Noutăţi

Fraudele și corupția, problemele achizițiilor publice din Republica Moldova

Fraudele și corupția sunt problemele care amenință achizițiile publice din Republica Moldova, iar legislația necesită clarificări suplimentare în condițiile în care o parte din agenții economici ;i autoritățile contractante ridică din umeri la cadrul normativ. Este unul din subiectele discutate la atelierul în achizițiile publice la care au participat autorități contractante și agenți economici. Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană de și cofinanțat de Fundaţia Hanns Seidel - Republica Moldova.

Problemele din achiziţiile publice sunt determinate de lipsa de stabilitate, calitatea concurenţei şi capacitatea administrativă a cumpărătorilor din sistemul public, inclusiv capacitatea şi competenţa personalului care se ocupă de procedurile de achiziţii publice, atât la nivel naţional cât şi local.

În carul atelierului, specialista în achiziții publice, Ecaterina Meaun a vorbit despre anunţul de intenţie, care va fi publicat în mod separat pentru bunuri, lucrări şi servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante respective. 
”Anunţul de intenţie va cuprinde toate contractele de achiziţii publice preconizate a fi atribuite până la sfârşitul anului bugetar. Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 400 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 1 500 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie”. 

Totodată, ea spus că termenul-limită de prezentare al ofertelor este de cel puţin 20 zile calendaristice pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – 2 300 000 de lei și pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 90 000 000 de lei și 52 zile pentru achizițiile ce depășesc pragurile menționate.

La rândul său Vadim Țurcanu, specialist în achizițiile publice s-a referit la concurența în achizițiile publice. ”Este esențial să fie asigurată o concurență corectă pentru obținerea unor servicii și produse de calitate, iar acest lucru poate fi asigurat prin intermediul platformelor de achiziții. Acestea asigură reguli clare de ”joc”, dar și economisirea banului public”.

Participanții la discuții s-au referit la noile prevederi legislative privind achizițiile publice, corelația dintre documentație de atribuire – ofertă – contract, particularitățile întocmiri ofertelor pentru achizițiile publice de lucrări și sistemul căilor de atac, care vizează formularea contestațiilor.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us