Noutăţi

UE // IDIS „Viitorul” continuă procesul de consolidare a capacităților organizațiilor societății civile din Călărași

2020.11.25 Advocacy Maria Procopciuc Imprimă

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a continuat, pe 19 și 20 noiembrie, procesul de instruire al reprezentanților societății civile din raionul Călărași, în scopul dezvoltării și consolidării capacităților acestora. În calitate de participanți au fost reprezentanți ai societății civile, cadre didactice, activiști civici, funcționari din cadrul primăriilor, liceeni etc. Activitatea este parte a proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”, implementat în perioada august 2020 – august 2021.

Veaceslav Berbeca, expertul sesiunii, a instruit și implicat participanții într-un proces de simulare a unei campanii de advocacy privind promovarea conceptului de eficiență energetică (EE) la nivel local și și de  sensibilizare a opiniei publice privind  eficiența energetică și problemele de mediu. „Activitățile de Advocacy influențează echilibrul de putere existent. Menirea lor este să aducă mai multă putere cetățenilor pentru a-i influența pe cei ce dețin puterea. Cetățenii trebuie să știe despre această oportunitate pentru a schimba lucrurile în societate”, a spus Veaceslav Berbeca, în deschiderea sesiunii de instruire.

Seminarul a fost mai mult decât informațional. Am aflat ce stă în puterea noastră, ca cetățeni activi, care fac diferența în societate. Cea mai utilă a fost simularea campaniei de advocacy, când în practică am luat atitudine de felul cum funcționează aceasta. Eu sper să reușesc să realizez o astfel de activitate pe tema „gunoiștilor”, care este o problemă stringență a orașului Călărași”, a spus Mariana Iurcu, muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași.

Implicarea societății civile în procesul de advocacy este o oportunitate pentru dezvoltarea unei localități, în identificarea problemelor și a soluțiilor de rezolvare a acestora”, a menționat Nicolae Preguza, arhitect șef al orașului Călărași.

De real folos și util a fost simularea activității de advocacy. Cursul este aplicabil în orice proces de zi cu zi. A fost un bun schimb de experiență și a dus la crearea unei atmosfere bazată pe creativitate”, a spus Maria Gorincioi, președintele Asociației Obștești „Vademecum” din orașul Călărași.

Scopul organizării seminarelor, patru la număr, este de a oferi participanților posibilitatea de a căpăta noi competențe și cunoștințe, de a-și găsi noi parteneri cu aceeași viziune și să participe împreună la gestionarea treburilor locale.

Startul sesiunilor de instruire a fost dat la 12 noiembrie. Tema abordată a vizat elaborarea documentelor de politici publice din perspectiva planificării participative. În cadrul următoarelor două seminare participanții vor fi capacitați în ceea ce privește elaborarea și implementarea proiectelor pe eficiență energetică, dar și privind monitorizarea achizițiilor din domeniul eficienței energetice.

În perioada august 2020 – august 2021, IDIS „Viitorul” va desfășura în raionul Călărași mai multe activități pentru promovarea eficienței energetice. Este vorba de workshopuri cu elevii, cadrele didactice din școli/licee; mese rotunde/dezbateri publice cu cetățenii, seminare de instruire cu reprezentanții societății civile, dezbateri în formatul Karl Popper cu copiii etc.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us