Evenimente

 • Oct 24
  Blocajele de participare a tinerilor în procesul decizional
  10:00 IDIS ”Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1

  Institutul  pentru  Dezvoltare  și Inițiative  Sociale  (lOIS)  .Viitorul"   are plăcerea  sa va invite  la prezentarea   raportului “Evaluarea blocajelor și barierelor pentru participarea tinerilor și adolescenților în procesul decizional”, elaborat de IDIS Viitorul cu suportul UNICEF Moldova.

  În raport se realizează analiza cadrului legal și al politicilor privind participarea tinerilor și adolescenților în procesul decizional, cât și rolul Comisiei de specialitate a Parlamentului, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, în elaborarea și promovarea politicilor în domeniu.

  Vă rugăm  respectuos  sa confirmați  participarea  Dvs.,  la numarul     de    telefon     022    222 331    sau    prin     e-mail    la    adresa  ursu.victoor@gmail.com.

 • Oct 24
  Rolul și necesitatea monitorizării achizițiilor publice de către societatea civilă
  13:00 IDIS ”Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1

  Reprezentanții organizațiilor societății civile din Republica Moldova sunt bineveniți să participe la un nou program de dezvoltare a capacităților în domeniul monitorizării achizițiilor publice și  a modului în care sunt utilizați banii publici. Programul face parte din proiectul «Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației / Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices», finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”. 

  Subiectele discutate în cadrul atelierului de lucru sunt:

  - participarea societății civile în grupurile de lucru pentru achiziții;

  - rolul monitorilor și selectarea achizițiilor pentru monitorizare;

  - cum asigură APL-urile transparența în achiziții – bune practici.

  - clasamentul celor mai transparente APL-uri la capitolul achiziții publice

  - informații publicate pe paginile web ale autorităților contractante – exemple ale autorităților centrale și autorităților locale;

  - practici pozitive de monitorizare a achizițiilor publice la nivel internațional

  - importanta monitorizării externe in procesul politicilor publice și rolul societății civile

 • Oct 26
  SPAȚIUL INFORMAȚIONAL, ÎN MIJLOCUL AMENINȚĂRILOR HIBRIDE
  08:30 IDIS ”Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1

  IDIS Viitorul organizează un atelier pe tematica protejării spațiului infromațional comun al Republicii Moldova.

  Evenimentul are drept scop antrenarea experților sectorului public, societatea civilă și partenerii externi în discuții cu privire la problemele din spaţiul informaţional la nivel național, în special cum este protejat spaţiul informaţional de propaganda straină şi locală, care sunt eforturile CCA în acest domeniu, precum şi cum monitorizăm cazurile de manipulare şi hate speech. La evenimnet vor fi discutate narativele ostile, politica de reziliență şi practicile pozitive de contracatare a dezinformării și propagandei

 • Oct 26
  Instrumentul ”stegulețelor roșii” în monitorizarea achizițiilor
  13:00 IDIS ”Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1

  Reprezentanții organizațiilor societății civile din Republica Moldova sunt bineveniți să participe la un nou program de dezvoltare a capacităților în domeniul monitorizării achizițiilor publice și  a modului în care sunt utilizați banii publici. Programul face parte din proiectul «Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației / Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices», finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”. 

  Subiectele discutate în cadrul atelierului de lucru sunt:

  - prezentarea instrumentului de monitorizare a achizițiilor de către societatea civilă: ”stegulețe roșii”;

  - etapa de planificare și elaborare a documentației de atribuire;

  - etapa de lansare a procedurii de achiziție și depunere a ofertelor;

  - prezentarea unor exemple și studii de caz;

 • Oct 30
  Instrumentul ”stegulețelor roșii” în monitorizarea achizițiilor (continuare)
  13:00 IDIS ”Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1

  Reprezentanții organizațiilor societății civile din Republica Moldova sunt bineveniți să participe la un nou program de dezvoltare a capacităților în domeniul monitorizării achizițiilor publice și  a modului în care sunt utilizați banii publici. Programul face parte din proiectul «Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației / Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices», finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”. 

  Subiectele discutate în cadrul atelierului de lucru sunt:

  - etapa de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului;

  - etapa de implementare și monitorizare a contractului;

  - analiza unor studii de caz pentru unele ”stegulețe roșii” identificate (activitate în grup);

  - tema pentru acasă (lucru individual sau în grup)

 • Oct 31
  Promovarea drepturilor minorităților la locul de muncă și în comunitățile din Moldova
  09:00 IDIS ”Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1

  În data de 31 octombrie - 01 noiembrie, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" va găzdui atelierul "Promovarea drepturilor minorităților la locul de muncă și în comunitățile din Moldova". Reuniunea are loc în cadrul proiectului V4 și platforma PaE Promovarea drepturilor minorităților la locul de muncă și în comunități", care este implementat cu sprijinul financiar al Fondului Internațional de Visegrad și al Ministerului Afacerilor Externe din Olanda. evenimentul este de a discuta codul muncii din Moldova și condițiile angajaților la locul de muncă.

  În cadrul atelierului vor participa reprezentanții minorităților etnice, sindicatelor și actorii locali care protejează drepturile omului, angajaților și contribuie la eficientizarea relațiilor dintre angajați și angajatori. Atelierul național, care va dura două zile, are menirea să servească drept platformă pentru dialogul între diferitele părți interesate din Republica Moldova pentru a veni cu soluții și recomandări la provocările existente. Evenimentul are ca scop experiența promovării drepturilor  minorităților naționale la locul de muncă și în comunitate din țările Visegrad, pentru a transfera bunele practici și a crea perspective pentru o cooperare viitoare.

  După discuții, participanții vor prezenta ideile de sensibilizare a actorilor cu privire la drepturile la muncă și combaterea discriminării la locul de muncă în contextul specific țării.

  Expertul care va aduna bunele practici din țările UE și va pregăti recomandările pentru ONG-urile locale va conduce întreaga sesiune.

 • Nov 02
  Monitorizarea achizițiilor publice de către societatea civilă
  13:00 IDIS ”Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1

  Reprezentanții organizațiilor societății civile din Republica Moldova sunt bineveniți să participe la un nou program de dezvoltare a capacităților în domeniul monitorizării achizițiilor publice și  a modului în care sunt utilizați banii publici. Programul face parte din proiectul «Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației / Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices», finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”. 

  Subiectele discutate în cadrul atelierului de lucru sunt:

  - experiența societății civile din Republica Moldova privind monitorizarea achizițiilor;

  - cât de deschise sunt autoritățile publice centrale și locale în raport cu cei care monitorizează achizițiile;

  - interacțiunea societății civile cu autoritățile publice în ceea ce privește accesul la date pe achiziții;

  - impactul activităților de monitorizare a achizițiilor asupra creșterii transparenței și eficienței achizițiilor;

  - analiza unor studii de caz – monitorizarea achizițiilor de către societatea civilă din Republica Moldova: nereguli și fraude identificate;

 • Nov 16
  Crearea unei platforme privind monitorizarea achizițiilor publice si trasarea obiectivelor și activităților care vor fi realizate în comun de către societatea civilă
  13:00 IDIS ”Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1

  Reprezentanții organizațiilor societății civile din Republica Moldova sunt bineveniți să participe la un nou program de dezvoltare a capacităților în domeniul monitorizării achizițiilor publice și  a modului în care sunt utilizați banii publici. Programul face parte din proiectul «Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației / Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices», finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”. 

  Subiectele discutate în cadrul atelierului de lucru sunt:

  - prezentarea lucrului individual

  - concluzii și pași următori privind implicarea societății civile în monitorizarea modului de utilizare a banilor publici prin achiziții publice;

  - prezentarea lucrului individual și înmânarea certificatelor de participare;

  - înmânarea certificatelor de participare

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us