Noutăţi

Grupurile de Acțiune Locală din Ungheni fac primii pași spre recunoaștere și succese

2018.03.15 Administrație publică Victor Ursu Imprimă

Miercuri, în incinta Primăriei orașului Cornești, rn. Ungheni, a fost lansată Strategia de dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală (GAL) pentru sub-regiunea cunoscută public drept ”zona Culei” și care reprezintă, conform datelor BNS și IDAM, una din cele mai defavorizate zone ale Republicii Moldova. Din ”zona Culei” fac parte 18 localități printre care Cornești, Cornova, Năpădenii Vechi, Agronomovca i Teșcureni.

Strategia constată câteva probleme esențiale care adâncesc declinul social-economic al acestei subregiuni. Printre acestea numim: subdezvoltarea economică și lipsa de investiții în modernizarea și re-tehnologizarea sectorului agricol și de servicii, declinul demografic și lipsa de oportunități de angajare, fragmentarea excesivă a terenurilor agricole și gradul redus de diversificare a economiei locale, lipsa de coeziune sub-regională și deconectarea localităților de principalele artere de drumuri naționale. Autorii strategiei GAL, experții IDIS Viitorul, au remarcat existența unei corelații directe între lipsa de investiții în economia locală și absența unei viziuni integrate și atractive, care să creeze modele de creștere economică și sinergie comunitară la nivel sub-regional, slaba mobilizare în scopul dezvoltării și lipsa de atenție din partea guvernului central pentru zonele defavorizate. Autoritățile centrale au trasat direcții de ameliorare a situației printr-o Hotărâre de Guvern (No.1237 din 27.10.2006), dar nu a întreprins aproape nimic.

Starea deplorabilă a traseelor turistice, lipsa condițiilor de infrastructură civilă (apă, gaze naturale, canalizare, drumuri) stimulează depopularea masivă a localităților și adâncesc disparitățile sociale. Pe baza unui diagnostic al situației social-economice a apărut decizia celor 14 primării (care includ 34 localități rurale) de a aborda în mod autonom soluții de ieșire din impas și de folosire a potențialului local în scopul unei dezvoltări durabile. Cu sprijinul IDIS Viitorul, aceste localități au decis să înregistreze un GAL (Grup de Acțiune Locală) conform standardelor europene în materie de dezvoltare a spațiului rural și regional, care are toate motivele să devină în următorii câțiva ani un factor serios de coagulare a economiei locale, creare și prestare a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii, atragere a investițiilor în sectorul pensiunilor agricole printr-un eco-sistem unical, puține cunoscut și aproape ne-explorat.

Experiența constituirii Subregiunii ”Cula” vorbește clar despre necesitatea unor noi instrumente de politici spațiale de revitalizare a zonelor defavorizate sub aspect economic și social – parte din Strategia Națională de Dezvoltare Regională, dar care să ofere asociațiilor voluntare de localități să participe efectiv la dezvoltare și crearea bunăstării pe plan subregional. Subregiunea ”Cula” dispune de un potențial excelent de producere și comercializare a produselor agroalimentare ecologice și organice tradiționale, fiind amplasat în apropierea unor piețe de proximitate, magistrale rutiere și de cale ferată centrale esențiale pentru economia națională.

Asistența oferită în acest caz s-a făcut cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei și parteneriatului existent între IDIS și conglomeratul de orașe Tartu-Parnu din Estonia.
 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us