Noutăţi

Reclamațiile din achizițiile publice, soluționate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) are competența de a examina contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Soluționarea litigiilor în domeniul achizițiilor publice este genericul celui de al cincilea training pentru reprezentanții societății civile în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, implementat de IDIS ”Viitorul”, cu suportul financiar al  Uniunii Europene.

”Operatorul economic vătămat poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea unei decizii finale pe marginea contestaţiei de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolută. Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă.”, a menționat  Gheorghe GHIDORA – șef direcție juridică, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor.

Viorel Pîrvan, juristul IDIS „Viitorul” a explicat în cadrul trainingului cum poate fi formulată o contestație de către agentul economic care s-a simțit lezat. ”Orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege”.Totodată, Dl. Pîrvan a recomandat “îmbunătățirea și consolidarea capacităților completelor Agenției la soluționarea unor domenii specifice, precum: infrastructură şi construcții; medical (aparatură și echipamente medicale de înaltă specializare); domeniul IT; infrastructura de mediu (ex.: stații de epurare, gestionare deşeuri); transporturi; energetic; concesionari; elaborarea unui Ghid de examinare și soluționare a contestațiilor, destinat agenților economici etc.”

 Reprezentanții societății civile care au participat la cel de-al cincilea seminar din cele 16 programate au avut un șir de întrebări / clarificări pe marginea subiectului abordat (spre exemplu: dacă ANSC este o instituție autonomă și independentă față de alte autorități publice; care este procedura de examinare și de soluționare a contestațiilor; care sunt soluțiile pe care le poate pronunța ANSC etc.). Participanții s-au arătat interesați de a participa la ședințele deschise pentru examinarea contestațiilor desfășurate de ANSC, cunoscând că instituția asigură publicarea pe pagina web a informației privind data și locul desfășurării ședințelor cu 3 zile lucrătoare înainte de data la care acestea au loc.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us