Note și poziții

Notă de poziție asupra proiectului de modificare a Legii 131 privind achizițiile publice

2018.06.22 Economie Victor Ursu Imprimă

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, care urmează a fi prezentat la 20.06.2018 în ședința Guvernului spre aprobare, vizează, în mare parte, ajustarea Legii 131 la cerințele noului cadru legislativ al UE, și anume, Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 2014.

În mare, modificările propuse sunt conforme cu bunele practici internaționale și transpun eficient recomandările Directivei 24. Proiectul conține o serie de îmbunătățiri, inclusiv referitoare la transparență și evitarea conflictului de interese.

Totuși, sugerăm includerea unei clauze adiționale, care a fost sugerată în repetate rînduri de către societatea civilă, și anume:

Articolul 43, să fie completat cu paragraful (3), care să prevadă următoarele:

”Dosarul achiziției publice este un document public, și poate fi oferit, la solicitare, oricărei persoane interesate, după finalizarea procedurii de achiziție. Limitarea accesului la dosarul achiziției publice poate avea loc doar în baza legislației privind secretul de stat sau a celei privind secretul comercial.”

Această prevedere va asigura un maxim de transparență achizițiilor publice, mai mult decît atît, este în concordanță deplină cu inițiativa de lansare a Mtender, platformă electronică a achizițiilor, unde toată informația despre procedurile de achiziții va fi disponibilă tuturor părților interesate.

Semnatari:

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul"

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

Centrul de Investigații Jurnalistice

Asociatia Comunitatea "WatchDog.MD"

A.O."Asociatia pentru drepturile omului Lex XXI"

Centrul Analitic Independent Expert Grup

Transparency International Moldova

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us