Noutăţi

Rolul de gardian al societății civile în domeniul achizițiilor publice asigură transparența, eficiență și integritate

 

Pe data de 3 septembrie, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat conferința finală a proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”. Proiectul a fost implementat de IDIS „Viitorul” cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar și co-finanțat de UK Aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele proiectului, precum și două rapoarte despre evaluarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2016-2018, precum și monitorizarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2018.

„Prin sistemul achizițiilor publice în anul 2018 circa 10,5 miliarde lei au fost contractate de către autoritățile publice, ceea ce reprezintă circa 5,7% din PIB, un indicator mic comparativ cu indicatorul la nivel european care se situează între 15-30%”, a declarat directorul executiv al IDIS „Viitorul”, Liubomir Chiriac la deschiderea evenimentului.

Cu un mesaj de salut au venit și reprezentanții celor două instituții care au susținut financiar proiectul de îmbunătățirea a achizițiilor publice din Republica Moldova. „În ultimii ani s-au făcut foarte multe amendamente legale care contribuie la asigurarea unui sistem de achiziții publice mai deschis și mai transparent, prevenind astfel cazurile de corupție. Noi vom continua să sprijinim achizițiile publice în Republica Moldova și implicarea societății civile în rolul său de watchdog”, a spus Marco Gemmer, Șef al Secției Operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

La rândul său, Gary Davies, șeful adjunct al Misiunii, Ambasada Marii Britanii la Chișinău a subliniat importanța transparentizării sistemului de achiziții publice: „Este important să le explicăm tuturor de ce este important să avem un sistem transparent și eficient de achiziții publice, căci este vorba de banii publici. Societatea civilă ar trebui să aibă un rol critic de gardian în vederea reformării acestui sistem și este important ca acest dialog deschis între autorități, mediul de afaceri și societatea civilă să fie continuat”.

La sesiunea de deschidere au participat și reprezentanți ai autorităților din sectorul achizițiilor publice, inclusiv Agenția Achiziții Publice și Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

Prezent la eveniment, Ruslan Malai, directorul Agenției Achiziții Publice a menționat că dialogul dintre instituțiile statului și societatea civilă este foarte important: „Noi suntem deschiși pentru o evaluare a activității instituțiilor statului, evaluare independentă, critică constructivă și pentru un dialog deschis cu societatea civilă”. Iar Irina Gutnic, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor consideră foarte eficientă implicarea societății civile în procesul de evaluare și monitorizare a modului în care sunt utilizați banii publici. „Rolul de watchdog pe care îl are societatea civilă, pe de o parte asigură o mai mare transparență a achizițiilor publice, iar pe de altă parte, responsabilizează autoritățile contractante, operatorii economici și alți actori implicați în acest domeniu, ca să fie mai eficienți, mai eficace, mai integri, mai transparenți și să se ghideze strict de prevederile legale”, este de părere Irina Gnatiuc.

În același timp, în timpul conferinței, coordonatoarea proiectului și vicedirectorul IDIS „Viitorul”, Carolina Ungureanu a prezentat principalele rezultate, activități și produse elaborate în vederea atingerii obiectivelor specifice a proiectului. Iar Diana Enachi, coordonatoare pe monitorizarea achizițiilor publice la IDIS „Viitorul”, s-a referit la necesitatea și impactul monitorizării achizițiilor publice asupra bunei guvernări, precum și principalele schimbări pozitive din sistemul achizițiilor din ultimii ani. Potrivit ei, progresele în domeniu fac referință la noua lege pe domeniul achizițiilor publice, transpusă după directivele europene; adoptarea primei Strategii de dezvoltare a sectorului, instituirea unui organ specializat de soluționare a contestațiilor, introducerea noului sistem de achiziții Mtender sau introducerea conceptului privind Documentului Unic de Achiziție European (DUAE).

De asemenea, expertul în achiziții publice Vadim Țurcan a prezentat rezultatele evaluării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice şi a Planului de acţiuni pentru anii 2016-2018. Potrivit lui, doar 23% dintre acțiuni au fost realizate fără deficiențe, iar peste o treime dintre acțiuni (39%) au primit calificativul nerealizat. Din punct de vedere calitativ, 11% dintre acțiuni a avut un impact major, iar în cazul a mai mult de o treime (39%) dintre acțiuni se atestă o lipsă de impact.

Iar juristul Viorel Pârvan a prezentat concluziile monitorizării Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2018. „50% dintre acțiuni au fost realizate, dintre care mai mult de o treime (33,3%) cu deficiențe și 16,7% fără deficiențe, iar acțiunile nerealizate reprezintă 25%.  De asemenea, doar 8,3% din acțiuni au produs un impact major, iar în cazul a 25% dintre acțiuni se atestă o lipsă de impact”, a spus Viorel Pârvan.

Potrivit experților, în scopul îmbunătățirii sistemului de achiziții publice se cere instituirea unui mecanism de dialog permanent și clarificarea rolurilor și responsabilităților fiecărei instituții din sistem; dezvoltarea unui sistem național de certificare în domeniul achizițiilor; elaborarea și ajustarea cadrului legal secundar pentru punerea în aplicarea a legislației primare, asigurarea unui proces de achiziție integral electronic, precum și alte acțiuni anticorupție.

La finalul evenimentului, în cadrul sesiunii de discuții, au participat activ cu întrebări și sugestii, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Agenției Achiziții Publice, Ministerului Finanțelor, dar și ai autorităților contractante, platformelor electronice de achiziții, cât și societatea civilă pe marginea subiectelor abordate și rapoartelor prezentate în cadrul conferinței.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us