Noutăţi

Un sistem eficient de soluționare a contestațiilor este cheia unui sistem eficient de achiziții publice

 

Pe data de 24 iulie 2019, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” a desfășurat masa rotundă “Un sistem eficient de soluționare a contestațiilor este cheia unui sistem eficient de achiziții publice”. La eveniment au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), Agenției Achiziții Publici (AAP), autorităților contractante, operatorilor economici, organizațiilor non-guvernamentale, care au participat activ în discuții cu precizări, comentarii și propuneri către decidenți.

În cadrul evenimentului au fost prezentate două documente de poziție, prin care a fost evaluat sistemul de soluționare a contestațiilor în achiziții publice prin prisma respectării principiilor de transparență, eficiență și imparțialitate în activitatea ANSC, dar și cîteva practici neunitare identificate în deciziile pronunțate de ANSC în procesul de soluționare a contestațiilor. De asemenea, au fost puse în discutație problemele actuale din sistemul contestațiilor, provocările în ceea ce privește respectarea principiilor de bună guvernare, în special transparența decizională în cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, dar și propuneri de politici la problemele identificate.

În cadrul primului panel al mesei rotunde a fost prezentat documentul de poziție - Un sistem eficient de soluționare a contestațiilor este cheia unui sistem eficient de achiziții publice de către Diana Enachi și Viorel Pârvan – experții IDIS Viitorul. Pe baza unei metodologii care combină o serie de instrumente - cum ar fi chestionarea, analiza cadrului primar și normativ - secundar, precum și analiza rapoartelor și infomațiilor publicate de către ANSC. Autorii raportului au arătat că deși, ca număr de proceduri de achiziție, doar 3% au fost contestate totuși, valoarea achizițiilor contestate este semnificativ mai mare și reprezintă circa 20% din totalul achizițiilor publice desfășurate în anul 2018 (2,5 miliarde lei).

În cea de-a doua parte a evenimentului, Maria Covalciuc, președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) a menționat provocările în vederea asigurării unei transparențe veritabile a ANSC. A fost evidențiat apelul deschis al organizațiilor societății civile pentru desecretizarea  deciziilor ANSC cu solicitarea indicării numelor consilierilor, publicarea deciziilor ANSC privind componența completelor de soluționare a contestațiilor, precum și republicarea celor circa 270 decizii din perioada 18 martie – 5 iulie, 2019. Expertul în achiziții publice, Vadim Țurcan, a prezentat practicile neuniforme identificate în procesul de examinare și soluționarea contestațiilor de către ANSC.

Autorii celor două documente de poziție au formulat o serie de recomandări privind îmbunătățirea sistemului de contestații și eficintizarea activității ANSC, printre care se numără necesitatea standardizării și uniformizării practicii judiciare de soluționare a contestațiilor, asigurând astfel un nivel ridicat de obiectivitate și imparțialitate; asigurarea unei transparențe veritabile în procesul decizional; digitizarea sistemului de contestații, precum și consolidarea cooperării dintre ANSC, pe de o parte, și diverse instituții cu atribuții în domeniul achizițiilor,pe de altă parte, inclusiv Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, Curtea de Conturi, Inspecția Financiară, Centrul Național Anticorupție, etc.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației” finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us