Noutăţi

Reprezentanții ONG-urilor de tineret din regiunea de dezvoltare Centru au fost instruiți la Ungheni în domeniul metodologiei activității organizațiilor de tineret și al elementelor caracteristice organizațiilor de tineret

 

Pe data de 11 septembrie, IDIS „Viitorul” a organizat la Ungheni a doua sesiune de instruire a ONG-urilor și organizațiilor de tineret din cadrul proiectului „Consolidarea capacităților organizațiilor nonguvernamentale de tineret din regiunile Nord, Centru și Sud” în cadrul căruia urmează a fi organizate în total nouă sesiuni de instruire în cele trei regiuni de dezvoltare are Republicii Moldova.

Training-ul a fost deschis de coordonatorul proiectului,  Mihai Țurcanu, care a explicat ideea și viziunea pe care IDIS Viitorul o implementează prin intermediul acestei inițiative, arătând totodată care sunt necesitățile de la care pornește desfășurarea unor asemenea activități. În acest sens au fost menționate date statistice care arată că tinerii constituie grupul cel mai numeros cu intenția de a emigra - 30% dintre respondenți (CBS-AXA – IDIS Viitorul, 2018), iar această cifră trebuie pusă alături de cei 24% dintre tinerii moldoveni care sunt deja plecați peste hotare. Totodată, 67% dintre tineri pleacă peste hotare să câștige bani, iar conform altui sondaj (CNTM, 2018), 94% dintre tineri la un moment dat au luat în considerare posibilitatea emigrării. Totodată, Mihai Țurcanu a menționat că 25% dintre tinerii de la sat și 10% din tinerii de la oraș părăsesc sistemul de învățământ de timpuriu.

Roman Banari, Secretarul General al Consiliului Național al Tinerilor din Moldova, s-a referit în prezentarea sa la problemele actuale ale tinerilor din regiunile Republicii Moldova, printre aceste fiind menționate: lipsa sprijinului din partea APL, lipsa de respect reciproc și încredere între APL și tinerii din regiuni, problema neimplicării tinerilor în procesul decizional și necesitatea instruirii decidenților la nivel local în scopul conlucrării cu tinerii, problema participării și a cetățeniei active – aici fiind menționată rata extrem de scăzută de participare a tinerilor la vot și care este de 20%. A fost de asemenea evidențiată lipsa sprijinului din partea autorităților publice locale pentru organizațiile nonguvernamentale de tineret și cele ce promovează politici în sfera tineretului, fiind adusă drept exemplu problema cadrului legal ce nu prevedere acordarea de spații de lucru pentru ONG-urile regionale de tineret, iar atunci când acest lucru se face prin bunăvoința APL, Fiscul sau Cancelaria de Stat împiedică asemenea forme de ajutor.

Reprezentanții organizațiilor de tineret și ai centrelor de tineret și-au exprimat și ei punctul de vedere în acest sens, adăugând la lista menționată și alte probleme și factori care afectează negativ dezvoltarea sectorului de tineret, cum ar fi: indiferența tinerilor și lipsa de motivație a acestora, carențele sistemului educațional național și situația grea a pedagogilor. În  legătură cu acest ultim aspect a fost dezbătută problema influenței educației instituționalizate în raport cu chestiunea educației de acasă și din familie, fiind menționată problema plecării în masă a părinților la muncă peste hotare și a violenței în familie, doar în 2019 fiind raportate 1239 de astfel de cazuri. Totodată, participanții au criticat ajutoarele sociale oferite în multe cazuri tinerilor drept modalități de încurajare a lenei și viciilor sociale.

Corupția autorităților a fost identificată de participanți drept una din principalele cauze ale decăderii sectorului de tineret și a emigrării în masă a tinerilor. Corupția în sistemul educației a fost adusă drept exemplu pentru cauza din care tinerii nu se pot încadra economic în societate, întrucât angajatorii cunosc valoarea reală a unei diplome obținute într-un asemenea sistem. În acest context trainerii au menționat că procentul tinerilor care nici nu muncesc și nici nu învață se ridică la 28%.

În cea de-a doua parte a seminarului, Iuliana Losețchi coordonatoare de comunicare la CNTM, a prezentat modul de utilizare a platformei U-Report, instrument implementat de UNICEF la nivel mondial, acesta fiind prezent în Republica Moldova din 2017 și care constă într-un sistem sigur de mesagerie, care încurajează tinerii să vorbească despre problemele care contează cu adevărat. Totodată, Iuliana Losețchi a prezentat avantajele utilizării de către organizațiile de tineret a acestei platforme, prin intermediul acestui  instrument sunt realizate săptămânal sondaje săptămânale care reflectă problemele existente în sectorul de tineret. Participanții la sesiunea de instruire au fost îndemnați să se înregistreze pe această platformă și să o utilizeze în scopurile menționate.

Concluzia comună a participanților la instruire a fost aceea că tinerii reprezintă nu doar viitorul, dar și prezentul societății și că problemele lor trebuie rezolvate acum, înainte ca procesul emigrării și decăderii sectorului de tineret să capete consecințe ireversibile pe termen lung.

Proiectul «Consolidarea capacităților organizațiilor nonguvernamentale de tineret din regiunile Nord, Centru și Sud» este implementat de  către IDIS „Viitorul” în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us