Noutăţi

IDIS Viitorul a instruit operatorii economici și autoritățile contractante în domeniul achizițiilor publice

IDIS Viitorul a organizat pe parcursul lunii iulie patru instruiri în achizițiile publice la care au participat circa 100 de autorități contractante din toate regiunile țării și agenți economici, care s-au familiarizat cu prevederile din domeniul achizițiilor publice și și-au exprimat opiniile vizavi de problemele pe care le întâlnesc în procedurile de achiziții publice. Atelierele s-au desfășurat în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană  și co-finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

Apariția lucrărilor neprevăzute/adăugătoare în perioada de implementare a contractului de antrepriză, sunt printre principalele greșeli în elaborarea ofertelor și desfășurarea contractelor  de către autoritățile contractante și operatorii economici.

Vadim Țurcan, specialist în achizițiile publice a spus că pentru soluționarea problemei lucrărilor neprevăzute este ne voie de aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ca urmare a unor evenimente imprevizibile. Iar în ceea ce privește mărcile comerciale este nevoie de includerea în caietele de sarcini în dreptul materialelor / utilajelor referințe la normative și standarde (EN/ISO) sau adăugarea sintagmei ”sau echivalent” în descrierea poziției. Vadim Țurcan a vorbit și despre greșelile la depunerea contestațiilor la ANSC de către agenții economici. ”Este vorba de contestațiile incomplete și depunerea peste termenul limită”.

În cadrul instruirilor a fost enunțată și problema alegerii criteriului de atribuire a contractului. Cel mai mic preț vs. oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico economic. ”Soluția ar fi stabilirea factorilor de evaluare caracteristici fiecărei tip de achiziție publică de lucrări”.

La întocmirea ofertelor, Ecaterina Meaun, expertă în achiziții publice, a spus că e nevoie de studierea minuțioasă a documentației de licitație, fișei de date a achiziției, caietului de sarcini și a oricărui alt document care este parte integrantă a setului de acte atașate la documentația de licitație. Operatorilor economici li se recomandă prezența la deschiderea ofertelor, solicitarea procesului-verbal de deschidere a ofertelor și indicarea opiniei separate în procesul - verbal până la semnarea acestuia.

Rotaru Olga de la achiziții.md, a vorbit despre reforma în achizițiile publice și implementarea platformei electronice MTender. ”Achizițiile sunt publicate online. Companiile își pot plasa ofertele fără a ieși din oficiu și pot participa în timp real online la licitație. Până în prezent suma licitațiilor efectuate prin MTender constituie 11,7 milioane de lei”.

”Pe domeniul achizițiilor noi învățăm din mers. Cert este că procedurile de achiziții trebuie să fie corecte pentru asigurarea bunurilor și serviciilor de calitate cetățenilor”, a explicat managerul Belnis SRL, Pancenco Gheorghe.

Participanții la discuții s-au mai referit și la noile prevederi legislative privind achizițiile publice, corelația dintre documentație de atribuire – ofertă – contract, particularitățile întocmirii ofertelor pentru achizițiile publice de lucrări și sistemul căilor de atac, care vizează formularea contestațiilor.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us