Noutăţi

Integritatea achizițiilor publice din Moldova va fi consolidată prin colaborarea cu societatea civilă

2020.12.14 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

Reprezentanții societății civile și jurnaliști din Republica Moldova vor monitoriza procesul de achiziții din țara noastră și vor oferi recomandări pentru îmbunătățirea comunicării cu autoritățile și consolidarea integrității achizițiilor publice. Acest lucru va deveni posibil datorită unui nou proiect implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul",  în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență  (PTF) din SUA.

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” va fi implementat până în februarie 2023 și are scopul de a susține reformele în domeniul achizițiilor publice. Acest lucru va fi realizat printr-un program complex de instruire a organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor privind monitorizarea achizițiilor publice. De asemenea, organizațiile și jurnaliștii selectați vor primi suport și expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor, atât la nivel național, cât și la nivel local. Pentru monitorizarea achizițiilor, participanții vor primi sub-granturi din partea IDIS „Viitorul". Astfel, cel puțin 15 organizații din Moldova (ONG-uri și jurnaliști), vor fi instruite pentru a identifica și documenta abuzurile și neregulile în procedurile de achiziții desfășurate de autoritățile contractante din sectoarele-cheie, dar și a le raporta către instituțiile de control și cele de drept.

Totodată, recomandările formulate de reprezentanții societății civile după procesul de monitorizare a achizițiilor for fi transmise spre entitățile responsabile și factorii de decizie pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. Rezultatul ar fi o utilizare mai eficientă a banilor publici și o mai bună oferire a bunurilor, lucrărilor și serviciilor către cetățenii Republicii Moldova.

De mai mulți ani, sistemul național de achiziții publice este în proces de reformare și transformare, atât la nivel de legislație, cât și la nivel de proces. Cu toate acestea, achizițiile publice sunt încă un domeniu vulnerabil la riscuri de fraudă și corupție, fapt relevant atât în rapoartele societății civile, în presa de investigație, dar și rapoartele autorităților. Prin urmare, rolul de watchdog al societății civile devine tot mai actual prin contribuția acesteia la sporirea transparenței, consolidarea integrității și raportarea abuzurilor și ilegalităților. Așadar, este esențială dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile, oferindu-le cunoștințe și abilități pentru a monitoriza profesional și responsabil achizițiile publice la toate etapele.

……………..

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență  (PTF) din SUA. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us