Consultanță

Economie

IDIS Viitorul oferă consultanță pentru creșterea capacităților de dezvoltare a mediului de afaceri, educarea publică prin promovarea cunoştinţelor economice, oferind asistență în influenţarea procesului de formulare a politicilor. IDIS consultă businessul din Republica Moldova și din străinătate. Complexitatea guvernării moderne impune factorilor de decizie și antreprenorilor să depășească scorurile formale ale reformelor de reglementare sau să obțină o poziție internațională mai mare în diferite scoruri internaționale. Pentru a obține cele mai bune rezultate în spiritul antreprenoriatului modern, atât actorii publici, cât și cei privați vor stabili o agendă mai ambițioasă a reformelor și aceste reforme trebuie construite pe valori comune, dialoguri de încredere, instrumente credibile de măsurare a performanțelor, efort. IDIS este mândru că este fondatorul Agendei Naționale de Business, care este un parteneriat viabil și deschis, cu o gamă largă de parteneri privați reprezentând grupuri naționale din industriile locale, asociații de afaceri. Agenda Națională de Afaceri îi ajută pe partenerii platformei să își dezvolte capacitatea instituțională, să îmbogățească dialogul public-privat și să creeze coaliții puternice pentru a stimula politicile de reglementare.

Indicele încrederii în afaceri

IDIS Viitorul oferă asistență în domeniul credibilității în businessul din RM. Instituția a elaborat indicele consumatorului, comerțului, industriei, construcțiilor și economiei. Instituția a dezvoltat indicele încrederii în afaceri, comerț, industrie, construcții și economie. Indicele de încredere ține pulsul liderilor din business și analizează nivelul de încredere al acestora pentru a depăși performanțele concurenților și opiniile lor cu privire la chestiuni de afaceri cheie precum inovarea, talentul și guvernanța corporativă. Indexul se bazează pe un sondaj care măsoară încrederea întreprinderilor în: condițiile economice generale, poziția financiară, climatul investițional și nivelul de utilizare a capacității. Toți cei patru indicatori au o greutate egală.

Trend Hunter

IDIS Viitorul a elaborat un șir de analize pe problemele stringente din societatea moldovenească. Cum ar fi eficiența administratorilor întreprinderilor de stat, eficiența instituțiilor publice etc.

Economic Monitor

Monitorul Economic face o radiografiere a principalelor indicatori, care sunt tendințele și prognozele și evoluțiile pentru următoare perioadă.

Dezvoltarea afacerilor

IDIS Viitorul oferă consultanță în elaborarea studiilor de fezabilitate în afaceri având o bogată experiență în elaborarea acestora. Clienții IDIS sunt 36 de asociații de business asociate Platformei Agenda Națională de Business, CIPE, NED, BERD.

Dezvoltarea agriculturii

IDIS Viitorul oferă consultanță și asistență în dezvoltarea afacerilor din agricultură având în acest sens cercetări și studii elaborate pe diferite ramuri. IDIS monitorizează piața agricolă și tendințele sectorului.

Banking Due Diligence 

IDIS Viitorul oferă consultanță în domeniul analizei bancare. IDIS face clasamentul băncilor în baza datelor de creditare a persoanelor fizice, topul băncilor după volumul creditelor neperformante, creditarea insuficientă pentru business, etc. IDIS oferă consultanță și instruiri de consolidare a capacităților pentru personalul bancar, la cerere.

Dezvoltarea regională, evaluarea și suportul instituțional pentru cooperarea regională

IDIS Viitorul acordă consultanță pe domeniul evaluării de politici și monitorizare a rezultatelor în scopul apropierii RM de standardele europene democratice. Experții au participat la elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică a Găgăuziei (2005-2010), (2017-2022) consultând în acest sens autoritățile de la Comrat, Ungheni (2002-2007).

Managementul proiectelor, finanțare europeană

IDIS Viitorul oferă consultanță și asistență tehnică la elaborarea studiilor de fezabilitate, managementului de proiecte și a finanțărilor UE. Clienții noștri sunt: autoritățile locale din RM, țările PaE, CBOS, comunitățile de business, partenerii pentru dezvoltare

Studii de fezabilitate și managementul asistenței aprovizionării cu apă și canalizare

IDIS Viitorul oferă consultanță pe domeniul elaborării planurilor de aprovizionare cu apă și canalizare. Clienții IDIS sunt: SDC, UNDP, UE

Cooperarea transfrontalieră (piețe, oameni-oameni, centre culturale, dezvoltare, infrastructură)

IDIS Viitorul oferă asistență la participarea în proiectele transfrontaliere, instituția având experiență în domeniul la participarea în proiectele transfrontaliere cu România și Ucraina. Clienții noștri sunt autoritățile regionale din RM, Ucraina și România.

Studii macroeconomie și microeconomie

Agricultură și relații funciare

Politici monetare și fiscale 

Analiza de riscuri comerciale și bancare

Confidența consumului pe plan național și sectorial

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri