Noutăţi

EVENIMENTUL DE LANSARE A DOUĂ GRUPURI DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ÎN SUBREGIUNI SELECTATE ÎN RAIOANELE UNGHENI ȘI ȘTEFAN VODĂ: PROVOCARI VECHI, PRACTICI NOI DE REANIMARE A SPAȚIULUI RURAL

2018.04.19 Administrație publică Victor Ursu Imprimă

Miercuri, 18 aprilie, 2018, în Sala de Conferințe a Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) a avut loc premiera lansării celor două GAL (Grupuri de Acțiune Locală) pentru Subregiunea Culii din raionul Ungheni și Subregiunea Lunca Nistrului din rn Ștefan Vodă.

Ambele Grupuri de Acțiune Locală reprezintă vaste teritorii situate în zone deosebit de pitorești, străbătute de importante drumuri naționale, în apropierea unor vămi internaționale cunoscute, care se confruntă însă cu acute probleme legate de subfinanțare a infrastructurii de drumuri și tehnologii învechite de producție agricolă, indicatori social-economici în degradare, numeroase inegalități care stimulează depopularea rapidă a localităților, accesul limitat la servicii, servicii de educație restrânse, investiții insuficiente în educație, competitivitate, etc. Pornind de la analize SWOT minuțios efectuate, grupuri de inițiativă din subregiunile Cula și Lunca Nistrului au decis la mijlocul anului 2017 să constituie 2 asociații, care să reflecte viziunea și interesele de dezvoltare strategică a populației din aceste areale.  

Putem constata că obiectivul consolidării efortului comun și alegerii unei Strategii de dezvoltare a celor 2 GALuri a fost îndeplinită, rămânând ca recunoașterea lor legală să fie încheiată săptămâna viitoare. Cu sprijinul IDIS, aceste noi platforme sub-regionale își propun să promoveze obiectivul atragerii de resurse publice și private, experiență, expertiză, tehnologii în reanimarea economiei locale, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea unei game mai largi de servicii publice de calitate, promovarea exporturilor locale, valorificarea potențialului și caracteristicilor identitare ale arealelor în serviciul comunităților și a dezvoltării durabile (dezvoltarea turismului rural, recreativ, religios, nostalgic, sportiv, promovarea mărcilor comerciale și a brandurilor locale, meșteșugurilor și obiceiurilor localnice, promovarea regiunilor pe plan național și internațional).

Cuvânt de salut au rostit Primarul de Măgurele, Sergiu Bodrug (Subregiunea Culii) și Primarul de Palanca, Larisa Voloh (Subregiunea Lunca Nistrului), asociindu-se și reprezentanți ai mediului de afaceri (Serghei Șandru, Mircești), V.Zaharia, Palanca), Natalia Caraion (Ștefan Vodă) și Natalia Balica (Ungheni). Prezenți la eveniment, Președintele CR Ungheni, Dna Ludmila Guzun a salutat constituirea acestei forme noi de mobilizare ascendentă a dezvoltării locale, asigurând participanții de sprijinul autorităților raionale. De partea sa, Dl Alexandru Pavlicenco, Vicepreședintele CR Ștefan Vodă a remarcat că spațiul rural care aderă prin constituirea GAL la această platformă sub-regională are șanse reale să atragă interesul și atenția partenerilor pentru dezvoltare prin identificarea de proiecte bine scrise și organic legate de interesele reale ale populației.  

Din partea IDIS, organizatorii evenimentului au notat oportunitatea care există în acest moment, în 2018, de a crea politici eficiente de revitalizare a spațiului rural, completând efortul politicilor regionale și folosind modelul GAL-urilor, ca instrument european de dezvoltare și creare a bunăstării în mediul rural. Ambele subregiuni dispun de un potențial natural excelent în domeniul agriculturii ecologice și organice, turismului, comerțului, fiind amplasate în apropierea unor piețe de proximitate în creștere rapidă, magistrale rutiere și de cale ferată centrale esențiale pentru economia națională. Este nevoie ca ambele subregiuni să se învețe a comunica eficient și în timp util cu toți cei care vor dori să ajute cetățenilor Republicii Moldova din aceste sub-regiuni.

Asistența oferită în acest caz s-a făcut cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei și parteneriatului existent între IDIS și conglomeratul de orașe Tartu-Parnu din Estonia.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us