Anunțuri

UE// Anunț privind selectarea experților pentru dezbaterile în format Karl Popper

2021.04.13 Eficiență energetică Maria Procopciuc Imprimă

Data lansării: 13.04.2021

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 23.04.2021, ora 18.00

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Context general

Problema eficientizării consumului de energie, la nivelul raionului Călărași, a devenit foarte stringentă, odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere tot mai mare în bugetul raionului. Din bugetul raionului pentru ramura învățământ se alocă anual aproximativ 10,5 mil. MDL pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de consumul de energie, ceea ce reprezintă aproximativ 5 % din bugetul total al raionului Călărași. În același timp, cheltuielile pentru materialele didactice reprezintă aproximativ 0,04%, iar cele pentru alimentație în instituțiile educaționale 5% din bugetul raionului. Ponderea mare a cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate publică administrate de către Consiliul Raional. Totodată aceste date indică și asupra potențialului de economisire a energiei care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice.

Primăria orașului Călărași este semnatară a Convenției Primarilor din 2012 și a elaborat și implementat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă a orașului Călărași 2014 – 2020. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Programul Local pentru Eficienţă Energetică și Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice, la capitolul clădiri publice a Raionului Călărași, a fost elaborat pentru anii 2017-2019, iar acum este nevoie de a continua acest exercițiu în care autoritățile să cunoască exact ce au de făcut pentru următorii ani.

Activitățile proiectului sunt relevante deoarece autoritățile publice locale trebuie să depună eforturi şi să investească resurse umane și financiare (de care nu dispun) pentru elaborarea planurilor locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice pentru sporirea eficienței energetice și absorbția ulterioară a fondurilor.

Este important și este nevoie de a continua eforturile și a implementa proiecte de investiții dar în același timp este nevoie de a promova comportamentul eficient din punct de vedere energetic pentru fiecare cetățean, dar și în instituțiile publice (de exemplu, școli, licee, spitale etc.). În Republica Moldova nu sunt programe suficiente pentru promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic în instituțiile publice și în primul rând în școli, licee și spitale.

Considerăm că ar fi necesar de a consolida capacitățile tinerilor în vederea promovării eficienței energetice.

În acest context planificăm să desfășurăm un Program de dezbateri Karl Popper, care reprezintă o combinație între dezbaterile de tip Lincoln-Douglas și cele de strategie. Alcătuit pentru a promova munca în echipă, acest tip de dezbateri "trei-contra-trei" încurajează elevii să conlucreze, atât la pregătirea activității, cât și pe parcursul desfășurării ei. Programul a debutat propunându-și să pună accentul pe predarea felului cum se construiesc raționamentele și se formează deprinderile de raționare critică. Fiecare dintre cele două echipe este compusă din 3 membri, care au la dispoziție o cantitate egală de timp pentru a argumenta în favoarea sau împotriva unei teme. Structurată pe bază de dezbatere educațională, care are la baza dialogul dintre doua echipe, numite în mod formal Afirmatori și Negatori.

Avantajele dezbaterilor Karl Popper:

 • Ca exercițiu pentru intelect, deoarece servește la dezvoltarea mai multor abilități;
 • Pentru a consolida și îmbunătăți personalitatea, în aspecte precum stima de sine, siguranță, încredere, exprimare verbală și corporală;
 • Crește criteriile după care se i-au decizii, deoarece te învață să expui avantajele și dezavantajele unui punct de vedere;
 • Ca mijloc de realizare al multiplicării numărului de idei;
 • Ca mediu informativ / de expunere, deoarece în calitate de spectator al unei dezbateri, se pot clarifica multe despre subiectul care se dezbate.

De asemenea, se exercită abilități specifice, cum ar fi:

 • Ascultarea critică;
 • Raționamentul și gândirea critică;
 • Structurarea ideilor;
 • Răspunsurile rapide și adecvate;
 • Exprimarea orală eficientă;
 • Dialectica;
 • Conversația;
 • Prevenirea erorilor logice;
 • Prevenirea parțialității cognitive;
 • Dezvoltarea gândirii critice;
 • Evitarea controverselor etc.

În acest context, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” dorește să selecteze experți care ar avea următoarele sarcini:

 • Pregătirea materialelor pentru atelierele de lucru cu elevii și antrenorii;
 • Organizarea a 4 ateliere online pentru elevi și antrenori (circa 2 ore);
 • Sugerarea moțiunii pentru dezbateri;
 • Acordarea suportului celor 8 echipe de dezbateri (câte două din fiecare liceu, o echipă este formată din 3 membri) - elevii din clasele X-XI);
 • Participarea în calitate de arbitri în cadrul competiției de dezbateri etc.

Criterii de selecție a experților:

 • Studii universitare în drept / economie / administrație publică locală / relații internaționale / științe politice etc.;
 • Studiile de masterat sau doctorat în domeniile respective și studiile în străinătate sunt un avantaj;
 • Cunoștințe temeinice a formatul de dezbateri Karl Popper;
 • Experienţă pe dezbaterile Karl Popper (obligatoriu);
 • Publicații pe dezbaterile Karl Popper constituie un avantaj;
 • Posedă abilitați de prezentare și interacțiune cu participanții de la seminare / training-uri / formări;
 • Posedă experiență în desfășurare a training-urilor, seminarelor, moderare a discuțiilor etc.

Candidații selectați trebuie să demonstreze:

 • Abilități avansate de comunicare în limba română și capacitate de expunere;
 • Abilități analitice și comunicaționale avansate;
 • Creativitate, seriozitate, abordare sistemică;
 • Loialitate, bun simț și integritate profesională;
 • Spirit de echipă și flexibilitate în raport cu alți experți/consultanți identificați în cadrul proiectului.

Experții selectați vor fi contractați în baza unui contract de prestări servicii pentru durata realizării sarcinilor. Perioada de realizare a responsabilităților aprilie 2021 – mai 2021.

Procedura de aplicare:

Doritorii de a participa în calitate de experți trebuie să expedieze CV actualizat cu indicarea experienței pe dezbaterile Karl Popper.

CV-ul fi expediate pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu Titlu: Selectarea experților), sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 23 aprilie 2021, ora 18.00.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul„Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR "Habitat".

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us