Noutăţi

Evaluarea implementării Acordului de Asociere a fost discutată cu studenții Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți

2019.11.28 Acord de Asociere Tatiana Parvan Imprimă

 

Implementarea prevederilor Acordului de Asociere și a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost discutată în cadrul mesei rotunde „Rezultatele implementării Acordului de Asociere”. Evenimentul a fost organizat de IDIS ”Viitorul” în cadrul proiectului „Evaluarea implementării Acordului de Asociere“, sprijinit financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos.

Reprezentanții IDIS „Viitorul” au discutat rezultatele raportului (nr.1 și nr.2) „Evaluarea implementării Acordului de Asociere” cu profesorii și studenții Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți.  Dezbaterile s-au axat pe următoarele subiecte: Sistemul național de integritate, Protecția apelor și gestionarea resurselor; Cooperarea în sectorul energetic; Drepturile de proprietate intelectuală; Achizițiile publice.

Veaceslav Berbeca, coordonatorul proiectului „Evaluarea implementării Acordului de Asociere”, s-a referit la scopul procesului de monitorizare a implementării Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere.  Evaluarea sectorială a însemnat analizarea rezultatelor transpunerii directivelor/regulamentelor prevăzute de Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru a identifica schimbările care s-au produs în sectoarele evidențiate. „Am încercat să identificăm dacă factorii politici, lipsa capacităților umane și a resurselor financiare constituie cauzele neîndeplinirii angajamentelor asumate”, a subliniat Veaceslav Berbeca.

Carolina Ungureanu, expert IDIS „Viitorul”, s-a referit la rezultatele obținute în domeniul achizițiilor publice, menționând  introducerea Documentului Unic de Achiziții European, crearea Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, introducerea sistemului electronic și desfășurarea obligatorie a două proceduri de achiziție publică prin intermediul sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” Mtender. „Lipsa voinței politice și a celei umane constituie principalele cauze ale întârzierilor privind dezvoltarea sistemului achizițiilor publice”, a menționat Carolina Ungureanu.

Eduard Țugui, expert IDIS „Viitorul”, a menționat că angajamentele europene au stimulat dezvoltarea unui Sistem Național de Proprietate Intelectuală modern și integrat în sistemul internațional de proprietate intelectuală. „Marea problemă este lipsa unei Instituții naționale de Certificare a produselor agroalimentare cu indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate, care, împreună cu slaba informare a agenților economici și dificultatea de asociere în Grupuri de Producători, fac dificilă înregistrarea indicațiilor geografice autohtone și valorificarea potențialului național pe piața europeană și mondială”, a subliniat Eduard Țugui, expert IDIS „Viitorul”.

„Dezvoltarea sistemului național de integritate este departe de rezultatele așteptate. Cantitativ, acțiunile planificate au fost, în mare parte, realizate, însă mai mult de jumătate din aceste acțiuni au produs schimbări nesemnificative în sistemul național de integritate și au avut un impact redus asupra fenomenului integrității în sectorul public”, a menționat Viorel Pârvan, expert IDIS „Viitorul”.

Autorii raportului de evaluare IDIS „Viitorul” au declarat că apropierea Republicii Moldova de standardele UE depinde în mod direct de angajamentul autorităților moldovenești de a adopta valorile și principiile europene. Acest fapt înseamnă că Republica Moldova trebuie să depășească etapa imitării legislației și instituțiilor occidentale, fără implementarea standardelor și valorilor acestora.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us