Noutăţi

Planul local de acțiuni în domeniul eficienției energetice a raionului Basarabeasca

2018.09.29 Administrație publică Victor Ursu Imprimă

Administrația raionului Basarabeasca a elaborat Programul Local pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice (PLEE) a clădirilor publice care stabilește prioritățile de renovare a clădirilor publice și a iluminatului stradal în perioada 2019-2021. Pentru realizarea obiectivelor de eficientizare a consumului de energie, PLEE estimează un efort financiar de aproximativ 92,9 mil. MDL în perioada 2019-2021. Mijloacele financiare vor fi asigurate din diferite surse precum bugetul raionului, Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Turciei, FEE și altele care urmează a fi identificate. În rezultatul implementării PLEE în anul 2022 se preconizează economisirea energiei cu aproximativ 3407 MWh/an echivalentul a 2,9 mil. MDL/an. Totodată emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce cu 835 tCO2/an.

În calitate de instrument pentru implementarea PLEE este elaborat Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice (PLAEE) pentru anul 2019. PLAEE include măsurile prioritare de eficientizare a consumului de energie care urmează a fi implementate pe parcursul anului 2019. Printre proiectele propuse spre implementare în anul 2019 se regăsesc proiecte inițiate în ultimi 2 ani, precum și proiecte prioritare identificate de către grupul de lucru de planificare strategică în sectorul EE, creat prin dispoziția președintelui raionului Basarabeasca Nr.06 din 25 ianuarie 2018. Deoarece în anul 2018 au început implementarea proiectelor incluse în planul de acțiuni, se preconizează ca primele economii de energie să fie obținute în anul 2019.

  1. Referință

Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a raionului Basarabeasca pentru anul 2019 a fost elaborat în baza Programul Local pentru îmbunătățirea Eficienței Energetice a raionului Basarabeasca pentru perioada 2019-2021, în conformitate cu prevederile legii nr. 142 din 2010 cu privire la eficiența energetică, prin care  autoritățile publice locale de nivelul II sunt obligate să elaboreze propriile programe și planuri de acțiuni pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Astfel PLAEE este un instrument de implementare a PLEE pe o perioadă de 1 an, urmând a fi actualizat anual și aprobat de către Consiliul Raional.

III. Obiectiv

Pentru anul 2019 sunt calculate economii de energie în mărime de 151 MWh, ca rezultat al implementării proiectului de reabilitare a clădirii Departamentului terapeutic al spitalului raional din or. Basarabeasca. Bugetul necesar pentru acoperirea financiară a măsurilor pentru anul 2019 constituie – 21,01 mil. MDL. Detalii privind sumele alocate pe activitate și sursa de acoperire financiară sunt prezentate în planul de acțiuni din Tabelul 1.

Tabelul 1. Planul de acțiuni privind eficiența energetică, 2019

Tabelul 1. Planul de acțiuni privind eficiența energetică, 2019

  1. Activități și măsuri planificate

În total, pentru anul 2019, au fost planificate 7 activități detaliate pe acțiuni, așa cum este prezentat în tabelul 1 conform PLEE 2019-2021  (Aprobat prin Decizia Consiliului raional nr_____ din data de ___ ____________ 2018).

Astfel, în anul 2019, urmează a fi finalizate lucrările de reconstrucție a clădirii departamentului terapeutic al Spitalului Raional Basarabeasca, și vor începe lucrările de proiectare pentru Liceul Teoretic „Matei Basarab”. Totodată vor fi inițiate lucrările de pregătire a unor proiecte noi cum ar fi grădinița de copii „Andrieș”, grădinița de copii „Soare”, LT „Pușkin” și Policlinica Basarabeasca. În plus, va fi elaborat un audit energetic și un proiect de reconstrucție a sistemului de iluminat stradal inclus în PLEE. Lucrările de reparații ale sistemului de iluminat vor fi inițiate numai în orașul Basarabeasca și în satul Sadaclia.

La fel în PLAEE sunt incluse acțiuni de instruire și sensibilizare. Pentru implementarea PLAEE în anul 2019 se estimează cheltuieli în valoare de aproximativ 21,01 mil. MDL din diferite surse printre care  bugetul raionului, GIZ/MLSP, Guvernul României, Guvernul Turciei și Uniunea Europeană.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us