Reflecții & Reflexii

Interconectarea sistemului energetic cu România – între interese și lipsa voinței politice la Chișinău

Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în Republica Moldova legislația europeană privind administrarea sectorului energetic. Or, pe lângă modificările la nivel funcțional, pentru a asigura dezvoltarea unei piețe energetice după rigorile UE, sunt necesare și modificară la nivel structural care implică și dezvoltarea infrastructurii energetice, a explicat într-un podcast IDIS Viitorul, expertul energetic de la aceiași instituție, Ion Muntean.

Modelul pieței energetice promovat de UE pune accent pe securitatea aprovizionării cu energie electrică prin crearea interconexiunilor si infrastructurii necesare în/între țările membre și ieftină prin promovarea concurenței. Din punct de vedere structural o piață este considerată puternică daca dispune de un mix energetic diversificat, adică o accesibilitate a energiei electrice din diverse surse (convenționale și regenerabile). Prin urmare o piață unificată la nivelul UE încearcă să preia avantajele de care dispun unele țări cu scopul de a consolida această piață și a multiplica beneficiile comune. Practic țările membre se conectează la o rețea comună a transportatorilor de energie electrică numită ENTSO-E.

”Din punct de vedere tehnic aderarea Republicii Moldova la piața UE de energie se poate realiza prin crearea interconexiunilor cu România. În acest sens sunt examinate 3 interconexiuni: Isaccea – Vulcănești, Iași – Strășeni și Bălți Suceava. Din acestea interconexiunea Isaccea –Vulcănești a fost declarat ca proiect de importanță strategică pentru țară și au fost negociate deja și acorduri de finanțare cu UE, BEI, BERD și Banca Mondială. Valoarea totală a proiectului este estimată la 270 mln EURO în care intră instalarea unor convertizoare de frecvență pentru a asigura compatibilitatea sistemelor electroenergetice din RM și RO, construcția liniilor de interconexiune și construcția liniei de capacitate Vulcănești – Chișinău. Deși acordurile de finanțare au fost semnate încă în anul 2017, până în prezent careva progrese vizibile nu sunt sesizate”, este de părere Ion Muntean .

Aderarea Republicii Moldova la piața UE de energie electrică este examinată și în comun cu Ucraina care la fel are declarată ca prioritate strategică aderarea la piața de energie electrică a UE. Această opțiune ar reduce semnificativ valoarea proiectului de interconexiune din motiv că în prezent sistemul electroenergetic din Republica Moldova este conectat sincron cu cel din Ucraina. În același timp lucrurile sunt mai complexe pentru Ucraina datorită interconexiunilor cu Polonia, Rusia, Belarus și Ungaria.

Interconectarea sistemului energetic cu România are doar benefici pentru Republica Moldova. Este vorba de sporirea securității energetice a țării, prețuri competitive și stoparea procurărilor de energie de la Centrala Termoelectrică Moldovenească din stânga Nistrului (prin achizițiile de energie electrică de la Cuciurgan este finanțat regimul separatist de la Tiraspol n.a.)

În concluzie, Ion Muntean a spus că în prezent guvernul de la Chișinău deși a aprobat aderarea la piața UE, ezită să lanseze implementarea atât din considerente ce țin de „tradițiile” stabilite în aprovizionarea cu energie dar și din motiv că valoarea proiectului este destul de mare. Totodată, expiră și termenii de realizare a angajamentelor asumate de RM. Iar opțiunea interconexiunii concomitente cu Ucraina  este una de o perspectivă mai îndelungată datorită considerentelor economice dar și cele de securitate din această țară.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us