Anunțuri

IDIS „Viitorul” lansează concurs privind achiziția serviciilor de expertiza in domeniul turismului

2021.07.30 Turism Maria Procopciuc Imprimă

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” implementează proiectul BSB-817 „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina; județul Galați, România)” în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

În acest sens, IDIS „Viitorul” lansează concurs privind achiziția serviciilor de expertiza in domeniul turismului.

Caietul de sarcini și dosarul de achiziție poate fi găsit aici:

Termenul limită de depunere a ofertelor este 30 august 2021, ora 10.00.

Depunerea ofertelor:

Ofertanții își vor depune ofertele folosind formularele standard de depunere din dosarul de ofertă disponibil aici:

Oferta tehnică și financiară vor fi plasate în plicuri separate și sigilate, având mențiunea „Envelope A — Technical offer” și „ Envelope B — Financial offer”, care la rândul lor vor fi plasate într-un plic exterior, ce va conține următoarea informatie, în funcție de lotul la care se aplică:

a)    Denumirea și adresa Autorității Contractante   

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”

str. Iacob Hâncu 10/14, Chișinău, MD-2005, Republica Moldova  

b)    Numărul de referință a procedurii de achiziție (i.e. <GETAS/2/2021>);

c)    Cuvintele ‘Not to be opened before the tender-opening session’ și < A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor >;

e)    Numele ofertantului    

Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin curier poștal. 

Întrebări de clarificare:

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la următoarea adresă de e-mail:  idis.crossborderproject@gmail.com menționând în titlul subiectului referința GETAS/2/2021) cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde la toate întrebările ofertanților cu cel mult 7 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Clarificările eventuale sau modificările minore ale dosarului de licitație vor fi publicate pe site-ul autorității contractante www.viitorul.org cu cel mult 7 zile înainte de data limită de depunere.   

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us