Anunțuri

IDIS „Viitorul" extinde concursul de selectare a reprezentanților organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor pentru un program de consolidare a capacităților în domeniul monitorizării achizițiilor publice

2021.09.06 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

Reprezentanții organizațiilor societății civile (OSC) și jurnaliștii din Republica Moldova sunt invitați să aplice pentru a participa la un nou program de consolidare a capacităților în domeniul monitorizării achizițiilor publice. 

După încheierea programului de instruire, va fi lansat și un program de subgrantare la care doritorii vor avea oportunitatea să aplice și în cadrul căruia organizațiile societății civile/jurnaliștii (organizații/instituții înregistrate) vor beneficia de sprijin pentru a începe sau continua activitatea de monitorizare a achizițiilor publice în Republica Moldova. Programul de instruire face parte din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (PTF)

Obiectivele programului sunt următoarele:

1) Consolidarea suficientă a capacităților organizațiilor societății civile (OSC) și a jurnaliștilor din Republica Moldova în scopul desfășurării unei activități eficiente de monitorizare a proceselor de achiziții publice.

2) Instruirea OSC-urilor și jurnaliștilor moldoveni cu privire la modalitățile adecvate de monitorizare a proceselor de achiziții prin utilizarea sistemului de achiziții electronice.

3) Asigurarea atenției și acțiunii autorităților contractante, operatorilor economici, agențiilor de supraveghere și de aplicare a legii (inclusiv Centrul Național Anticorupție), în raport cu constatările și recomandările rezultate din activitatea credibilă și profesionistă de monitorizare întreprinsă de OSC-uri/jurnaliști.

 Cine poate aplica?

- Reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova.

- Reprezentanți mass-media / jurnaliști.

- Lideri civici activi ce-și propun să monitorizeze modul în care autoritățile folosesc banii publici.

* Reprezentanții operatorilor economici vor fi invitați să participe la o parte din sesiunile de instruire.

Sunt bineveniți să aplice lideri ai societății civile motivați, care sunt dispuși să participe la toate activitățile de la toate etapele programului. Se va acorda prioritate reprezentanților organizațiilor societății civile / jurnaliștilor care au cunoștințe de bază în domeniul achizițiilor publice și au experiență de activitate în domeniile legate de achizițiile publice (transparență, bună guvernare, integritate și anticorupție, monitorizarea banilor publici, administrație publică etc.).

Puteți aplica dacă:

• Activați într-o organizație a societății civile din Republica Moldova.
• Sunteți jurnalist sau activist civic care încearcă să contribuie la dezvoltarea comunității dvs. și la promovarea responsabilității autorităților publice.
• Doriți să îmbunătățiți capacitatea organizației dvs. de a participa la procesul de luare a deciziilor, precum și să vă implicați activ în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea dvs.
• Doriți ca vocile din localitățile pe care le reprezentați să fie auzite și să fie ascultate mai des de către factorii de decizie.
• Doriți să fiți promotori ai transparenței și eficienței achizițiilor publice la nivel local sau național și să căpătați diverse aptitudini și instrumente pentru monitorizarea modului în care sunt folosiți banii publici.
• Considerați că ar trebui luate măsuri pentru ca achizițiile publice să devină mai accesibile și mai transparente.
• Monitorizați deja achizițiile publice, sau intenționați să faceți acest lucru și considerați că aveți capacitatea (de exemplu, personal competent și interesat) de a vă angaja în această activitate inclusiv prin utilizarea cunoștințelor în cadrul acestui program de training.

Ce presupune programul de consolidare a capacităților?

Programul presupune 12 module de instruire formate din 24 sesiuni. Programul constituie o oportunitate excelentă de a dobândi noi abilități și cunoștințe, de a identifica parteneri care vă împărtășesc viziunile și de a învăța din alte experiențe. În programul de formare vor fi implicați experți naționali și internaționali cu o vastă experiență în domeniul achizițiilor publice.

Care sunt subiectele modulelor?

- Introducere în importanța și principiile monitorizării achizițiilor publice.
- Cadrul juridic și instituțional în achizițiile publice.
- Procesul de achiziții publice (etapa pre-licitație și etapa licitației, etapa post-licitație și contractul de achiziții publice).
- Sistemul de remediere: cadrul legal și contestațiile.
- Transparența achizițiilor publice. Accesul la informații și protecția datelor cu caracter personal.
- Conflictul de interese și corupția în achizițiile publice.
- Concurență și acorduri anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice.
- Instrumente de monitorizare a achizițiilor publice („stegulețile roșii") și alte instrumente.
- Acțiuni post-monitorizare: „advocacy" și sesizarea autorităților responsabile.
- Angajarea în monitorizarea eficientă a achizițiilor și dezvoltarea unei strategii de monitorizare durabilă.

Durata

Programul se va desfășura între 7 octombrie 2021 și 17 decembrie 2021. Sesiunile de instruire vor avea loc de două ori pe lună, în zilele de joi și vineri, la următoarele date:

-    7, 8, 21 și 22 octombrie
-    4, 5, 18 și 19 noiembrie
-    2, 3, 16 și 17 decembrie

Durata fiecărui modul este de aproximativ cinci ore (10.00 - 16.00) cu pauză de cafea, pauză de prânz și cazare. Toate costurile instruirii vor fi acoperite din bugetul proiectului.

Instruirile se preconizează a fi desfășurate în format fizic. În cazul apariției restricțiilor legate de situația pandemică cauzată de virusul SARS-CoV-2, programul de instruire va fi organizat în format online.

La finalizarea programului, beneficiarii săi vor primi certificate de participare. Participanții la programul de instruire (organizații/instituții înregistrate) vor avea ulterior posibilitatea de a aplica la un program de subgrantare care va fi desfășurat în cadrul aceluiași proiect în scopul sprijinirii participanților în sensul desfășurării activității de monitorizare a achizițiilor publice.

Procedura de aplicare

Așteptăm formularul de aplicare completat și CV-ul dvs. până pe 29 septembrie 2021, la ora 15.00. Vă rugăm să trimiteți dosarul la următoarea adresă de e-mail: mihai.turcanu@viitorul.org Recepționarea dosarului dvs. va fi confirmată electronic, pe adresa de mail a expeditorului. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ungureanu Carolina la 022 22 18 44 sau la adresa de e-mail de mai sus.

......

Programul de instruire face parte din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Parteneriatul pentru Transparență (PTF). Scopul proiectului este de a sprijini reformele în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor contribui la creșterea transparenței și corectitudinii achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor cu acele capacități necesare în sensul responsabilizării instituțiilor relevante. Acest lucru va deveni posibil prin capacitarea organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor de a acționa în calitate de „watchdog” prin activitatea de monitorizare a achizițiilor publice.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, fondat în 1993, care îmbină cercetarea în domeniile social, politic și economic cu componente solide de advocacy. IDIS efectuează cercetări și monitorizări în mai multe domenii: economie, politică socială, politici ale UE, dezvoltare regională, dar și riscuri de securitate și politică externă.

Fondul Parteneriatului pentru Transparență (PTF), cu sediul în Washington DC, se angajează să promoveze abordări inovatoare, inițiate de societatea civilă în scopul îmbunătățirii guvernanței, creșterii transparenței, promovării statului de drept și reducerii corupției în țările în curs de dezvoltare. Începând cu 2000, PTF a sprijinit peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării OSC în decizii, procese și legi care contribuie la creșterea gradului de transparență și responsabilitate în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us