Noutăţi

Contractele de achiziții publice, expuse riscurilor de corupție

Corupţia şi fraudele din achiziţiile publice rămân o problemă în Republica Moldova și se manifestă sub forma mitei și comisioanelor ilegale, înțelegerilor anticoncurențiale, participarea companiilor fictive,  specificații aranjate, excluderea nejustificată a ofertanților calificați și alte fraude la etapa de executare a contractelor. Sunt câteva dintre ideile expuse la cel de al optulea training pentru reprezentanții societății civile în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, implementat de IDIS ”Viitorul”, cu suportul financiar al  Uniunii Europene.

Șefa  Direcției Generale auditul finanțelor publice de la Curtea de Conturi, Natalia Trofim  susține că, deși sunt depuse eforturi pentru integritatea și transparența sistemului de achiziții, o problemă importantă rămâne nerespectarea prevederilor legale de către executorii de buget/autoritățile contractante/alte părți implicate în procesul de achiziție publică. Printre neregulile cel mai des întâlnite de Curtea de Conturi în procesul achizițiilor publice  se numără: neconformitatea activității grupului de lucru pentru achiziții şi nestabilirea responsabilității fiecărui membru, neîntocmirea planurilor anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice cu neasigurarea principiului de transparență, nesemnarea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate a membrilor grupului de lucru pentru achiziții și neîntocmirea proceselor-verbale de deschidere a ofertelor.  

Olga Tîju din cadrul Direcţiei evaluare instituţională de la Centrul Naţional Anticorupţie le-a vorbitparticipanților în cadrul trainingului  despre atribuțiile CNA în domeniul prevenirii corupției în sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova, cele mai frecvente riscuri de  fraudă și corupție, inclusiv în cadrul achizițiilor de produse alimentare.

În cadrul CNA există un  mecanism de evaluare a riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat sau municipală. Este vorba de riscul deturnării de active (patrimoniu), riscul manipulării procedurilor de achiziţii, conex riscului deturnării de active, riscul depăşirii atribuţiilor/abuzului în serviciu a factorilor de decizii din cadrul întreprinderilor și riscul manipulării intenţionate a rapoartelor financiare / riscul falsului în acte contabile

”Integritatea procedurilor de achiziții publice reprezintă un pas important pe care autoritățile trebuie să-l întreprindă pentru evitarea conflictelor de interese și licitațiilor trucate”, a menționat Valentina Ion, președinta ONG-ului ”Femeia partener egal”.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us