Anunțuri

IDIS „Viitorul” invită operatorii economici la un program online de instruire despre baza legislativă și de reglementare în sfera achizițiilor publice

2021.09.13 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

 Cine poate aplica?

- Reprezentanții afacerilor particulare și ai organizațiilor de afaceri care desfășoară afaceri în cadrul sistemului de achiziții publice, sau cei care ar dori să înceapă activitatea pe piața achizițiilor publice.

Ce presupune programul de instruire?

Programul complet presupune 12 module de instruire cuprinzând 24 de sesiuni dedicate activităților de monitorizare a achizițiilor de către organizațiile societății civile (OSC) și jurnaliștii specializați în activități de investigație. Programul de formare va implica experți naționali și internaționali cu vastă experiență în domeniul achizițiilor publice.

Care sunt subiectele și datele sesiunilor deschise participării operatorilor economici?

Sesiunea 1.2. Cadrul legal și instituțional în materie de achiziții publice. (7.10.2021 - 13.00 - 15.00)

Sesiunea 2.1. Legea privind utilitățile și actele normative ulterioare (8.10.2021, 10:00 - 12.00)

Sesiunea 2.2. Rolul și obligațiile instituțiilor cu răspundere în sfera achizițiilor publice (8.10.2021, 13.00-15.00)

Sesiunea 3.1. Procesul de achiziții publice (etapa pre-licitație și etapa licitație) (partea I) (21.10.2021, 10:00 - 12.00)

Sesiunea 3.2. Procesul de achiziții publice (etapa pre-licitație și etapa licitație) (partea II) (21.10.2021, 13:00 - 15.00)

Sesiunea 4.1. Etapa post-licitație și contractul de achiziții publice (partea I) (21.10.2021, 10:00 - 12.00)

Sesiunea 4.2. Etapa post-licitație și contractul de achiziții publice (partea II) (21.10.2021, 13:00 - 15.00)

Sesiunea 5.1. Sistemul de remediere: cadrul legal și contestațiile pe marginea procedurii de achiziție (partea I) (4.11.2021, 10:00 - 12:00)

Sesiunea 5.2. Sistemul de remediere: cadrul legal și reclamațiile pe marginea procedurii de achiziție (partea II) (4.11.2021, 13:00 - 15:00)

Sesiunea 7.2. Conflictul de interese și corupția în achizițiile publice. Partenerii din sectorul privat: utilizarea codurilor de etică și a pactelor de integritate în scopul creșterii nivelului transparenței și echității în rândul operatorilor economici. (18.11.2021, 13:00 - 15:00)

Sesiunea 8.1. Concurența și acordurile anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice (partea I) (19.11.2021, 10:00 - 12:00)

Sesiunea 8.2. Concurența și acordurile anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice (partea II) (19.11.2021, 13:00 - 15:00)

Programul de instruire se preconizează a fi desfășurat într-un format hibrid, în cadrul căruia reprezentanții organizațiilor societății civile și jurnaliștii vor participa la sesiuni în mod fizc, iar operatorii economici - online. Reieșind din considerente de ordin tehnic, numărul operatorilor economici selectați va fi limitat. Toate costurile instruirii vor fi acoperite din bugetul proiectului.

Cum puteți aplica?

Așteptăm formularul de aplicare completat și CV-ul dvs. până pe 29 septembrie 2021, la ora 15.00. Vă rugăm să trimiteți dosarul la următoarea adresă de e-mail: mihai.turcanu@viitorul.org. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați Ungureanu Carolina la 022 22 18 44 sau la adresa de e-mail de mai sus.

Programul de instruire face parte din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Parteneriatul pentru Transparență (PTF). Scopul proiectului este de a sprijini reformele în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor contribui la creșterea transparenței și corectitudinii achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor cu acele capacități necesare în sensul responsabilizării instituțiilor relevante. Acest lucru va deveni posibil prin capacitarea organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor de a acționa în calitate de „watchdog” prin activitatea de monitorizare a achizițiilor publice.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, fondat în 1993, care îmbină cercetarea în domeniile social, politic și economic cu componente solide de advocacy. IDIS efectuează cercetări și monitorizări în mai multe domenii: economie, politică socială, politici ale UE, dezvoltare regională, dar și riscuri de securitate și politică externă.

Fondul Parteneriatului pentru Transparență (PTF), cu sediul în Washington DC, se angajează să promoveze abordări inovatoare, inițiate de societatea civilă în scopul îmbunătățirii guvernanței, creșterii transparenței, promovării statului de drept și reducerii corupției în țările în curs de dezvoltare. Începînd cu 2000, PTF a sprijinit peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării OSC în decizii, procese și legi care contribuie la creșterea gradului de transparență și responsabilitate în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us