Anunțuri

Lista de întrebări și răspunsuri în cadrul concursului de granturi din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”

2022.03.11 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

În contextul concursului de finanțare prin granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" prezintă următoarea listă de întrebări și răspunsuri de la sesiunile de informare din 2 și 4 martie curent:

Întrebare – Referitor la parteneriate, acestea pot fi doar cu asociații obștești, sau și cu primării?

Răspuns – Important e ca aplicantul principal, deci cel care aplică să fie o asociație obștească. Prin urmare puteți aplica în parteneriat și cu autoritățile publice locale.

Î – Există cheltuieli eligibile pe care le-am putea rezerva pentru dezvoltarea ONG-urilor? Pentru achiziții de tehnică, de exemplu? Mai ales pentru ONG-urile mai noi?

R – Noi nu limităm organizațiile obștești să se încadreze într-o anumită sumă pentru tipuri de cheltuieli – pentru personal, costuri administrative, etc. Dar avem criteriul de analiză eficiență- cost a activităților propuse. Cu privire la echipament, dacă achiziționarea acestuia e motivată de activitățile propuse în proiect, atunci o astfel de linie de buget ar putea fi introdusă, dar e necesar ca aceste achiziții să fie bine argumentate din perspectiva obiectivelor programului de subgrantare care țin exclusiv de monitorizarea achizițiilor. Acest program nu este focalizat pe consolidarea capacităților ONG-urilor.

Î - La onorarii pentru experți includem în buget impozitele achitate de angajator de 24%, sau le includem doar pentru linia bugetară de personal?

R – Impozitul de 24% se achită inclusiv pentru activități, nu doar pentru personal. Programul nostru va fi supus auditului și toate cheltuielile vor corespunde legislației în vigoare.

Î – Vor fi finanțate și activități, sau acțiuni complementare monitorizării: ateliere de instruire, vizite de studiu, implicarea experților? Ne puteți da exemple mai concrete despre ce se așteaptă de la noi?

R – Noi nu am oferit exemple de activități eligibile, pentru a nu pune limite arbitrare asupra acțiunilor. Important e să fie făcută monitorizarea achizițiilor, iar la aceasta se pot adăuga activități conexe, auxiliare, de consolidare a capacităților de monitorizare. Noi am dat exemple doar de activități neeligibile pentru a evidenția anume ceea ce nu poate fi finanțat, iar de Dvs. deja ține să utilizați imaginația și creativitatea pentru a veni cu propuneri de activități viabile, care să asigure inclusiv sustenabilitatea acestui program și sporirea nivelului de conștientizare a problemei achizițiilor în rândul cetățenilor. Sunt binevenite toate tipurile de activități care nu sunt neeligibile și se referă la monitorizarea achizițiilor și care pot trece evaluarea pe baza criteriului cost-eficiență. În curând noi vom publica un ghid actualizat de monitorizare a achizițiilor publice pe care-l veți putea utiliza în activitatea dvs. în cadrul acestui program. Vă vom sta și noi la dispoziție pe perioada de implementare a proiectelor dvs. cu sfaturi, consultanță, monitorizare și evaluare a evoluției proiectelor etc.

Î - Se accepta patenta de întreprinzător pentru experți?

R – Patenta nu poate fi aplicată în cazul programului nostru. Din punct de vedere financiar, nu toți finanțatorii de programe acceptă utilizarea patentei, dar unii solicită achitarea integrală a impozitelor din toate tipurile de remunerare.

.....

Lista integrală a întrebărilor și răspunsurilor poate fi accesată și aici Lista de întrebări și răspunsuri în cadrul concursului de granturi din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” 

Prezentarea din cadrul sesiunii de informare poate fi accesată aici - Sesiune de informare privind concursul de granturi în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”.

Pentru a participa la concursul de granturi, reprezentanții organizațiilor societății civile vor depune o propunere de proiect de monitorizare a achizițiilor publice. Programul de granturi se desfășoară în carul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul își propune să formuleze recomandări în scopul îmbunătățirii nivelului de comunicare cu autoritățile relevante, integritatea achizițiilor publice, eficiența achizițiilor publice, bugetele publice și capacitatea de bună guvernare.

Cine poate aplica?

Asociațiile obștești (organizațiile societății civile și organizațiile jurnaliștilor de investigație) înregistrate în Republica Moldova (din toate localitățile și regiunile țării).

Valoarea și durata proiectelor

Suma totală disponibilă pentru granturi este de 200 000 dolari SUA. Asociațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova pot aplica și solicita granturi care vor fi de minimum 5 000 dolari SUA si maximum 25 000 dolari SUA. Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească 12 luni.

Procedura de aplicare

Dosarul de participare trebuie să cuprindă următoarele documente obligatorii:

  1. Copia certificatului de înregistrare a organizației.
  2. Formularul de aplicare. Formularul poate fi completat în limba romana sau în limba engleză. Vor fi  admise doar aplicațiile ce respectă acest model de formular.
  3. Profilul organizației (descrierea organizației).
  4. CV-urile echipei de implementare și ale experților.
  5. Bugetul proiectului. Bugetul va fi formulat utilizând acest model de buget anexat. Vor fi  admise doar aplicațiile ce respectă acest model.
  6. În cazul unui parteneriat între organizații se va atașa acordul de parteneriat semnat de toate părțile.

Termenul limită

Termenul limită de depunere a dosarului este 17 martie 2022, ora 23.00, indicând „Aplicație granturi monitorizarea achizițiilor publice”. Dosarul va fi expediat la adresa mihai.turcanu@viitorul.org și ungureanu.carolina@gmail.com.

Mai multe informații despre concurs aflați aici -  IDIS „Viitorul" anunță concurs de granturi pentru societatea civilă în valoare de până la 25.000 de dolari în domeniul monitorizării achizițiilor publice

Urmărește-ne:

  1. Twitter: @IDIS Viitorul / @PTFund
  2. Facebook: @IDIS_Viirtorul / @Achizițiile publice în vizorul societății civile / @Partnership for Transparency - PTF
  3. LinkedIn: IDIS Viitorul / Partnership for Transparency 

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us