Reflecții & Reflexii

Reguli noi pentru cei care şchiopătează cu contractele în achiziţii

Una dintre problemele sistemului de achiziții publice semnalată de către autoritățile contractante constă în modul în care este întocmită Lista de interdicție a operatorilor economici. Este vorba de reglementarea care nu asigură responsabilizarea agenților economici de rea-credință şi cei care nu își onorează obligațiile contractuale sau le îndeplinesc necorespunzător.

Spre exemplu, să admitem că un agent economic a încălcat prevederile contractului de achiziție și, prin urmare, la solicitarea autorității contractante, este inclus în Lista de interdicție.

Ce urmează? Acest agent economic are interdicție de a participa la proceduri de achiziție publică timp de 3 ani.

Ce se întâmpla de facto? Fondatorii acestora creează altă companie și, astfel, continuă să participe la licitaţii, iar autoritatea contratantă nu avea nici un temei legal să le interzică. Rezultatul – contracte lorde achiziție neexecutate sau executate cu mari deficiențe și, respectiv, bani publici irosiți!!

IDIS ”Viitorul” a inițiat mai multe discuții cu decidenții și a insitat asupra necesității abordării acestei probleme, care ne-a fost semnalată în special de către autoritățile publice si salută inițiativa de modificare a modului în care este întocmită Lista de interdicție.

Prin urmare, la sfîrșitul anului 2016 (28 decembrie), a fost aprobat un nou Regulament cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici. Una dintre prevederi se referă la faptul că suplimentar celor incluși în listă, interdicție de a participa la proceduri de achiziție vor avea și operatorii economici creați de aceleași persoane (fondatori) sau a celor care au aceeași adresă, și date de contact. Pentru responsabilizarea operatorilor economici, în această lista vor fi incluși și operatorii care depun contestații neîntemeiat, având scopul de  a tergiversa intenționat încheierea contractului de achiziție.

Pe de altă parte, o parte din vină aparține și autorităților contractante care, deși susțin că au avut multe cazuri de neîndeplinire/încălcări ale contractelor, totuși nu sesizează Agenția pentru ca operatorul respectiv să fie inclus în lista de interdicție. De cele mai multe ori, argumentul invocat fiind acela precum că procedura în sine este una anevoioasă și îndelungată. Însă, prin noul Regulament s-a instituit  obligația autorităților contractante de a iniția includerea operatorilor în listă dacă există temeiurile stipulate în Regulament şi dacă aceasta a suportat un prejudiciu (cheltuieli suplimentare) sau dacă i-a fost afectată activitatea.

Modificările respective sunt binevenite, însă efectele pozitive vor fi vizibile numai atunci când Lista de interdicție va deveni, într-adevăr, un instrument eficient de responsabilizare a agenților economici și prevenire a cazurilor de încălcări și fraude.

Noul Regulament cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici (publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 02.01.2017) îl găsiți aici:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368202

și comunicatul Agenției Achiziții Publice: http://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-regulamentul-cu-privire-la-modul-de-%C3%AEntocmire-listei-de-interdic%C8%9Bie

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us