Noutăţi

IDIS „Viitorul” a analizat durabilitatea și protecția mediului în cadrul legislativ primar și secundar în domeniul achizițiilor publice

2020.09.10 Achiziţii publice Maria Procopciuc Imprimă

 

Unul dintre principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, prevăzut în legea 131/2015, este protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor publice. Așadar, achizițiile publice necesită a fi abordate nu doar ca un proces de achiziție, dar și ca un instrument prin care poate fi susținută dezvoltarea economică durabilă, protecția mediului, atenuarea problemelor sociale etc. Sunt concluzii ale experților Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul, Diana Enachi și Viorel Pîrvan, care au elaborat studiile „Durabilitatea și protecția mediului-cadrul legal secundar” și „Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor”.

Potrivit studiilor, reglementările actuale ale cadrului legal primar - Legea 131/2015 – oferă drepturi autorităților contractante de a impune în documentația de atribuire (obligatorie pentru ofertanți) specificații tehnice și condiţii speciale care să vizeze obținerea unor efecte de ordin social, sau protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile. Cu toate acestea, nu există anumite obligații în acest sens și decizia aparține, în cele din urmă, autorităților contractante. În practică, orientarea spre achizițiile publice durabile este extrem de redusă. Or, autoritățile contractante aplică preponderent în procesul de atribuire a contractelor de achiziție criteriul de atribuire - „prețul cel mai scăzut”.

Această situație este cauzată preponderent de lipsa de capacități a autorităților contractante în general, și în mod specific în aplicarea criteriilor prin calcularea costurilor pe întreg ciclul de viață sau a criteriilor care i-au în considerare aspecte de calitate. Un alt factor care nu ne permite să avansăm în implementarea achizițiilor publice durabile este și lipsa de ghiduri și instrucțiuni actualizate care ar veni în suportul autorităților.

Deși, actualmente, în sistemul electronic sunt disponibile toate cele patru criterii de atribuire prevăzute de legea 131/2015, în lipsa modulului „e-evaluare”, unica facilitate pentru autorități rămâne a fi faptul că la selectarea unuia dintre criteriile non-preț, toate ofertele depuse devin vizibile pentru evaluare.

Așadar, Republica Moldova neuniform reglementează componenta de durabilitate și protecția mediului în actele normative secundare în domeniul achizițiilor publice. Unele hotărâri ale Guvernului și documentații standard nu au prevederi în acest sens, iar altele reglementează sumar anumite aspecte.

Studiile scot în evidență faptul că în procesul de ajustare a cadrului normativ secundar la prevederile legii privind achizițiile publice, noile proiecte de acte normative nu atrag atenție la componenta de durabilitate și protecția mediului. Excepție face noul proiect al Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări, unde sunt reglementate câteva aspecte din domeniu. Mai mult, nici unul dintre contractele model din documentațiile standard analizate nu prevăd clauze contractuale durabile și/sau cerințe de mediu.

Aspectele de durabilitate și protecția mediului nu fac parte nici din programele de instruire organizate de către Agenția Achiziții Publice privind alinierea achizițiilor publice la criteriile de achiziții durabile. Nici din cursurile de instruire organizate pentru funcționarii publici de către Academia de Administrare Publică. Iar în lipsa acestora nu sunt desfășurate achiziții publice durabile și prietenoase mediului.

„Sunt necesare acțiuni ample de conștientizare a autorităților publice, dar și a publicului privind impactul achizițiilor publice durabile, atât pentru bugetele publice, cât și pentru societate, economie, mediu. Societatea necesită a fi „educată” în sensul combaterii stereotipului precum că, în cazul în care autoritățile publice nu aplică prețul cel mai scăzut, aceasta denotă o risipă a banilor publici”, susțin autorii studiilor.

Ca rezultat al analizei și al constatărilor, au fost formulate recomandări. Astfel, în procesul de elaborare a noului cadru normativ secundar în domeniul achizițiilor publice este necesar să se țină cont de componenta de durabilitate și protecția mediului. În ele trebuie să fie inserată obligația autorităților contractante de a lua în considerare aceste standarde, ca cerințe de calificare incluse în documentația de atribuire și drept criterii de evaluare a ofertei la atribuirea contractelor.

Autorii studiului pledează pentru implementarea unei campanii naționale de conștientizare a rolului și beneficiilor achizițiilor publice durabile pentru bugetele publice, mediu, economie etc.

Studiile au fost realizate de către IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului „Consolidarea Achizițiilor Publice Durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020. Proiectul este implementat de către Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us