Noutăţi

Propuneri la proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice

2021.03.25 Achiziţii publice Maria Procopciuc Imprimă

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), a elaborat o NOTĂ CU PROPUNERI la proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice.

Documentul a fost consultat cu mai multe  organizații  ale  societății  civile. semnatare  ale  Apelului  public  privind condamnarea aprobării Regulamentului  privind  certificarea  în  domeniul  achizițiilor  publice  (Ordinul  nr.  46  din  31  decembrie 2020), fără consultări publice.

În NOTA CU PROPUNERI se spune că este apreciat pozitiv faptul că Agenția Achiziții Publice a reacționat la Apelul mai multor organizații ale societății civile și a publicat pentru consultări publice Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice. În al doilea rând, se menționează că se cunoaște faptul că, Agenția Achiziții Publice are, conform legii achizițiilor publice nr 131/2015 (art. 10, lit. e)),  atribuția de  a elabora, dezvolta și pune în aplicare mecanisme de certificare a persoanelor din cadrul autorităților contractante și furnizorilor de servicii de achiziții, responsabile  de organizarea, desfășurarea procedurilor de achiziție publică şi atribuirea contractelor   de achiziții publice. Așadar, elaborarea proiectului Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice este binevenită, însă mecanismul prevăzut de acesta are unele deficiențe și neclarități care necesită a fi discutate de către  autorități în comun cu societatea civilă. 

Documentul cu NOTA CU PROPUNERI poate fi descărcat aici.http://viitorul.org/files/Propuneri_Regulamentul%20privind%20certificarea%20%C3%AEn%20domeniul%20achizi%C8%9Biilor%20publice.pdf

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us