SOCIETATEA CIVILĂ CONSTATĂ TENDINȚE ÎNGRIJORĂTOARE ÎN PROCESUL DE REGLEMENTARE

Mai multe think tankuri și asociații ale societății civile au lansat astăzi, 8 februarie, o Declarație cu privire la respectarea ”liniilor roșii” în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Semnatarii constată o evoluție îngrijorătoare a procesului de reglementare și cheamă la acțiuni de rebalansare și echilibrare strategică.

Declarația conține 13 alerte care vulnerabilizează pozițiile Republicii Moldova în procesul de reglementare. Printre cele mai importante sunt enumerate: (1) absența unei politici de stat pentru reintegrarea regiunii secesioniste, (2) sporirea galopantă a exerciții militare desfășurate în stânga Nistrului de către unitățile militare rusești, (3) folosirea unor platforme externe la promovarea așa-zisei stabilități transnistrene, și (4) implicarea în negocieri a unor oligarhi, care-și asumă competențe pe care doar autoritățile statului le pot avea, ceea ce poate prevesti reanimarea unor proiecte contrare interesului național, de felul Planului Kozac - 2.

Deschizând conferința de prezentare a Declarației, Igor Munteanu, Director IDIS, fost Ambasador al RM în SUA, a declarat următoarele: Scopul oricărui guvern al RM este de a defini și aplica politici, instrumente și oportunități de transformare a conflictului, și de a reintegra în cele din urmă teritoriul raioanelor estice conform Constituției RM și a legislației naționale. Noi vom folosi conceptul de ”linii roșii” pentru a semnala oportunitățile și pericolele care pot să ciuntească interesul național în procesul de reglementare. Este evident că, în acest moment, RM traversează o perioadă de instabilitate politică majoră, ceea ce produce crize și vulnerabilități, de care se pot folosi neprietenii noștri. RM are nevoie de o rebalanțare și re-echilibrare strategică în domeniul politicii de reglementare, și nu de concesii fără noimă, nu de aruncarea unor ”vesste de salvare” liderilor separatiști. Suntem îngrijorați că nu vedem referințe clare și exprese ale mediatorilor la subiectul evacuării necondiționate a trupelor ruse din RM, apar oficiali ai unor partide parlamentare care vorbesc deschis despre re-deschiderea aerodromului militar de la Tiraspol, este tolerată aprovizionarea cu muniții și efective de luptă a trupelor militare rusești, sub diverse pavilioane de ”ajutor umanitar” și, în definitiv, este blocată orice discuție asupra coșului III (securitate și apărare) în negocieri. Aceste alerte nu obligă să reacționăm prin intermediul acestei Declarații care clarifică poziția organizațiilor semnatare”.

Prezent la eveniment, Iurie Reniță, Ex-Ambasador al RM la NATO, a susținut că are loc o înrăutățirea a climatului general în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, deși unii dintre mediatori pretind existența unor progrese, dar care nu avantajează interesul RM și obiectivul fundamental al reglementării. Este important ca societatea civilă să continue monitorizarea subiectelor cheie ale reglementării: factorul militar și de securitate, situația drepturilor omului, libertatea de circulație, accesul la piață, pentru că doar o reglementare democratică și durabilă a conflictului transnistrean poate asigura cetățenilor RM garanții ferme de bunăstare și securitate. Ține de obligația autorităților centrale de la Chișinău să aprere interesul cetățenilor săi, să fortifice anumite politici și instrumente de stat, și nu să aștepte că anumiți binefăcători ne vor rezolva pozitiv problemele. Cedările unilaterala care s-au produs și care ar putea fi admise pe viitor nu se cheamă negopcieri, ci abuz, iar rezultatele lor sunt îndoielnice”.

Mai mulți lideri ai societății civile au propus ca accesul la piața EU să fie condiționat de progresele în instalarea instituțiilor democratice în regiune, iar companiile transnistrene să înceapă a plăti taxe în bugetul statului RM, și nu doar să beneficieze de prvilegii. Au fost constatate cazuri în care forțe ostile intereselor RM au desfășurat mai multe acțiuni de publicitate în folosul pretinsei statalități a regimului de la Tiraspol la roma, Londra, tel-aviv, strassbourg, fără ca autoritățile RM să reacționeze cu suficientă încredere în contracararea acestor acțiuni.

Semnatarii declarației pe subiectul reglementării conflictului cer Guvernului RM mai multă transparență și viziune, solicitând preluarea integrală a controlului asupra frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, de comun acord cu autoritățile statului vecin și cu sprijinul Misiunii EUBAM, ei cer condiționarea proiectelor de promovare a încrederii, de infrastructură și de asistență umanitară regiunii transnistrene de acceptarea unor clauze exprese privind respectarea integrității teritoriale a RM și de nerecunoaștere a legaltiății deciziilor și competenței regimului separatist, printr-o politică de condiționalități democratice care să elimine abuzurile și să corecteze gradual starea generală a libertăților și drepturilor politice din această regiune.

Apelul poate fi vizualizat aici.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.