Noutăţi

IDIS „Viitorul”, Agenția Achiziții Publice, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor vor coopera în vederea reformei sistemului de achiziții publice în cadrul Platformei Naționale pentru Achiziții Publice

2023.10.18 Achiziţii publice Maria Procopciuc Imprimă

 

Pe 16 octombrie 2023, echipa Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul”, care implementează proiectul Consolidarea integrității în achizițiile publiceîmpreună cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (PTF), a avut întrevederi cu conducerea Agenției Achiziții Publice (AAP) și a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) în vederea consolidării și coordonării eforturilor de cooperare în sensul promovării reformei sistemului de achiziții.

Carolina Ungureanu, vicedirectoare IDIS „Viitorul”, a mulțumit conducerilor celor două agenții pentru disponibilitatea de a participa la întrevedere. Totodată, a explicat scopul proiectului „Consolidarea integrității achizițiilor publice”, făcând și o trecere în revistă a activităților de până acum, dar și a celor care urmează a fi implementate, inclusiv crearea „Platformei Național pentru Achizițiile Publice” (PNAP), pentru care IDIS „Viitorul” a semnat un memorandum de cooperare cu Ministerul Finanțelor.

Carolina Ungureanu a subliniat dorința pe care o are IDIS „Viitorul” ca AAP și ANSC să se alăture acestei platforme, rolul căreia va fi de a servi drept forum național de discuție - un mecanism permanent de comunicare și dialog pentru toți actorii cu relevanță sau atribuții în domeniu-autorități responsabile de politici, control, reglementare, autorități contractante; organizații neguvernamentale; și operatori economic; pentru a discuta provocările și soluțiile actuale (juridice, tehnice, procedurale, organizaționale etc.) bazată pe o abordare participativă și strategică.

Potrivit Carolinei Ungureanu, prin intermediul ședințelor PNAP se dorește facilitarea formulării unei poziții comune în legătură cu problemele și provocările sistemului de achiziții publice. Ședințele PNAM vor avea loc minimum o dată la trei luni sau vor fi organizate la necesitate și se vor încheia cu recomandări în vederea depășirii provocărilor și problemelor discutate. La această etapă, IDIS „Viitorul” a stabilit întrevederi bilaterale cu fiecare actor și identifică o listă a problemelor ce urmează a fi discutate în cadrul PNAP.

Angela Nani a exprimat disponibilitatea ANSC de a semna un acord de cooperare cu IDIS în vederea cooperării între instituții și a menționat că ANSC așteaptă reacții din partea organizațiilor societății civile asupra activității desfășurate de către ANSC. IDIS „Viitorul” și conducerile AAP și ANSC au căzut de acord să-și coordoneze eforturile în vederea pregătirii activităților PNAP.

Participanții la discuție au căzut de acord că cea mai mare problemă a proceselor de achiziție ține de etapa de executare a contractelor, care este mai puțin supravegheată și controlată. Din acest motiv, ANSC recomandă organizațiilor neguvernamentale să-și concentreze atenția mai mult pe această etapă.

Despre PNAP, IDIS „Viitorul” a subliniat că aceasta ar urma să permită discutarea acestor probleme într-un format complex: în funcție de subiectele puse pe agenda ședințelor, unde vor putea fi invitați cei vizați, interesați, cu putere de decizie. În asemenea mod, vor putea fi abordate multilateral problemele și va fi formulată o poziție comună în privința lor, care va cuprinde perspectivele tuturor părților. Agenda discuțiilor va fi formulată de membrii Platformei în comun, inclusiv de ANSC, pentru a-și face cunoscute dificultățile sau provocările cu care se confruntă.

Ruslan Mălai, directorul AAP, a apreciat oportunitatea discutării unor recomandări pe marginea anumitor probleme sau provocări ale sistemului de achiziții prin intermediul unei asemenea Platforme. La fel, a sugerat ca Banca Mondială, Delegația Uniunii Europene și alți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, să poate participa la lucrările Platformei. Ungureanu Carolina și Enachi Diana au susținut ideea invitării acelor instituții la unele ședințe ale Platformei, în contextul în care acești parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova joacă un rol important în sistemul achizițiilor și ar putea contribui la efortul de accelerare al reformei, de pildă, la rezolvarea problemei sistemului electronic de achiziții.

O altă problemă care ar putea fi discutată la ședințele PNAP este situația actuală a Legii nr.74/2020 cu privire la achizițiile în utilități, ceea ce ține de modalitățile ei de aplicare și autoritățile cu atribuții de control în domeniul achizițiilor sectoriale.

Ciorna de regulament a funcționării Platformei va fi transmisă spre consultare tuturor membrilor săi, inclusiv către ANSC și AAP. Regulamentul va putea fi discutat la prima ședință a Platformei, care va avea loc până la sfârșitul anului. Conducerea AAP și ANSC au confirmat disponibilitatea de a participa la ședința de lansare a Platformei.

---------------------

Proiectul Consolidarea integrității în achizițiile publiceeste implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us