Anunțuri

Concurs de selectare a experților în vederea evaluării agențiilor independente și de reglementare din Moldova

2020.07.03 Economie Tatiana Parvan Imprimă

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” anunță concursul privind selectarea a 4 experți naționali în scopul elaborării unui roadmap pentru cinci agenții independente și de reglementare, în cadrul proiectul Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare”, implementat în parteneriat cu sprijinul financiar  al Fundației Soros Moldova.

 

Data lansării: 03.07.2020

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 23.07.2020, ora 18.00

 

Context general

Proiectul „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare” își propune de a face un roadmap cu evaluarea agențiilor independente de reglementare din Moldova (Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Banca Națională a Moldovei (BNM), Curtea de Conturi (CC), Agenția Națională pentru Protecția Concurenței (ANPC), Asociația Internațională a Transportatorilor Rutieri din Moldova (AITA)) și interacțiunea loc cu Parlamentul dar și evaluarea riscurilor de corupție în două instituții: Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii. A doua componentă va fi axată pe acordarea asistenței din partea societății civile pentru Comisia de control al finanțelor publice în vederea facilitării dialogului cu mediul de afaceri. Obiectivul este de a forma o platforma de consultare în care să se cunoască problemele agenților economici, dar și identificarea soluțiilor și elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. De asemenea în cadrul acestei componente va fi elaborată o analiză cu privire la practicile internaționale de funcționare a ombudsmanului responsabil de mediul de afaceri. Membrii societății civile vor acorda asistență Comisiei de control al finanțelor publice pentru dezvoltarea sectorului public și cel privat.

 

În vederea atingerii obiectivul specific I. Evaluarea agențiilor independente și de reglementare din Moldova și interacțiunea lor cu Parlamentul (Comisia de control al finanțelor publice) IDIS ”Viitorul” își propune să selecteze 4 experți privind efectuarea următoarelor activități:

1.1. Analiza cadrului legal și normativ-secundar, precum și a directivelor europene în domeniu

1.2. Analiza celor mai recente rapoarte ale societății civile și organizațiilor internaționale

1.3. Monitorizarea paginilor web ale instituțiilor vizate.

1.4. Desfășurarea interviurilor în profunzime.

1.5. Analiza articolelor, investigațiilor din mass-media referitor la instituția respectivă

1.6. Elaborarea Roadmapului in baza analizelor efectuate

 

In cadrul raportului experții vor răspunde la următoarele întrebări:

 • Cum își exercită agențiile independente și de reglementare din Moldova rolul și responsabilitățile și interacționează cu parlamentul?
 • Cum pot fi consolidate independența și responsabilitatea agențiilor simultan?
 • Ce inițiative poate adopta Parlamentul pentru a-și optimiza interacțiunea cu agențiile?

 

Primul capitol al raportului va fi axat pe cadrul conceptual pentru a analiza funcționarea și principalele caracteristici instituționale ale agențiilor independente și de reglementare. Cadrul se va baza pe principii și orientări politice pentru agențiile de reglementare emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Experții selectați vor  utiliza o serie de instrumente eficiente pentru evaluarea activităților agențiilor independente.

 

Al doilea capitol al raportului va analiza în detaliu măsura în care aceste opt instrumente de independență și responsabilitate sunt reflectate în funcționarea a 5 agenții din Moldova.

 • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
 • Banca Națională a Moldovei (BNM)
 • Curtea de Conturi (CC)
 • Agenția Națională pentru Protecția Concurenței (ANPC)
 • Asociația Internațională a Transportatorilor Rutieri din Moldova (AITA)

 

Capitolul final va cuprinde informații cu privire la revizuirea capacității parlamentului de a-și intensifica interacțiunea cu agențiile independente și de reglementare din Moldova.

 

Raportul integral va prezenta o serie de recomandări pentru a optimiza echilibrul dintre independența și responsabilitatea agențiilor.

 • Recomandările vor viza cele opt instrumente menționate anterior, precum și capacitatea parlamentului.
 • Recomandările vor prezenta modul de a depăși o serie de inconsecvențe și lacune legale în legătură cu cerințele europene care trebuie abordate de Parlamentul Republicii Moldova.

Raportul va fi pus la dispoziția diferitor instituții (Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii etc.) și vom ține cont de observațiile și recomandărilor lor.

 

Cine poate aplica?

Experți  cu buna cunoaștere a politicilor publice, legislației, actelor normative,  in vederea:

 • Efectuării analizei cadrului legal și normativ-secundar, precum și a directivelor europene în domeniu;
 • Efectuării analizei celor mai recente rapoarte ale societății civile și organizațiilor internaționale;
 • Monitorizării paginilor web ale instituțiilor vizate ;
 • Elaborării unui raport integru din perspectiva obiectivelor trasate (40-50 pagini);
 • Elaborarea recomandărilor, propunerilor de politici publice și îmbunătățire a cadrului normativ-legislativ privind eficientizarea activităților agențiilor independente și de reglementare din Moldova și interacțiunea lor cu Parlamentul

Care sunt responsabilitățile experților?

 • elaborarea, în colaborare cu echipa de implementare a proiectului, a metodologiei(-ilor) de analiză și cercetare care vor fi aplicate pentru realizarea produselor indicate mai sus;
 • propunerea structurii analizei/raportului privind practicile și metodele aplicate pentru elaborarea raportului;
 • elaborarea raportului  conform metodologiei și structurii aprobare de echipa de implementare a proiectului;
 • elaborarea recomandărilor și propunerilor de politici publice privind creșterea eficienții activităților instituțiilor respective și îmbunătățirea cadrului legal relevant privind interacțiunea cu Parlamentul RM;
 • in caz de necesitate prezentarea în cadrul unui eveniment public a raportului prezentat;

 

Criterii de selecție a experților:

 1. Studii: absolvenți de studii superioare/post-universitare
 2. Experiență
 • Experiență pe analiză a cadrului legal și normativ-secundar, precum și a directivelor europene în domeniu;
 • Experiență de lucru minim 5 ani în calitate de expert pe poziții relevante, care au conexiune cu obiectivul propus, în cadrul proiectelor implementate;
 • Experiență relevantă de analiză și elaborare a politicilor publice etc.;
 • Experiență în scrierea de analize, studii și metodologii de cercetare în domeniile relevante studiului;
 • Experiență de colaborare cu instituții publice și organizații neguvernamentale;

 

 1. Abilități
 • Abilități de analiză și de sinteză a unui volum mare de informații;
 • Abilități de lucru în echipă și flexibilitate în raport cu alți experți/consultanți;
 • Abilități excelente de comunicare și prezentare publică;
 • Abilități excelente de auto-organizare;

 

 1. Alte cerințe
 • Cunoașterea excelentă a limbii române;
 • Creativitate seriozitate, abordare sistemică;;
 • Loialitate, bun simț și integritate profesională;
 • Non-partizanat politic;
 • Flexibilitate;
 • Eficiență și Responsabilitate.

 

Experții selectați vor fi contractați în baza unui contract de prestări servicii pentru durata realizării obiectivelor specificate mai sus.

 

Procedura de aplicare:

CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu Titlu: Selectarea experților)  sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 23 iulie 2020, ora 18.00.

 

Acest anunț a fost elaborat în cadrul proiectului ”Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare”, implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul și sprijinit financiar de Fundația Soros Moldova.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us