Arhiva video

Neconcordanțele între sistemul MTender și cadrul legal generează o serie de probleme în procesul de achiziție publică

2019.10.24 Economie Victor Ursu Imprimă

Un sistem electronic de achiziţii publice reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru sporirea transparenţei şi a eficienţei procesului de achiziţie publică. Prin implementarea unui nou sistem electronic de achiziții publice care funcționează după principiul ”toți văd totul”, Republica Moldova a realizat un progres important în sensul alinierii sistemului național de achiziții la cele mai bune practici europene. Deși, sistemul electronic de achiziții MTender a contribuit semnificativ la sporirerea transparenței achizițiilor dar și concurenței și motivarea agenților economici să intre pe piața achizițiilor. Totuși, încă persistă o serie de carențe tehnice și neconcordanțe cu cadrul legislativ care generează dificultăți, atât pentru autoritățile publice, cât și pentru operatorii  economici, constată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, economista IDIS Viitorul, Diana Enachi.

Potrivit ei, datele actuale din sistemul MTender arată  că avem 2,893 de autorități publice care desfășoară achiziții electronic, față de circa 330 care utilizau vechiul sistem electronic. De asemenea, a crescut cu circa 45% și numărul agenților economici care participă la achizițiile publice. Actualmente, în sistem sunt circa 3000 de proceduri active, aflate la diferite etape ale procesului de achiziție, iar economiile la bugetele publice se ridică a circa 480 milioane lei, calculat ca diferență dintre valoarea estimată a achizițiilor și valoarea contractului atribuit.

În sistemul MTender, pe parcursul anilor 2018-2019, au fost operate o serie de ajustări pentru desfășurarea achizițiilor cât mai eficient, și pentru participarea mai activă a operatorilor economici. Cele mai principale se referă la introducerea tuturor criteriilor de atribuire conform legii achizițiilor, oferind posibilitatea autorităților să utilizeze criterii de calitate. Cu toate acestea, constatăm că acest lucru nu se întâmplă decât foarte rar, iar autoritățile din comoditate încă utilizează preponderent, inclusiv la servicii și lucrări criteriul „cel mai mic preț”. De asemenea, o noutate pozitivă este posibilitatea încărcării în sistem a documentelor suplimentare după atribuirea contractului care se referă la clarificări, acte aferente DUAE, oferind astfel accesul plenar la informația privind calificarea celui care a câștigat contractul de achiziție. O altă funcționalitate tehnică se referă la posibilitatea autorității contractante de a reveni la decizia de atribuire a unui contract de achiziție, extrem de necesară în eventualitatea unei contestații depusă la ANSC care poate decide, spre exemplu, reevaluarea ofertelor, soluționând problema anulării frecvente  a achizițiilor pe acest motiv. De asemenea, o schimbare extrem de binevenită pentru toți actorii, dar și pentru societatea civilă și public, este introducerea componentei de contestații în sistem.

Economista susține că unele carențe continuă să persiste și să genereze constrângeri pentru operatorii economici, care sunt descurajați să participe la procedurile de achiziție publică dar și pentru autorități care trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a desfășura o achiziție. Imposibilitatea generării automate a anunțurilor, a documentelor parte a documentației de atribuire, a deciziei de atribuire, a dării de seamă necesită efort suplimentar din partea autorităților. Necorespunderea unor termene minime stabilite de lege pentru depunerea ofertelor, imposibilitatea modificării unor date după publicarea procedurii în cazul unei contestații pe documentația de atribuire, neasigurarea notificării ofertanților privind oferta depusă și lipsa unor funcționalități care să permită desfășurarea achizițiilor centralizate, cum ar fi spre exemplu achizițiile în sănătate. Din acest motiv, print-o hotărâre de guvern, Centrul de achiziții publice centralizate în sănătate a fost absolvit de obligativitatea desfășurării achizițiilor pin sistemul electronic, afectând transparența acestora și accesul cetățenilor la datele privind achizițiile din medicină.

Diana Enachi a concluzionat că o problemă o constituie și terminologia utilizată în sistemul electronic (portalul guvernamental, platformele electronice) nu este corelată, este diferită de la o platformă la alta și nu corespunde cu prevederile legii. Aceasta creează constrângeri în special pentru agenții economici care vor să intre pe piața achizițiilor dar și specialiștii in achiziții din autoritățile publice în utilizarea facilă a sistemului electronic.

Emisiunea este realizată de IDIS Viitorul în parteneriat cu IDIS Viitorul.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us