Noutăţi

Un ghid, o broșură și o hartă cu rute turistice au fost lansate în cadrul unui proiect de promovare a turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre, implementat de către IDIS „Viitorul”

2023.06.12 Turism Maria Procopciuc Imprimă

 

Un ghid practic pentru prestatorii de servicii privind dezvoltarea afacerilor în ramura turismului verde, o broșură informativă despre turismul verde din regiunea transfrontalieră Cahul-Galați-Reni, dar și o hartă cu trei rute turistice aflate în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre, au fost lansate în scopul promovării turismului verde. Produsele au fost elaborate în cadrul proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; județul Galați, România și Comunitatea teritorială Reni, Ucraina)”.

Ghidul practic pentru prestatorii de servicii privind dezvoltarea afacerilor în turismul verde, care a apărut în limba română și ucraineană, reprezintă un suport teoretic și practic pentru prestatorii de servicii care dețin o afacere în domeniul turismului sustenabil, dar în același timp poate deveni o inspirație pentru cei care doresc să inițieze o afacere în domeniul turismului verde. În cele 100 de pagini sunt prezentate informații teoretice despre principiile turismului verde, deontologia turismului și rolul comunicării în toate etapele de consum a produsului turistic, managementul financiar. Conținutul teoretic este completat de partea practică cu accent pe recomandări pe durata celor șase etape de consum a unui sejur turistic; rolul prestatorilor de servicii de cazare în satisfacerea așteptărilor din partea turiștilor pentru a oferi acele experiențe și emoții pentru care un turist alege o destinație turistică verde; cum calculăm bugetul afacerii care este bazat pe bugetul de venituri și cheltuieli; sunt prezentate metode pentru realizarea prognozei economice în scopul micșorării riscului de a greși în afaceri și de a elabora strategii pentru o afacere de succes. Au fost evidențiate câteva exemple de bune practici și reușite în domeniul turismului verde prin descrierea detaliată a modelelor de succes implementate deja în cele 3 unități administrativ – teritoriale (Cahul, Galați și Reni). Suplimentar, pentru prestatorii de servicii au fost prezentate și idei cu referință la dezvoltarea și promovarea afacerilor de turism verde, ce pot servi ca reper pentru extinderea/inițierea unei afaceri în domeniu.

Broșura turistică informativă „Turismul verde în regiunea transfrontalieră Cahul – Galați – Reni”, apărută în limbile: română, engleză și ucraineană, reprezintă o sinteză a potențialului turistic din perspectiva dezvoltării turismului verde în cele trei regiuni transfrontaliere Cahul, Galați și Reni. În broșură sunt descrise 32 de atracții turistice cu potențial de a susține dezvoltarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre. Fiecare atracție este prezentată printr-o descriere a acesteia, fotografia care prezintă atracția propriu-zisă, localizarea, datele de contact (număr de telefon, e-mail), dar și paginile web în cazul în care acestea există. Pe ultima pagină a broșurii este prezentată Harta rutelor turistice din sectorul dunărean al bazinului Mării Negre, la scară mică, precum și QR-codurile către cele trei trasee turistice tematice incluse pe hartă.

Harta rutelor turistice din sectorul dunărean al bazinului Mării Negre, publicată în trei limbi: română, engleză și ucraineană, include harta propriu-zisă a celor trei trasee turistice tematice – ruta ecoturistică „Pe valurile Dunării albastre”, ruta istorico – culturală „Pe urmele civilizației antice” și ruta etnografic – gastronomică „Gastronomia autentică a Deltei Dunării”, legenda hărții, inclusiv cele a câte 25 obiective turistice incluse în fiecare rută, câteva imagini ce prezintă obiectivele turistice parte a traseelor turistice. Pe partea verso a hărții este prezentată descrierea succintă a celor trei rute turistice tematice în trei limbi: română, engleză și ucraineană. De asemenea, sunt menționate unitățile de cazare și de alimentare din Cahul, Galați și Reni – denumirea unității de cazare/alimentare, localizare, număr de telefon, e-mail, pagina web, în cazul în care există.

„Toate cele trei materiale publicate – Ghidul, Broșura și Harta – prezintă diverse aspecte ale dezvoltării turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre și anume, raionul Cahul, județul Galați și comunitatea teritorială Reni. La elaborarea materialelor au lucrat atât echipa de implementare a proiectului din partea IDIS „Viitorul”, cât și experții locali pe domeniul turismului din cadrul Consiliului raional Cahul (R. Moldova), Comitetului Executiv al Consiliului Local al or. Reni (Ucraina) și Universității „Dunărea de Jos” din Galați (România)”, a spus Lucia Căpățînă, unul dintre autorii celor trei produse turistice.

„Lucrările  realizate  de  către IDIS „Viitorul”, în cadrul acestui proiect, vin să completeze cunoștințe și să dezvolte competențe celor care doresc să se inițieze și ulterior să lanseze o afacere în domeniul turismului verde. În procesul de elaborare au fost implicați cei mai buni experți din Republica Moldova, România și Ucraina, luând ca bază materialele prezentate la seminare și training-uri, propria experiență cât și subiectele în raport cu care operatorii turistici au manifestat interes. În opinia noastră, lucrările prezentate sunt suficiente pentru a iniția și a dezvolta, la prima etapă, o afacere în domeniul turismului verde. Cititorul interesat poate afla multe dintre lucrurile necesare dezvoltării unui business de familie nobil și eficient, contribuind în felul acesta la procesul de europenizare a țării”, crede Liubomir Chiriac, director executiv al IDIS „Viitorul”.

În cadrul proiectului BSB-817, lansat în decembrie 2020, au fost organizate șase sesiuni de instruire și mese rotunde, la Cahul, Galți și Reni, în scopul consolidării capacităților furnizorilor de servicii turistice din cele trei regiuni dunărene. Totodată, au avut loc trei vizite de studiu, una la Galați și două la Cahul, pentru prestatorii de servicii turistice din cele trei zone, de cunoaștere a oportunităților pentru promovarea turismului verde. A fost organizat un festival la Cahul, dar și la Galați, pe data de 8 iunie, 2023, privind promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale.

A fost creat clusterul turistic transfrontalier „Danubius”, în regiunea dunăreană a bazinului Mării Negre, între raionul Cahul, județul Galați și comunitatea teritorială Reni, activitatea căruia va avea ca scop promovarea și dezvoltarea turismului verde în regiunea dunăreană a bazinului Marii Negre. Crearea clusterului a inclus și elaborarea unui program comun pentru dezvoltarea turismului transfrontalier în Cahul, Reni și Galați, pentru care au fost desfășurate trei ședințe, la Cahul, în comunitatea teritorială Reni și la Galați, unde s-a discutat despre cum ar trebui să funcționeze clusterul. Durabilitatea clusterului va fi asigurată și prin intermediul site-ului danube-ecotravel.com, care deja este creat în vederea promovării turismului verde în regiunea transfrontalieră.

De asemenea, au fost realizate 23 de podcast-uri privind turismul verde în regiune. A fost elaborat și un studiu privind buna vecinătate de-a lungul sectorului dunărean, dar și creat site-ul proiectului. Este realizat și un film despre potențialul turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre.

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB-817, este implementat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), Comitetul Executiv al Consiliului Local al or. Reni (Ucraina) și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România).

Proiectul este parte a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 și este cofinanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Acest comunicat de presă a fost produs cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Pentru a afla alte detalii legate de proiect, ne puteți contacta la adresa de email: idis.crossborderproject@gmail.com.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us