Anunțuri

IDIS „Viitorul” lansează concurs privind achiziția serviciilor de transport

2021.03.09 Turism Maria Procopciuc Imprimă

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” implementează proiectul BSB-817 „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina; județul Galați, România)” în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

În acest sens, IDIS „Viitorul” lansează concurs privind achiziția serviciilor de transport.

Caietul de sarcini și dosarul de achiziție poate fi găsit aici

Termenul limită de depunere a ofertelor este 23 martie 2021, ora 18.00.

Depunerea ofertelor:

Ofertanții își vor depune ofertele folosind formularele standard de depunere din dosarul de ofertă disponibil aici

Oferta tehnică și financiară vor fi plasate în plicuri separate și sigilate, având mențiunea „Envelope A — Technical offer” și „ Envelope B — Financial offer”, care la rândul lor vor fi plasate într-un plic exterior, ce va conține următoarea informatie, în funcție de lotul la care se aplică:

a)    Denumirea și adresa Autorității Contractante   

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”

str. Iacob Hâncu 10/14, Chișinău, MD-2005, Republica Moldova  

b)    Numărul de referință a procedurii de achiziție (i.e. <GETAS/1/2021>);

c)    Cuvintele ‘Not to be opened before the tender-opening session’ și < A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor >;

e)    Numele ofertantului.    

Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin curier poștal. 

În cazul depunerii prin e-mail, mesajul va conține titlul procedurii de achiziție, numărul de referință, numele și adresa ofertantului.

Adresa de e-mail este idis.crossborderproject@gmail.com.

Întrebări de clarificare:

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la următoarea adresă de e-mail:  idis.crossborderproject@gmail.com menționând în titlul subiectului referința GETAS/1/2021) cu 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde la toate întrebările ofertanților cu cel mult 4 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Clarificările eventuale sau modificările minore ale dosarului de licitație vor fi publicate pe site-ul autorității contractante www.viitorul.org cu cel mult 4 zile înainte de data limită de depunere.   

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us