Noutăţi

O monitorizare eficientă a achizițiilor, necesită, întâi de toate, o bună cunoaștere a modului de funcționare a sistemului de achiziții publice

2017.10.06 Economie Victor Ursu Imprimă

Modul în care funcționează sistemul național de achiziții publice, cadrul legal și instituțional, rolul și atribuțiile Agenției Achiziții Publice, etapele procesului de achiziție au fost printre subiectele discutate la trainingul pentru reprezentanții societății civile (5,3 octombrie) în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, implementat de IDIS ”Viitorul”, cu suportul financiar al  Uniunii Europene.

”La planificarea procedurilor de achiziții publice autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea privind achizițiile publice  în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. În cazul în care contractul de achiziţii publice este reziliat, desfăşurarea unei noi proceduri de achiziţie se efectuează reieşind din soldul contractului iniţial şi încadrarea acestei proceduri potrivit pragurilor prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică”, a explicat Aurelia Botica, șefa secției control la Agenția Achiziții Publice.

Potrivit Dianei Enachi, coordonator în cadrul proiectului, o monitorizare eficientă a achizițiilor publice necesită, întâi de toate, o bună cunoaștere de către monitori a mecanismului de funcționare a sistemului de achiziții publice, a cadrului legal și instituțional și a întregului proces de achiziție. Aceste elemente împreună cu aplicarea unor instrumentele de monitorizare asigură succesul unei activități de monitorizare, prin care sunt identificate neregulile și fraudele și sunt sesizate instituțiile responsabile.

Mai mulți reprezentanți ai societății civile, din diferite regiuni ale țării vor beneficia în perioada 26 septembrie – 16 noiembrie de un Program complex de Training în domeniul monitorizării achizițiilor publice. Scopul acestui program este consolidarea capacităților societății civile din Republica Moldova pentru a înțelege mecanismele de funcționare a sistemului de achiziții publice, cadrul instituțional și legal care reglementează sectorul, precum și procesul de desfășurare a unei achiziții de către o entitate publică. Or, în lipsa acestor cunoștințe monitorizarea achizițiilor publice capătă un caracter superficial și fragmentat. Participanții vor fi instruiți în colectarea și analiza datelor pe achiziții, aplicarea instrumentelor inovative de identificare a neregulilor și ilegalităților, precum și acțiuni de responsabilizare a autorităților publice pentru a desfășura achiziții transparente și eficiente. Reprezentanții instituțiilor cu funcții de reglementare, control și cele de drept vor fi invitați în cadrul unor sesiuni pentru a discuta cu participanții aspecte practice ale procesului de achiziție.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană, care a fost lansat în data de 18 mai 2017.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us