Noutăţi

Rezultatele evaluării contestațiilor în achiziții și bunele practici europene, discutate la IDIS Viitorul

2018.11.07 Achiziții publice Victor Ursu Imprimă

Operatorii economici, în special cei din regiuni, au nevoie de campanii de informare și de formare pentru a spori eficiența procesului de depunere și soluționare a contestațiilor în achizițiile publice. Este nevoie de completarea corectă a contestației, pentru a nu fi respinse pe acest motiv și formularea corectă a solicitărilor în contestație, pentru ridicarea calității contestațiilor, potrivit discuțiilor mesei rotunde ”Reforma sistemului de remedii în achizițiile publice și cele mai bune practici europene”, care a avut loc în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană  și co-finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

”Este nevoie de proceduri de selectare a garanțiilor juridice care asigură independența procedurii pentru situații de conflict. Sistemul de căi de atac este aliniat la acordurile și reglementările internaționale aplicabile și la bunele practici recunoscute la nivel internațional de independență, probitate și transparență și asigură tratarea rapidă și competentă a plângerilor și a sancțiunilor”, susține Marian Lemke, Consilier principal in domeniul achizițiilor publice, SIGMA / OECD.

La rândul său, expertul în achiziții publice, Vadim Țurcan este de părere că pentru sporirea încrederii publicului în sistemul de soluționare a contestațiilor în procedurile de achiziție publică și pentru a nu crea o practică contrară jurisprudenței CEDO, ANSC urmează să fie adoptate soluții similare pentru situaţii similare. ANSC urmează să analizeze periodic cele mai dese încălcări comise în procedurile de achiziție publică pentru a întreprinde măsurile necesare ce se impun și pentru a uniformiza practica judiciară de soluționare a contestațiilor. Este oportun de continuat practicile pozitive de uniformizare ale Agenției, precum cea care se referă la „salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori”.

Reprezentanții Agenției pentru Soluționarea Contestațiilor susțin că instituția își îmbunătățește capacitățile. ”Transmisiunea live a ședințelor de soluționare a contestațiilor pe pagina web www.ansc.md. Pe viitor intenționăm să avem un ghid informativ privind procedura de depunere, examinare și soluționare a contestațiilor. Intenționăm să creăm posibilitatea întocmirii contestației on-line cu aplicarea semnăturii electronice și crearea rubricii „întrebări-răspunsuri” pe pagina web www.ansc.md bazate pe practica acumulată”, a declarat Viorel Moșneaga, șeful Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

Totodată, Viorica Pricop, Secretara de Stat de la Ministerul Finanțelor afirmă despre continuarea armonizării cadrului normativ secundar la noile prevederi ale Legii 131/2015 (elaborarea Regulamentelor privind achizițiile publice prin dialog competitiv, acord – cadru, sistem dinamic de achiziții, licitație restrânsă, parteneriat pentru inovare). De asemenea punem accent pe crearea unui mecanism aferent monitorizării procedurilor de achiziții publice. Elaborarea mecanismului de certificare a specialiștilor în domeniul achizițiilor publice.

În cadrul mesei rotunde a fost prezentat și raportul, ”Evaluarea sistemului de soluționare a contestațiilor în sectorul achizițiilor publice”, autorii căruia Diana Enachi și Vadim Țurcan afirmă că pentru eficientizarea sistemului de soluționare a contestațiilor este nevoie de uniformizarea practicilor de examinare a tardivității contestațiilor, prin elaborarea unui standard, unui model șablon de decizie, chiar și după un template electronic, în care va fi obligatoriu o mențiune despre respectarea/omiterea termenului legal de către operatorul economic. Prezentul raport cuprinde evaluarea a 400 de decizii ale ANSC adoptate în perioada 1 ianuarie – 5 septembrie 2018.

Raportul poate fi accesat aici.

Agenții economici prezenți la eveniment au menționat că învață din mers. Aceștia au subliniat că procedurile de achiziții publice ar trebui să fie efectuate în mod corespunzător pentru a proteja calitatea bunurilor și serviciilor furnizate cetățenilor.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us