Noutăţi

Legea medicamentelor, cu carențe și riscuri

2017.09.08 Social Victor Ursu Imprimă

Impactul social al medicamentelor este semnificativ, deoarece aceste produse sunt necesare, în mod prioritar, reprezentanţilor păturilor social-vulnerabile, inclusiv copiilor, persoanelor cu anumite dezabilități, persoanelor în etate.  Având în vedere că Legea cu privire la medicamente a fost aprobată în anul 1997, iar unele articole sunt depășite, se necesită o abordare  sistemică în scopul reglementării condițiilor noi în domeniul medicamentului. Proiectul de lege propus pentru consultări publice conține un șir carențe și riscuri specifice, cum sunt densitatea amplasării farmaciilor nejustificat de mare, riscuri legate de comercializarea medicamentelor prin magazine specializate, trasabilitatea și fluxul de medicamente nu sunt suficient de eficiente, accesul redus la medicamente compensate și în mediul rural, riscul pătrunderii produselor de calitate joasă și contrafăcute, reglementarea formării prețurilor la medicamente neeficientă și multe altele.

Maria Cojocaru-Toma, expertă în politici farmaceutice constată în nota analitică la proiectul cu privire la medicamente că riscurile și impedimentele din proiectul de lege vor duce, în ultimă instanță, la devieri grave de la politicile statului în domeniile respective care presupune medicamente mai scumpe, de o calitate mai joasă și inaccesibile, riscul măriri nejustificate și necontrolate a consumului de produse farmaceutice.

Maria Lăpteanu, șefa de direcție de la Ministerul Sănătății a declarat în cadrul evenimentului că ministerul va veni cu modificări la legea medicamentului și va ține cont de necesitățile populației în special ce ține de  magazinele specializate de comercializare a medicamentelor. Din punct de vedere economic unde pacientul are acces liber să ajungă.

Reprezentanții farmaciilor sunt de părere că în prezent e nevoie de canalizarea eforturilor pe aprovizionarea cu medicamente a locuitorilor din Republica Moldova, în condițiile în care în unele regiuni ale țării chiar sunt probleme.

Principalele recomandări de îmbunătățire a legii cu privire la medicamente vizează ajustarea Proiectului Legii cu privire la medicamente la rigorile europene şi internaţionale de bune practici referitor la asigurarea calităţii şi siguranţei medicamentelor, asigurarea monitorizării și raportării semestriale de către AMDM cu privire la activitatea tuturor agenților economici  implicați în buna asigurare a deservirii populației cu produse medicamentoase. 

Totodată, autoare notei analitice susține că e nevoie de îmbunătățirea textului Proiectului Legii cu privire la medicamente, care conține încălcări și abateri de la norme unanim acceptate cu privire la stocarea, păstrarea,  calitatea  și eliberarea medicamentelor, inclusiv cu redactarea termenilor în domeniu. De asemenea, e nevoie de efectuarea unei analize profunde și multidimensionale a impactului pe care îl va avea Proiectul legii cu privire la medicamente asupra populației, inclusiv din localitățile rurale în scopul asigurării protecţiei drepturilor cetățenilor la asistență farmaceutică, iar modificările în sistemul farmaceutic să fie corelate cu reforma sistemului de sănătate în întregime.

Elaborarea notei analitice s-a făcut în cadrul proiectului privind monitorizarea proceselor politice, sociale şi formularea unor sinteze politice, implementat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu FriedrichEbert-Stiftung.

Pentru mai multe detalii contactați Coordonatorul Relații Publice IDIS Viitorul, Victor URSU la adresa de email ursu.victoor@gmail.com sau la telefonul 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us