupra stimulării dezvoltării turismului transfrontalier în regiunile vizate, datorită implicării celor mai influenți actori din regiunile menționate (autorități publice regionale, agenți economici, societate civilă, universități) care va contribui la stabilirea unui mediu de afaceri atractiv pentru turism, îmbunătățirea politicilor transfrontaliere și stabilirea unei platforme de dialog eficace între instituții și de la o persoană la alta la nivel transfrontalier. Proiectul va crea condiții optime pentru dezvoltarea turismului ecologic și lansarea mecanismelor transfrontaliere (cluster turistic, program turistic transfrontalier, instrumente pentru promovarea potențialului turistic în regiuni, promovarea bunelor practici în turismul verde, platforme de dialog etc.), contribuind astfel la consolidarea prosperității, stabilității și securității în bazinul Mării Negre.

Descrierea filmului documentar:

 • Filmul va include următoarele compartimente: dezvoltare economică trasfrontaliera; turismul verde,  patrimoniu cultural, istoric şi arhitectural; peisaje pitoreşti; resurse recreative, de agrement şi curative; comunități culturale, etnice și religioase; tradiții și ocupații populare, meșteșugărești și artizanale; antreprenoriat  în domeniul turismului verde;  oportunităţi pentru investiţii;  cooperare transfrontalieră, parteneriate și integrare europeană.
 • Filmul urmează să fie utilizat ca instrument de promovare a potențialului turistic și în scopul creșterii vizibilității raionului Cahul,  Județului Galați, Comunitatea Teritoriala Reni.

Cerințele tehnice față de filmul documentar:

 • durată - 25 de minute;
 • filmările vor fi realizate în raionului Cahul (Moldova), județului Galați (România), comunitatea teritoriala Reni (Ucraina) în perioada de primăvară, vară și toamnă;
 • vor fi realizate în cadrul diverselor evenimente culturale, etnografice, târguri, festivaluri, ocupații tradiționale etc.;
 • o versiune a filmului va fi sonorizată în limba română cu subtitrare în engleză;
 • o versiune similară va fi sonorizată în limba ucraineană cu subtitrare în engleză;
 • multiplicarea pe DVD: 180 de exemplare (în română-engleză) şi 60 de exemplare (în ucraineană-engleză).

Oferta va conține următoarele documente:

 1. Acte care reflectă activitatea companiei:
  a. Certificat de înregistrare (copie);
  b. Ultimul extras din Registrul de Stat (copie);
   
 2. Acte informative cu privire la experiența companiei:
  a.   CV-ul companiei;
  b.   CV-ul managerului de echipă, dedicat proiectului în cauză;
   
 3. Oferta:
  a. oferta de creație;
  b. oferta financiară va fi completată in Euro, la cota TVA 0.

Cerințe față de setul de documente:

 • Actele în copie urmează să conțină ștampila umedă a organizației și mențiunea „copie de pe original”;
 • oferta de creație și acea financiară urmează a fi semnate și stampilate de către persoana împuternicită;
 • toate actele solicitate urmează a fi prezentate în plic sigilat.

Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, (cu Titlu: Concurs de oferte pentru producerea filmului) pentru Ana Znaceni ori poate fi transmis pe adresa de e-mail: ana.znaceni@gmail.com până pe data de 15 aprilie 2022, ora 18.00.

În mesaj este obligatoriu de a indica : Numele și prenumele persoanei, poziția și instituția din care face parte, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Întrebări suplimentare: pe adresa de e-mail: ana.znaceni@gmail.com

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us