Noutăţi

IDIS Viitorul, parte integrantă a consorțiului de analiză a parteneriatului estic în cadrul proiectului EU STRAT

2016.06.20 Social Victor Ursu Imprimă

IDIS Viitorul s-a lansat în cadrul unui prestigios consorțiu internațional de universități și think tankuri europene în cadrul proiectului  EU STRAT ”The EU and Eastren Partnership Countries. An Inside – Aut Analysis ans Strategic Assessment”, la care participă o largă diversitate de țări ale UE și state non membre, interesate de succesul tranziției democratice în Europa de Est.

EU-STRAT reprezintă un proiect de cercetare internațională aplică, care-și propune să studieze relația dintre UE și statele vecinătății Europei de Est care va fi implementat cu începere de din 1 mai 2016 până la finele lunii aprilie 2019. Scopul major este de a furniza o analiză din interior a statelor analizate (inside-out), stabilind astfel o platformă de reflecții și evaluări strategice asupra legăturilor externe între UE și țările Parteneriatului Estic (PaE). EU-STRAT a adoptat demersul său la explorările făcute din perspectiva actorilor locali asupra provocărilor cu care se confruntă aceste țări și Uniunea Europeană. Proiectul va dezvolta:

Un cadru conceptual asupra varietății ordinilor sociale, apărute în statele Pae, explicând astfel disponibilitatea actorilor interni de a se angaja în susținerea schimbărilor

-va investiga în ce măsură interdependenețele bilaterale, regionale și globale influențează interacțiunile și preferințele actorilor interni în aceste țări;

-va de-centra UE prin studierea rolului unor state membre pe plan regional, dar și a unor alte tipuri de actori externi selectați în acest scop;

-va evalua eficacitatea Acordurilor de Asociere sau a unor alte instrumente alternative ale UE cum ar fi cooperarea științifică în susținerea schimbărilor din țările Pae;

-va analiza discursurile normative ale UE și Rusiei prin care acestea își propun să sporească influența lor asupra vecinătăților sale comune;

-va formula recomandări de politică în vederea consolidării capacității UE de a susține reformele în țările Pae, avansând diverse scenarii de dezvoltare și previziuni asupra regiunii;

În acest scop, EU-STRAT va adresa două întrebări: de ce UE nu a reușit să creeze pace, prosperitate și stabilitate în vecinătatea sa estică, ce trebuie să facă UE pentru susținerea schimbărilor politice și economice din cele șase state ale Parteneriatului Estic. Participanții la consorțiu dețin suficientă expertiză internațională, cunoaștere aplicată pentru a se angaja într-o cercetare interdisciplinară ambițioasă, inovatoare, capabilă să genereze interes pentru decidenții UE.

Proiectul este sprijinit financiar de cătare UE (Programul de cercetare și inovare ”Horizon 2020” – Grantul No.6693382) și implic două universități cu renume (Freie Universitat Berlin și Leiden University) în trei think tankuri independențe respectate (OSW, UIPP și IDIS), o companie de consultanță (ESTEP și un ONG (SYMPA). Cei interesați de evoluția și rezultatele acestei cercetări interdisciplinare pot accesa site-ul instituțional al proiectului htpp://eu-strat.eu/ sau să expedieze un e-mail la adresa coordonatorului de program : carolina.ungureanu@viitorul.org.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us